Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs vores cookiepolitik

Kan jeg få efterløn?

Hvorvidt du kan få efterløn afhænger af din alder, og om du har betalt efterlønsbidrag længe nok - som hovedregel i 30 år.

Hvis du opfylder betingelserne, kan du – når du når din efterlønsalder – trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet, eller du kan vælge at fortsætte med at arbejde på fuld tid. En tredje mulighed er at gå på nedsat tid og få suppleret op med efterløn, hvis du er lønmodtager.

Hvis du vil trappe ned i tid i din selvstændige virksomhed, inden du når efterlønsalderen, er det vigtigt, at kontakter os for at få vejledning, da det kan gå ud over din ret til efterløn med videre.

Vil du drive selvstændig virksomhed i efterlønsperioden, skal du først have tilladelse af os, hvilket det desværre kan være svært at få. I så fald skal du kontakte os i god tid, så du kan nå af ophøre helt med virksomheden, inden du vil på efterløn, hvis det viser sig, at du ikke kan få tilladelsen.

Vælger du at udskyde din overgang til efterløn, er der nogle økonomiske fordele ved det, men vi anbefaler altid, at du kontakter os for at høre, hvad der vil være den bedste løsning i netop din situation. Nedenfor kan du læse mere om dine muligheder under dit fødselsårstal.

Vær opmærksom, at du normalt vil få efterløn og skattefri præmie med lavere satser end de beløb, der er nævnt her, hvis du er med i fortrydelsesordningen.

Se om du kan få efterløn

Født før 1. januar 1954

Hvornår kan jeg gå på efterløn?
Du kan tidligst gå på efterløn, når du er fyldt 60 år.

Hvornår kan jeg gå på folkepension?
Du kan gå på folkepension, når du fylder 65 år.

Hvor mange år kan jeg modtage efterløn?
Du kan få efterløn i op til fem år.

Hvor meget får jeg i efterløn?
Du får udbetalt op til 91 procent af den højeste gældende dagpengesats, nemlig 203.472 kroner årligt (2018). Har du pensionsopsparinger, skal du være opmærksom på, at de kan modregnes i efterlønnen.

Læs mere om reglerne for modregning

Du kan i stedet få op til 100 procent af den højeste dagpengesats, nemlig 223.596 kroner årligt (2018). Det kræver, at du - efter at du har fået efterlønsbeviset - venter i mindst to år med at gå på efterløn og i den periode har arbejde nok. 

Du kan i stedet få op til 100 procent af den højeste dagpengesats, nemlig 223.596 kroner årligt (2018), hvis du venter med at gå på efterløn, til du opfylder 2-årsreglen. Opfylder du 2-årsregel inden, du går på efterløn, får du samtidig en langt lempeligere modregning af pensioner.

2-årsreglen
Du opfylder 2-årsreglen, hvis du - efter at du har fået efterlønsbeviset - venter i mindst to år med at gå på efterløn og i den periode har arbejde nok. 

 • Ved selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse skal du arbejde over 30 timer om ugen i hele perioden på to år for at opfylde arbejdskravet og have en omsætning, der står i forhold hertil. 

 • Som lønmodtager opfyldes kravet, hvis man i perioden har mindst 3.120 timers arbejde som fuldtidsforsikret på normale løn- og ansættelsesvilkår.

 • Arbejde tæller normalt kun med, hvis det er udført her i riget eller et andet EØS-land.

 

Kan jeg optjene skattefri præmie? 
Hvis du fortsætter med at arbejde efter, at du har opfyldt 2-årsreglen, optjener du skattefri præmie af arbejdet.

Uger med drift af selvstændig virksomhed i væsentligt omfang tæller med som 37 timer om ugen. Hvis du har uger med 30 timer eller mindre, tæller arbejdstimerne i disse uger ikke med til skattefri præmie.

Selvstændig bibeskæftigelse optjenes der kun præmie af, hvis du har fået tilladelse til at drive virksomheden i efterlønsperioden.

Arbejde tæller normalt kun med, hvis det er udført her i riget eller et andet EØS-land.  

Hvilket arbejde tæller med til præmien?
Uger med drift af selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse tæller med som 37 timer om ugen, hvis det er i væsentligt omfang, det vil sige over 30 timers arbejde om ugen. Uger med 30 timer eller mindre tæller ikke med til skattefri præmie.

Selvstændig bibeskæftigelse optjenes der kun præmie af, hvis du har fået tilladelse til at drive virksomheden i efterlønsperioden.

Arbejde tæller normalt kun med, hvis det er udført her i riget eller et andet EØS-land.

Er du i tvivl om, hvad der vil være den bedste løsning for dig, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os.

Læs mere om efterlønsbevis og skattefri præmie

Født mellem 1. januar og 30. juni 1954

Hvornår kan jeg gå på efterløn?
Du kan tidligst gå på efterløn, når du er fyldt 60½ år. 

Hvornår kan jeg gå på folkepension?
Du kan gå på folkepension, når du fylder 65½ år.

Hvor mange år kan jeg modtage efterløn?
Du kan få efterløn i op til fem år.

Hvor meget får jeg i efterløn?
Du får udbetalt op til 91 procent af den højeste gældende dagpengesats, nemlig 203.472 kroner årligt (2018). Har du pensionsopsparinger, skal du være opmærksom på, at de kan modregnes i efterlønnen.

Læs mere om reglerne for modregning

Du kan i stedet få op til 100 procent af den højeste dagpengesats, nemlig 223.596 kroner årligt (2018), hvis du venter med at gå på efterløn, til du opfylder 2-årsreglen. Opfylder du 2-årsregel inden, du går på efterløn, får du samtidig en langt lempeligere modregning af pensioner.

2-årsreglen
Du opfylder 2-årsreglen, hvis du - efter at du har fået efterlønsbeviset - venter i mindst to år med at gå på efterløn og i den periode har arbejde nok. 

 • Ved selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse skal du arbejde over 30 timer om ugen i hele perioden på to år for at opfylde arbejdskravet og have en omsætning, der står i forhold hertil. 

 • Som lønmodtager opfyldes kravet, hvis man i perioden har mindst 3.120 timers arbejde som fuldtidsforsikret på normale løn- og ansættelsesvilkår.

 • Arbejde tæller normalt kun med, hvis det er udført her i riget eller et andet EØS-land.

 

Kan jeg optjene skattefri præmie? 
Hvis du fortsætter med at arbejde efter, at du har opfyldt 2-årsreglen, optjener du skattefri præmie af arbejdet.

Uger med drift af selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse tæller med som 37 timer om ugen, hvis det er i væsentligt omfang, det vil sige over 30 timers arbejde om ugen. Uger med 30 timer eller mindre tæller ikke med til skattefri præmie.

Selvstændig bibeskæftigelse optjenes der kun præmie af, hvis du har fået tilladelse til at drive virksomheden i efterlønsperioden.

Arbejde tæller normalt kun med, hvis det er udført her i riget eller et andet EØS-land.  

Hvilket arbejde tæller med til præmien?
Uger med drift af selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse tæller med som 37 timer om ugen, hvis det er i væsentligt omfang, det vil sige over 30 timers arbejde om ugen. Uger med 30 timer eller mindre tæller ikke med til skattefri præmie.

Selvstændig bibeskæftigelse optjenes der kun præmie af, hvis du har fået tilladelse til at drive virksomheden i efterlønsperioden.

Arbejde tæller normalt kun med, hvis det er udført her i riget eller et andet EØS-land.

Er du i tvivl om, hvad der vil være den bedste løsning for dig, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os.

Læs mere om efterlønsbevis og skattefri præmie

Født mellem 1. juli og 31. december 1954

Hvornår kan jeg gå på efterløn?
Du kan tidligst gå på efterløn, når du er fyldt 61 år.

Hvornår kan jeg gå på folkepension?
Du kan gå på folkepension, når du fylder 66 år.

Hvor mange år kan jeg modtage efterløn?
Du kan få efterløn i op til fem år.

Hvor meget får jeg i efterløn?
Du får udbetalt op til 91 procent af den højeste gældende dagpengesats, nemlig 203.472 kroner årligt (2018). Har du pensionsopsparinger, skal du være opmærksom på, at de kan modregnes i efterlønnen.

Læs mere om reglerne for modregning

Du kan i stedet få op til 100 procent af den højeste dagpengesats, nemlig 223.596 kroner årligt (2018), hvis du venter med at gå på efterløn, til du opfylder 2-årsreglen. Opfylder du 2-årsregel inden, du går på efterløn, får du samtidig en langt lempeligere modregning af pensioner.

2-årsreglen
Du opfylder 2-årsreglen, hvis du - efter at du har fået efterlønsbeviset - venter i mindst to år med at gå på efterløn og i den periode har arbejde nok. 

 • Ved selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse skal du arbejde over 30 timer om ugen i hele perioden på to år for at opfylde arbejdskravet og have en omsætning, der står i forhold hertil. 

 • Som lønmodtager opfyldes kravet, hvis man i perioden har mindst 3.120 timers arbejde som fuldtidsforsikret på normale løn- og ansættelsesvilkår.

 • Arbejde tæller normalt kun med, hvis det er udført her i riget eller et andet EØS-land.

Kan jeg optjene skattefri præmie? 
Hvis du fortsætter med at arbejde efter, at du har opfyldt 2-årsreglen, optjener du skattefri præmie af arbejdet.

Uger med drift af selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse tæller med som 37 timer om ugen, hvis det er i væsentligt omfang, det vil sige over 30 timers arbejde om ugen. Uger med 30 timer eller mindre tæller ikke med til skattefri præmie.

Selvstændig bibeskæftigelse optjenes der kun præmie af, hvis du har fået tilladelse til at drive virksomheden i efterlønsperioden.

Arbejde tæller normalt kun med, hvis det er udført her i riget eller et andet EØS-land

Hvilket arbejde tæller med til præmien?
Uger med drift af selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse tæller med som 37 timer om ugen, hvis det er i væsentligt omfang, det vil sige over 30 timers arbejde om ugen. Uger med 30 timer eller mindre tæller ikke med til skattefri præmie.

Selvstændig bibeskæftigelse optjenes der kun præmie af, hvis du har fået tilladelse til at drive virksomheden i efterlønsperioden.

Arbejde tæller normalt kun med, hvis det er udført her i riget eller et andet EØS-land.

Er du i tvivl om, hvad der vil være den bedste løsning for dig, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os.

Læs mere om efterlønsbevis og skattefri præmie

Født mellem 1. januar og 30. juni 1955

Hvornår kan jeg gå på efterløn?
Du kan tidligst gå på efterløn, når du er fyldt 61½ år. 

Hvornår kan jeg gå på folkepension?
Du kan gå på folkepension, når du er fyldt 66½ år.

Hvor mange år kan jeg modtage efterløn?
Du kan få efterløn i op til fem år.

Hvor meget får jeg i efterløn?
Du får udbetalt op til 91 procent af den højeste gældende dagpengesats, nemlig 203.472 kroner årligt (2018). Har du pensionsopsparinger, skal du være opmærksom på, at de kan modregnes i efterlønnen.

Læs mere om reglerne for modregning

Du kan i stedet få op til 100 procent af den højeste dagpengesats, nemlig 223.596 kroner årligt (2018), hvis du venter med at gå på efterløn, til du opfylder 2-årsreglen.

Opfylder du 2-årsregel inden, du går på efterløn, får du samtidig en langt lempeligere modregning af pensioner.

2-årsreglen
Du opfylder 2-årsreglen, hvis du - efter at du har fået efterlønsbeviset - venter i mindst to år med at gå på efterløn og i den periode har arbejde nok. 

 • Ved selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse skal du arbejde over 30 timer om ugen i hele perioden på to år for at opfylde arbejdskravet og have en omsætning, der står i forhold hertil. 

 • Som lønmodtager opfyldes kravet, hvis man i perioden har mindst 3.120 timers arbejde som fuldtidsforsikret på normale løn- og ansættelsesvilkår.

 • Arbejde tæller normalt kun med, hvis det er udført her i riget eller et andet EØS-land.

 

Kan jeg optjene skattefri præmie? 
Hvis du fortsætter med at arbejde efter, at du har opfyldt 2-årsreglen, optjener du skattefri præmie af arbejdet.

Uger med drift af selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse tæller med som 37 timer om ugen, hvis det er i væsentligt omfang, det vil sige over 30 timers arbejde om ugen. Uger med 30 timer eller mindre tæller ikke med til skattefri præmie.

Selvstændig bibeskæftigelse optjenes der kun præmie af, hvis du har fået tilladelse til at drive virksomheden i efterlønsperioden.

Arbejde tæller normalt kun med, hvis det er udført her i riget eller et andet EØS-land.  

Hvilket arbejde tæller med til præmien?
Uger med drift af selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse tæller med som 37 timer om ugen, hvis det er i væsentligt omfang, det vil sige over 30 timers arbejde om ugen. Uger med 30 timer eller mindre tæller ikke med til skattefri præmie.

Selvstændig bibeskæftigelse optjenes der kun præmie af, hvis du har fået tilladelse til at drive virksomheden i efterlønsperioden.

Arbejde tæller normalt kun med, hvis det er udført her i riget eller et andet EØS-land.

Er du i tvivl om, hvad der vil være den bedste løsning for dig, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os.

Læs mere om efterlønsbevis og skattefri præmie

Født mellem 1. juli og 31. december 1955

Hvornår kan jeg gå på efterløn?
Du kan tidligst gå på efterløn, når du er fyldt 62 år. 

Hvornår kan jeg gå på folkepension?
Du kan gå på folkepension, når du er fyldt 67 år.

Hvor mange år kan jeg modtage efterløn?
Du kan få efterløn i op til fem år.

Hvor meget får jeg i efterløn?
Du får udbetalt op til 91 procent af den højeste gældende dagpengesats, nemlig 203.472 kroner årligt (2018). Har du pensionsopsparinger, skal du være opmærksom på, at de kan modregnes i efterlønnen.

Læs mere om reglerne for modregning

Du kan i stedet få op til 100 procent af den højeste dagpengesats, nemlig 223.596 kroner årligt (2018), hvis du venter med at gå på efterløn, til du opfylder 2-årsreglen.

Opfylder du 2-årsregel inden, du går på efterløn, får du samtidig en langt lempeligere modregning af pensioner.

2-årsreglen
Du opfylder 2-årsreglen, hvis du - efter at du har fået efterlønsbeviset - venter i mindst to år med at gå på efterløn og i den periode har arbejde nok. 

 • Ved selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse skal du arbejde over 30 timer om ugen i hele perioden på to år for at opfylde arbejdskravet og have en omsætning, der står i forhold hertil. 

 • Som lønmodtager opfyldes kravet, hvis man i perioden har mindst 3.120 timers arbejde som fuldtidsforsikret på normale løn- og ansættelsesvilkår.

 • Arbejde tæller normalt kun med, hvis det er udført her i riget eller et andet EØS-land.

Kan jeg optjene skattefri præmie?
Hvis du fortsætter med at arbejde efter, at du har opfyldt 2-årsreglen, optjener du skattefri præmie af arbejdet.

Uger med drift af selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse tæller med som 37 timer om ugen, hvis det er i væsentligt omfang, det vil sige over 30 timers arbejde om ugen. Uger med 30 timer eller mindre tæller ikke med til skattefri præmie.

Selvstændig bibeskæftigelse optjenes der kun præmie af, hvis du har fået tilladelse til at drive virksomheden i efterlønsperioden.

Arbejde tæller normalt kun med, hvis det er udført her i riget eller et andet EØS-land.  

Hvilket arbejde tæller med til præmien?
Uger med drift af selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse tæller med som 37 timer om ugen, hvis det er i væsentligt omfang, det vil sige over 30 timers arbejde om ugen. Uger med 30 timer eller mindre tæller ikke med til skattefri præmie.

Selvstændig bibeskæftigelse optjenes der kun præmie af, hvis du har fået tilladelse til at drive virksomheden i efterlønsperioden.

Arbejde tæller normalt kun med, hvis det er udført her i riget eller et andet EØS-land.

Er du i tvivl om, hvad der vil være den bedste løsning for dig, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os.

Læs mere om efterlønsbevis og skattefri præmie

Født mellem 1. januar og 30. juni 1956

Hvornår kan jeg gå på efterløn?
Du kan tidligst gå på efterløn, når du er fyldt 62½ år. 

Hvornår kan jeg gå på folkepension?
Du kan gå på folkepension, når du er fyldt 67 år.

Hvor mange år kan jeg modtage efterløn?
Du kan få efterløn i op til fire år og seks måneder.

Hvor meget får jeg i efterløn? 
Du får udbetalt op til 91 procent af den højeste gældende dagpengesats, nemlig 203.472 kroner årligt (2018). Pensionsopsparinger skal modregnes i efterlønnen.

Du kan i stedet få op til 100 procent af den højeste dagpengesats, nemlig 223.596 kroner årligt (2018), hvis du venter med at gå på efterløn, til du opfylder udskydelsesreglen.

Udskydelsesreglen
Du opfylder udskydelsesreglen, hvis du - efter at du har fået efterlønsbeviset - venter i mindst halvandet år med at gå på efterløn og i den periode har arbejde nok. 

 • Ved selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse skal du arbejde over 30 timer om ugen i hele perioden på halvandet år for at opfylde arbejdskravet og have en omsætning, der står i forhold hertil. 

 • Som lønmodtager opfyldes kravet, hvis man i perioden har mindst 2.340 timers arbejde som fuldtidsforsikret på normale løn- og ansættelsesvilkår.

 • Arbejde tæller normalt kun med, hvis det er udført her i riget eller et andet EØS-land.

Læs mere om reglerne for modregning

Kan jeg optjene skattefri præmie? 
Hvis du fortsætter med at arbejde efter, at du har opfyldt udskydelsesreglen, optjener du skattefri præmie af arbejdet, men kun indtil du går på efterløn. Ønsker du også at optjene præmie af arbejde, som du vil have i efterlønsperioden, skal du vente med at gå på efterløn, til du opfylder 2-årsreglen.

2-årsreglen
Du opfylder 2-årsreglen, hvis du - efter at du har fået efterlønsbeviset - venter i mindst to år med at gå på efterløn og i den periode har arbejde nok. 

 • Ved selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse skal du arbejde over 30 timer om ugen i hele perioden på to år for at opfylde arbejdskravet og have en omsætning, der står i forhold hertil. 

 • Som lønmodtager opfyldes kravet, hvis man i perioden har mindst 3.120 timers arbejde som fuldtidsforsikret på normale løn- og ansættelsesvilkår.

 • Arbejde tæller normalt kun med, hvis det er udført her i riget eller et andet EØS-land.

Hvilket arbejde tæller med til præmien?
Uger med drift af selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse tæller med som 37 timer om ugen, hvis det er i væsentligt omfang, det vil sige over 30 timers arbejde om ugen. Uger med 30 timer eller mindre tæller ikke med til skattefri præmie.

Selvstændig bibeskæftigelse optjenes der kun præmie af, hvis du har fået tilladelse til at drive virksomheden i efterlønsperioden.

Arbejde tæller normalt kun med, hvis det er udført her i riget eller et andet EØS-land.

Er du i tvivl om, hvad der vil være den bedste løsning for dig, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os.

Læs mere om efterlønsbevis og skattefri præmie

Født mellem 1. juli 1956 og 31. december 1958

Hvornår kan jeg gå på efterløn?
Du kan tidligst gå på efterløn, når du er fyldt 63 år. 

Hvornår kan jeg gå på folkepension?
Du kan gå på folkepension, når du er fyldt 67 år.

Hvor mange år kan jeg modtage efterløn?
Du kan få efterløn i op til fire år.

Hvor meget får jeg i efterløn? 
Du får udbetalt op til 91 procent af den højeste gældende dagpengesats, nemlig 203.472 kroner årligt (2018). Pensionsopsparinger skal modregnes i efterlønnen.

Du kan i stedet få op til 100 procent af den højeste dagpengesats, nemlig 223.596 kroner årligt (2018), hvis du venter med at gå på efterløn, til du opfylder udskydelsesreglen.

Udskydelsesreglen
Du opfylder udskydelsesreglen, hvis du - efter at du har fået efterlønsbeviset - venter i mindst et år med at gå på efterløn og i den periode har arbejde nok. 

 • Ved selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse skal du arbejde over 30 timer om ugen i hele det år for at opfylde arbejdskravet og have en omsætning, der står i forhold hertil. 

 • Som lønmodtager opfyldes kravet, hvis du i perioden har mindst 1.560 timers arbejde som fuldtidsforsikret på normale løn- og ansættelsesvilkår.

 • Arbejde tæller normalt kun med, hvis det er udført her i riget eller et andet EØS-land.

Læs mere om reglerne for modregning

Kan jeg optjene skattefri præmie?
Hvis du fortsætter med at arbejde efter, at du har opfyldt udskydelsesreglen, optjener du skattefri præmie af arbejdet, men kun indtil du går på efterløn. Ønsker du også at optjene præmie af arbejde, som du vil have i efterlønsperioden, skal du vente med at gå på efterløn, til du opfylder 2-årsreglen.

2-årsreglen
Du opfylder 2-årsreglen, hvis du - efter at du har fået efterlønsbeviset - venter i mindst to år med at gå på efterløn og i den periode har arbejde nok. 

 • Ved selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse skal du arbejde over 30 timer om ugen i hele perioden på to år for at opfylde arbejdskravet og have en omsætning, der står i forhold hertil. 

 • Som lønmodtager opfyldes kravet, hvis du i perioden har mindst 3.120 timers arbejde som fuldtidsforsikret på normale løn- og ansættelsesvilkår.

 • Arbejde tæller normalt kun med, hvis det er udført her i riget eller et andet EØS-land.

Hvilket arbejde tæller med til præmien?
Uger med drift af selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse tæller med som 37 timer om ugen, hvis det er i væsentligt omfang, det vil sige over 30 timers arbejde om ugen. Uger med 30 timer eller mindre tæller ikke med til skattefri præmie.

Selvstændig bibeskæftigelse optjenes der kun præmie af, hvis du har fået tilladelse til at drive virksomheden i efterlønsperioden.

Arbejde tæller normalt kun med, hvis det er udført her i riget eller et andet EØS-land.

Er du i tvivl om, hvad der vil være den bedste løsning for dig, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os.

Læs mere om efterlønsbevis og skattefri præmie

Født mellem 1. januar og 30. juni 1959

Hvornår kan jeg gå på efterløn?
Du kan tidligst gå på efterløn, når du er fyldt 63½ år. 

Hvornår kan jeg gå på folkepension?
Du kan gå på folkepension, når du er fyldt 67 år.

Hvor mange år kan jeg modtage efterløn?
Du kan få efterløn i op til tre år og seks måneder.

Hvor meget får jeg i efterløn? 
Du får udbetalt op til 91 procent af den højeste gældende dagpengesats, nemlig 203.472 kroner årligt (2018). Pensionsopsparinger skal modregnes i efterlønnen.

Du kan i stedet få op til 100 procent af den højeste dagpengesats, nemlig 223.596 kroner årligt (2018), hvis du venter med at gå på efterløn, til du opfylder udskydelsesreglen.

Udskydelsesreglen
Du opfylder udskydelsesreglen, hvis du - efter at du har fået efterlønsbeviset - venter i mindst et halvt år med at gå på efterløn og i den periode har arbejde nok. 

 • Ved selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse skal du arbejde over 30 timer om ugen i hele det halve år for at opfylde arbejdskravet og have en omsætning, der står i forhold hertil. 

 • Som lønmodtager opfyldes kravet, hvis du i perioden har mindst 780 timers arbejde som fuldtidsforsikret på normale løn- og ansættelsesvilkår.

 • Arbejde tæller normalt kun med, hvis det er udført her i riget eller et andet EØS-land.

Læs mere om reglerne for modregning

Kan jeg optjene skattefri præmie? 
Hvis du fortsætter med at arbejde efter, at du har opfyldt udskydelsesreglen, optjener du skattefri præmie af arbejdet, men kun indtil du går på efterløn. Ønsker du også at optjene præmie af arbejde, som du vil have i efterlønsperioden, skal du vente med at gå på efterløn, til du opfylder 2-årsreglen.

2-årsreglen
Du opfylder 2-årsreglen, hvis du - efter at du har fået efterlønsbeviset - venter i mindst to år med at gå på efterløn og i den periode har arbejde nok. 

 • Ved selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse skal du arbejde over 30 timer om ugen i hele perioden på to år for at opfylde arbejdskravet og have en omsætning, der står i forhold hertil. 

 • Som lønmodtager opfyldes kravet, hvis du i perioden har mindst 3.120 timers arbejde som fuldtidsforsikret på normale løn- og ansættelsesvilkår.

 • Arbejde tæller normalt kun med, hvis det er udført her i riget eller et andet EØS-land.

Hvilket arbejde tæller med til præmien?
Uger med drift af selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse tæller med som 37 timer om ugen, hvis det er i væsentligt omfang, det vil sige over 30 timers arbejde om ugen. Uger med 30 timer eller mindre tæller ikke med til skattefri præmie.

Selvstændig bibeskæftigelse optjenes der kun præmie af, hvis du har fået tilladelse til at drive virksomheden i efterlønsperioden.

Arbejde tæller normalt kun med, hvis det er udført her i riget eller et andet EØS-land.

Er du i tvivl om, hvad der vil være den bedste løsning for dig, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os.

Læs mere om efterlønsbevis og skattefri præmie

Født mellem 1. juli 1959 og 31. december 1962

Hvornår kan jeg gå på efterløn?
Du kan tidligst gå på efterløn, når du er fyldt 64 år. 

Hvornår kan jeg gå på folkepension?
Du kan gå på folkepension, når du er fyldt 67 år.

Hvor mange år kan jeg modtage efterløn?
Du kan få efterløn i op til tre år.

Hvor meget får jeg i efterløn?

Du kan få udbetalt op til 100 procent af den højeste dagpengesats, nemlig 223.596 kroner årligt (2018). Dine pensionsopsparinger modregnes i efterlønnen.

Læs mere om reglerne for modregning

Kan jeg optjene skattefri præmie? 
Ja, du optjener ret fra første dag med bevis uden at være gået på efterløn. Ønsker du også at optjene præmie af arbejde, som du vil have i efterlønsperioden, skal du vente med at gå på efterløn, til du opfylder 2-årsreglen.

2-årsreglen
Du opfylder 2-årsreglen, hvis du - efter at du har fået efterlønsbeviset - venter i mindst to år med at gå på efterløn og i den periode har arbejde nok. 

 • Som selvstændig skal du arbejde over 30 timer om ugen i hele perioden på to år for at opfylde arbejdskravet og have en omsætning, der står i forhold hertil. 

 • Som lønmodtager opfyldes kravet, hvis du i perioden har mindst 3.120 timers arbejde som fuldtidsforsikret på normale løn- og ansættelsesvilkår.

 • Arbejde tæller normalt kun med, hvis det er udført her i riget eller et andet EØS-land.

Hvilket arbejde tæller med til præmien?
Uger med drift af selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse tæller med som 37 timer om ugen, hvis det er i væsentligt omfang, det vil sige over 30 timers arbejde om ugen. Uger med 30 timer eller mindre tæller ikke med til skattefri præmie.

Selvstændig bibeskæftigelse optjenes der kun præmie af, hvis du har fået tilladelse til at drive virksomheden i efterlønsperioden.

Arbejde tæller normalt kun med, hvis det er udført her i riget eller et andet EØS-land.

Er du i tvivl om, hvad der vil være den bedste løsning for dig, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os.

Læs mere om efterlønsbevis og skattefri præmie

Født fra 1. januar 1963

Hvornår kan jeg gå på efterløn?
Du kan tidligst gå på efterløn, når du er fyldt 65 år. 

Hvornår kan jeg gå på folkepension?
Du kan gå på folkepension, når du er fyldt 68 år.

Din efterløns- og folkepensionsalder kan blive sat op.

Hvor mange år kan jeg modtage efterløn?
Du kan få efterløn i op til tre år.

Hvor meget får jeg i efterløn? 
Du kan få udbetalt op til 100 procent af den højeste dagpengesats, nemlig 223.596 kroner årligt (2018). Pensionsopsparinger skal modregnes i efterlønnen.

Læs mere om reglerne for modregning

Kan jeg optjene skattefri præmie? 
Ja, du optjener ret fra første dag med bevis uden at være gået på efterløn. Ønsker du også at optjene præmie af arbejde, som du vil have i efterlønsperioden, skal du vente med at gå på efterløn, til du opfylder 2-årsreglen.

2-årsreglen
Du opfylder 2-årsreglen, hvis du - efter at du har fået efterlønsbeviset - venter i mindst to år med at gå på efterløn og i den periode har arbejde nok. 

 • Som selvstændig skal du arbejde over 30 timer om ugen i hele perioden på to år for at opfylde arbejdskravet og have en omsætning, der står i forhold hertil. 

 • Som lønmodtager opfyldes kravet, hvis du i perioden har mindst 3.120 timers arbejde som fuldtidsforsikret på normale løn- og ansættelsesvilkår.

 • Arbejde tæller normalt kun med, hvis det er udført her i riget eller et andet EØS-land.

Hvilket arbejde tæller med til præmien?
Uger med drift af selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse tæller med som 37 timer om ugen, hvis det er i væsentligt omfang, det vil sige over 30 timers arbejde om ugen. Uger med 30 timer eller mindre tæller ikke med til skattefri præmie.

Selvstændig bibeskæftigelse optjenes der kun præmie af, hvis du har fået tilladelse til at drive virksomheden i efterlønsperioden. Arbejde tæller normalt kun med, hvis det er udført her i riget eller et andet EØS-land.

Er du i tvivl om, hvad der vil være den bedste løsning for dig, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os.

Læs mere om efterlønsbevis og skattefri præmie

Opdateret: 20.03.2017

Kunne du bruge siden? Nej Ja

Fortæl os din mening
Vi har brug for dit input, så vi hele tiden kan gøre siden bedre for dig.

Spørgsmål besvares dog ikke.
Kontakt os

Send

Tak for din feedback