Supplerende dagpenge

Aftale om supplerende dagpenge og overskydende timer

Den 17. december 2015 indgik partierne bag aftalen om et tryggere dagpengesystem (Regeringen (Venstre) Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti) en aftale om en ny model for supplerende dagpenge. Vi forventer, at ændringerne træder i kræft den 1. juli 2017.

Ny optjeningsmulighed
Aftalen betyder, at man fortsat vil have mulighed for at få supplerende dagpenge i 30 uger. Og som noget nyt får man mulighed for at kunne optjene yderligere ret til supplerende dagpenge i løbet af den 30-uges-periode, man er i gang med at bruge af. Når retten til supplerende dagpenge er udløbet efter 30 uger, vil man således kunne forlænge perioden med op til 12 uger.

Særlige undtagelser
Med den nye aftale kommer der også lempelser for udvalgte grupper. Det betyder, at du ikke vil være omfattet af varighedsbegrænsningen på 30 uger, hvis du er:

  • Hjemsendt på grund af arbejdsmangel
  • Hjemsendt på grund af vejrlig (vejrlig er, når dit arbejde bliver indstillet på grund af vejret)
  • På arbejdsfordeling (arbejdsfordeling er, når dit arbejde bliver fordelt på en ny måde, hvis der i en periode ikke er nok arbejde til dig)
     

Overskydende timer skal ikke længere afspadseres
Samtidig afskaffes reglerne om, at arbejdstimer ud over 481 timer de seneste tre måneder eller 444 timer de seneste 12 uger af en ansættelse skal afspadseres, inden der kan udbetales dagpenge.

Læs mere om aftalen på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside

Opdateret: 15.08.2019