Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs vores cookiepolitik

Bibeskæftigelse

Når du har selvstændig virksomhed som din bibeskæftigelse, er der nogle særlige regler for, hvornår du kan få dagpenge.

Her kan du blive klogere på, hvordan du skal forholde dig, hvis du modtager dagpenge og gerne vil have selvstændig bibeskæftigelse.

Fortæl mig mere

Dagpenge og selvstændig bibeskæftigelse

Hvis du søger om dagpenge og har selvstændig virksomhed ved siden af, gælder det, at du stadig skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet og kunne påtage dig et fuldtidsjob som lønmodtager med en dags varsel, og der skal ske fradrag for de timer, du bruger på din selvstændige virksomhed. Du skal derfor kunne lægge dine timer uden for almindelig arbejdstid, og du må højest bruge 15-20 timer af din tid om ugen på virksomheden. Alle timer tæller med – også dem, du har brugt på transport og administration eller andet.

Spørg i A-kassen
Du skal søge om tilladelse hos A-kassen, hvis du ønsker at starte en selvstændig virksomhed, mens du er på dagpenge. Det samme gælder, hvis du allerede har en selvstændig virksomhed, som du ønsker at drive videre, efter du er blevet ledig.

Det er vigtigt, at du i god tid søger om tilladelse til at drive selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse samtidig med, at du modtager dagpenge – ellers kan det få konsekvenser for din ret til dagpenge.

Du søger om tilladelse ved at udfylde en særlig blanket, og du er altid velkommen til at kontakte os for nærmere vejledning.

Søg om tilladelse til at starte selvstændig virksomhed, mens du er på dagpenge

Fradrag i dine dagpenge
De timer, du bruger på din selvstændige bibeskæftigelse, medfører fradrag i dagpengene time for time. Indtægten er normalt uden betydning for fradraget. Det er kun dine egne arbejdstimer, der medfører fradrag.

Du skal løbende oplyse om alle dine arbejdstimer på dine dagpengekort – også selvom de har ligget i weekenden eller udenfor normal arbejdstid, og også hvis timerne er brugt på transport eller administration.

Hvis du, mens du får dagpenge, begynder at bruge flere eller færre timer på din virksomhed, end du oprindeligt har oplyst til os i A-kassen, skal du huske at fortælle om det.

Når du driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, kan du højest få dagpenge i 78 uger. NB: Der kommer nye regler per 1. oktober 2018. Det betyder, at du fra det tidspunkt højst kan få dagpenge i 30 uger samtidig med selvstændig bibeskæftigelse. BEMÆRK at de nye regler ikke er indarbejdet i pjecen.

Der er dog visse typer virksomheder, der ikke har den begrænsning – det kan du høre mere om, hvis du kontakter A-kassen for rådgivning. Bemærk også, at bare én dags udbetaling af dagpenge i en uge tæller for en hel uges forbrug ud af den samlede pulje på 78 uger.

Har du selvstændig virksomhed og vil søge om dagpenge, skal du bruge denne blanket:

Søg om dagpenge, samtidig med du driver selvstændig virksomhed

Dagpenge efter ophør med selvstændig bibeskæftigelse

Hvis du stopper med din selvstændige bibeskæftigelse, skal du dokumentere, at virksomheden er ophørt for at kunne få dagpenge.

Hvis virksomheden lukker
Du kan dokumentere over for os i A-kassen, at du har lukket virksomheden på følgende måder:

  • Tro og love-erklæring om at virksomheden er lukket
  • CVR-afmeldelse (herunder momsafmeldelse) registreret i Erhvervsstyrelsen.


Ved overdragelse

Du kan dokumentere over for os, at du har overdraget virksomheden på følgende måder:

  • Tro og love-erklæring om at virksomheden er overdraget (det må ikke være til din ægtefælle/samlever eller dine umyndige børn)
  • Kopi af overdragelsesaftalen
  • CVR-afmeldelse (herunder momsafmeldelse) registreret i Erhvervsstyrelsen.


Ved bortforpagtning og udlejning

Du kan dokumentere over for os, at du har bortforpagtet eller udlejet virksomheden på følgende måder:

  • Tro og love-erklæring om at virksomheden er overdraget (det må ikke være til din ægtefælle/samlever eller dine umyndige børn)
  • Kopi af forpagtningskontrakt/lejekontrakt med navn og adresse på parterne, en beskrivelse af genstanden eller den ejendom, der bliver bortforpagtet eller udlejet, forpagtningsafgiften/lejen, datoen for aftalens indgåelse og udløb
  • Ændring af momsregistrering til frivillig registrering.


Hvis du udtræder af en virksomhed, der videreføres af din ægtefælle eller medejere
Du kan udtræde af virksomheden, hvis du og din ægtefælle underskriver en tro og love erklæring om, at du er udtrådt af virksomheden. Din udtræden har virkning fra det tidspunkt, A-kassen har modtaget erklæringen. Der knytter sig lidt flere betingelser til muligheden, som vi kan vejlede dig om. Ligeledes har medejere nogle muligheder for at udtræde af virksomheden – det kan vi også vejlede dig om.

Hent Tro- og love-erklæring 

Kontakt os for vejledning om dagpenge efter ophør med selvstændig virksomhed

Opdateret: 25.09.2017

Kunne du bruge siden? Nej Ja

Fortæl os din mening
Vi har brug for dit input, så vi hele tiden kan gøre siden bedre for dig.

Spørgsmål besvares dog ikke.
Kontakt os

Send

Tak for din feedback