Jobsøgende

Kompetenceprofilen

Dette værktøj hjælper dig til at oversætte din viden og dine erfaringer til konkrete kompetencer.

Kompetenceprofilen er dit personlige overblik over dine kompetencer. Det er vores erfaring, at mange ikke er bevidste om alle deres kompetencer. Du kan sandsynligvis huske, hvad du har beskæftiget dig med de seneste år, og hvilke jobs du har haft i tidens løb. Men kan du beskrive dine kompetencer – altså det du kan? På en struktureret måde hjælper kompetenceprofil-værktøjet dig til at oversætte din viden og dine erfaringer til håndfaste kompetencer, du kan bruge i din videre karriere.

kompetenceprofilen

Du kan bruge kompetenceprofilen til at:

  • Blive bevidst om dine kompetencer
  • Blive bevidst om dine jobmuligheder
  • Udarbejde et målrettet CV
  • Forberede en mundtlig præsentation af dig selv
  • Forberede din medarbejderudviklingssamtale
  • Opnå større indsigt i egne styrker og bevidsthed i jobbet

Sådan gør du
Din uddannelse, din eventuelle efteruddannelse og din erhvervserfaring er sammen med erfaringer fra fritidsaktiviteter centrale i udarbejdelsen af din kompetenceprofil. Ofte er vi ikke bevidste om de ting, vi foretager os, fordi vi ikke får sat ord på vores handlinger – vi udfører dem blot.

Sørg for at få så meget med som muligt, når løser de forskellige opgaver nedenfor. Sæt god tid af - du kan med fordel løse den over flere dage.

Når du har lavet din kompetenceprofil, skulle det gerne stå klart for dig, hvilke færdigheder du har. En god forståelse af dine kompetencer kan være indgangen til at se nye muligheder og veje i din fremtidige karriere. 

Trin for trin

Dine jobs

Start med at gennemgå de former for arbejde, du har beskæftiget dig med. Overvej hvordan og hvor du har udviklet dine nuværende kompetencer. Du kan med fordel opstille dine overvejelser i et skema som vist nedenfor.

Eksempel:

Årstal Beskæftigelse Opgaver/
funktioner
Faglige kompetencer
(jeg kan)
Personlige kompetencer
(jeg er)
2007-2009 Selvstændig virksomhedsejer Salg, kundepleje, rekruttering, lagerstyring Forhandlingsteknik, produktkendskab, medarbejderkommunikation, regnskab, salg Udadvendt, struktureret, overbevisende

  

Lav dit eget skema og skriv dine egne svar ned.

Din uddannelse

Overvej nu, hvordan du gennem din uddannelse, efteruddannelser og kurser har omsat din viden og erfaringer til kompetencer. Opstil ligeledes disse overvejelser i et skema.

Eksempel:

Årstal Uddannelse/kursus Fag/viden Faglige kompetencer
(jeg kan)
Personlige kompetencer
(jeg er)
2006 Salgsleder Salg, kundepleje, motivationsfaktorer, afsætning Situationsbestemt ledelse, lederroller, holdgejst, salg Humoristisk, empatisk, motiverende


Lav dit eget skema og skriv dine egne svar ned.

Din fritid

Nu er du nået til dine fritidsaktiviteter. Gennemgå dem kronologisk og tænk over, hvordan du har udviklet kompetencer ved siden af dit arbejde.

Eksempel:

Årstal Aktivitet Opgaver/
funktioner
Faglige kompetencer
(jeg kan)
Personlige kompetencer
(jeg er)
2000-05 Fodboldtræner Udviklingsarbejde i forbindelse med både samarbejde og holdfølelse samt fysiske færdigheder Kommunikation, projektorganisering, kollektiv motivation Vedholdende, ansvarsfuld, motiverende

Din profil

Du har nu alle dine kompetencer listet op. Overvej nu, hvilke der er de stærkeste - hvad er du allerbedst til? Du kan eventuelt gruppere dine kompetencer ud fra, hvor stor erfaring du har med at bruge dem. Har du:

  • Mindre erfaring?
  • Nogen erfaring?
  • Meget erfaring?

Vær dog opmærksom på, at du godt kan være stærk i en specifik kompetence, selvom du ikke nødvendigvis har stor erfaring med at anvende den. Det kan eksempelvis være en personlig kompetence, som falder dig helt naturlig at trække på i dit arbejde.

Skriv nu dine kompetencer ned i dit eget skema eller på din egen liste. Du kan lave listen så lang, som det passer dig. Men overvej, om nogle af dine kompetencer dækker over det samme.

Du har nu din kompetenceprofil, som du blandt andet kan bruge til jobsøgning.

Eksempel:

Faglige kompetencer Personlige kompetencer
Salg
Kommunikation
Økonomi
Motiverende
Struktureret
Vedholdende

Opdateret: 15.08.2019