Dagpenge

Feriedagpenge

Feriedagpenge og feriepenge er to forskellige ting. Her kan du læse mere om feriedagpenge.

Feriepenge optjener du, når du har et arbejde. Feriedagpenge optjener du, hvis du får dagpenge eller arbejdsmarkedsydelse fra A-kassen, eller hvis du får barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark. Her kan du se, hvordan du får feriedagpenge udbetalt.

Sådan får du dine feriedagpenge

Hvornår kan jeg få udbetalt feriedagpenge?

Selv om du har optjent feriedagpenge af de dagpenge eller den arbejdsmarkedsydelse, du har fået udbetalt af A-kassen, eller af barselsdagpenge, som du har fået udbetalt af Udbetaling Danmark, kan du ikke få dem udbetalt, hvis du driver selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse. Du kan udelukkende få feriedagpenge, hvis du er lønmodtager eller ledig. Som ledig skal du have dagpengeret for at få udbetalt feriedagpengene.

Se hvornår du som selvstændig har ret til dagpenge
I april måned får du et brev om, hvor mange dage du har optjent – også selv om du fortsat driver din virksomhed. Vi skal sende oplysningen til dig, da du måske får ret til feriedagpengene i løbet af ferieåret.

Søger du om feriedagpenge, skal du sende ansøgningen en måned før din ferie, hvis du vil være sikker på at få pengene udbetalt, inden du starter din ferie. Det er ikke muligt at overføre feriedagpenge, så du skal huske at sende din ansøgning senest den 31. maj i det efterfølgende ferieår.

Ansøg om feriedagpenge

Mens du modtager ydelser

Du må gerne holde ferie, imens du er på dagpenge. Du skal bare huske at oplyse om det på dit dagpengekort. Og har du optjent feriedagpenge, er satsen er den samme, som du ville få i almindelige dagpenge.

Herudover gælder der følgende regler:

  • Fortæl jobcenteret, hvornår du holder ferie, senest 14 dage før du starter ferien, eller giv A-kassen besked om ferien senest på din første feriedag 
  • Du skal have brugt de feriedage, du eventuelt har optjent hos en arbejdsgiver 
  • Du skal ikke stå til rådighed, mens du holder ferie, men du skal stadig opfylde de andre krav der er i forhold til at kunne modtage dagpenge – for eksempel må du ikke have selvstændig hovedbeskæftigelse eller bo i udlandet 
  • Hvis du er sygemeldt lige op til ferien, kan du ikke få feriedagpenge

Feriedagpenge ved aktivering/uddannelse
Hvis du er i aktivering i en ansættelse med løntilskud, har du også mulighed for at holde ferie og få feriedagpenge på samme vilkår som beskrevet her. Hvis du er på uddannelse som en del af et aktiveringsforløb, kan du få feriedagpenge, når uddannelsesstedet holder ferielukket – eller hvis det er en del af din jobplan.

Hold styr på datoerne
Når du har søgt om udbetaling af feriepenge fra FerieKonto, og når du har meldt ferie på jobcenteret, får vi automatisk besked om dine ferieperioder, og vi udbetaler ikke dagpenge til dig for feriedagene. Det er derfor vigtigt, at der er overensstemmelse mellem de datoer, du oplyser til FerieKonto, jobcenteret og på dit dagpengekort.

Ansøg om feriedagpenge

Opdateret: 15.08.2019