Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs vores cookiepolitik

Sats og kalender

Hvor meget, du kan få i dagpenge, afhænger som hovedregel af, hvad din virksomhed har tjent.

Der er forskellige satser, som er afgørende for dine dagpengeudbetalinger. Dem kan du læse mere om her, hvor du også kan se, hvornår dine dagpenge bliver udbetalt. 

Se satser og udbetalingskalender

Din dagpengesats

Beregnet sats
En beregnet sats giver dig mulighed for dagpenge på op til 90 procent af din virksomheds skattemæssige overskud før renter, men efter afskrivninger. Du kan dog højst få udbetalt 223.596 kr. om året (2018). For at vi kan lave en beregning på baggrund af den selvstændige virksomhed, skal du have drevet virksomheden som hovedbeskæftigelse i mindst tre sammenhængende/hele regnskabsår i den virksomhed, som du melder dig ledig fra. Du skal vælge de to bedste af de seneste fem hele, afsluttede regnskabsår. Kun de år, hvor du var medlem af en a-kasse ved regnskabsårets afslutning, kan bruges. Gennemsnittet af overskuddet i de to år skal være på mere end 270.600 kroner (2018), hvis du skal have ret til højeste dagpengesats. Hvis din ægtefælle har været med i virksomheden og har haft denne som sin hovedbeskæftigelse, skal overskuddet deles imellem jer. Det betyder, at overskuddet i dette tilfælde skal være på mere end 541.200 kroner (2018), hvis du skal have ret til højeste dagpengesats.

For at vi kan foretage beregningen af din dagpengesats, skal du sammen med din revisor udfylde blanketten AR 255. Det giver vi dig nærmere besked om i din Post på Mit Virksom, når vi har modtaget din ansøgning om dagpenge.

Regnskabsår
Dine regnskaber skal være de endelige. Normalt er en virksomheds regnskabsår på 12 måneder. En virksomheds første regnskabsår kan dog være på helt ned til 26 uger og alligevel benyttes til beregningen. Modsat må det højst være på 18 måneder.

Fast sats
Den faste sats er på 183.348 kroner om året (2018). Hvis ikke overskuddet af din virksomhed har været stort nok til at give dig den maksimale sats, vil den faste sats være det bedste valg for dig. Du kan få denne sats, hvis du opfylder et af følgende krav:

  1. Har drevet din virksomhed på fuld tid (over 30 timer om ugen) og i væsentligt omfang i de seneste tre år/seneste tre hele regnskabsår
  2. Har været fuldtidsbeskæftiget som lønmodtager i de seneste tre år.
  3. Har haft tre års fuldtidsarbejde i kombination af lønarbejde og selvstændig virksomhed i væsentligt omfang.

Du skal i hele perioden have været medlem af en a-kasse. Du kan nå at fortryde dit valg af den faste sats indenfor et halvt år. Og du er velkommen til at kontakte os, så du kan høre mere om satserne, og hvordan vi beregner tallene.

Har du Virksoms Indtægtssikring, kan der alene udbetales dækning under ledighed, når du får 'beregnet en sats'. Vælger du den 'faste sats', kan du ikke få udbetaling fra indtægtssikringen under ledighed. Vær opmærksom på, at du kun er dækket i tilfælde af, at din virksomhed går konkurs.

Skriv til os, hvis du har spørgsmål om dagpenge og selvstændig virksomhed.

Anden beregning
Hvis ikke du kan få beregnet en sats ud fra de kriterier, der gælder for den faste eller den beregnede sats, kan vi som udgangspunkt beregne din sats ud fra den løn, du har fået i dit seneste lønmodtagerjob.

Udbetalingskalender

Dagpengene følger kalendermånederne og bliver udbetalt månedsvis. Du får udbetaling for 160,33 timer, hvis du har ret til dagpenge hele måneden uden fradrag. I udbetalingskalenderen nedenfor kan du se, hvornår du kan indsende kortet i de forskellige måneder. Hvis du vil være sikker på, at pengene bliver sat ind på din NemKonto den sidste bankdag i måneden, skal vi have dit ydelseskort senest kl. 9 den tredjesidste bankdag i måneden. Du har en frist på en måned og 10 dage fra den sidste kalenderdag i den pågældende måned til at indsende kortet.

Udbetalingskalender 2017/2018

Periode (dato) Kan udfyldes fra Udbetales
01.12.2017 -
31.12.2017
21.12.2017 29.12.2017
01.01.2018 -
31.01.2018
24.01.2018 31.01.2018
01.02.2018 -
28.02.2018
22.02.2018 28.02.2018
01.03.2018 -
31.03.2018
22.03.2018 28.03.2018
01.04.2018 -
30.04.2018
22.04.2018 30.04.2018
01.05.2018 -
31.05.2018
24.05.2018 31.05.2018
01.06.2018 -
30.06.2018
24.06.2018 29.06.2018
01.07.2018 -
31-07-2018
24.07.2018 31.07.2018
01.08.2018 -
31.08.2018
24.08.2018 31.08.2018
01.09.2018 -
30.09.2018
24.09.2018 28.09.2018
01.10.2018 -
31.10.2018
24.10.2018 31.10.2018
01.11.2018 -
30.11.2018
24.11.2018 30.11.2018
01.12.2018 -
31.12.2018
19.12.2018 28.12.2018

 

Med forbehold for ændringer.

Opdateret: 27.07.2018

Kunne du bruge siden? Nej Ja

Fortæl os din mening
Vi har brug for dit input, så vi hele tiden kan gøre siden bedre for dig.

Spørgsmål besvares dog ikke.
Kontakt os

Send

Tak for din feedback