Udbetalingskalender

Her kan du se, hvornår du kan udfylde dit efterlønskort fra, og hvornår pengene udbetales. 

Udbetalingskalender 2021/2022

Periode (dato) Kan udfyldes fra Udbetales
01.12.2021 -
31.12.2021
20.12.2021 30.12.2021
01.01.2022 -
31.01.2022
24.01.2022 31.01.2022
01.02.2022 -
28.02.2022
21.02.2022 28.02.2022
01.03.2022 -
31.03.2022
24.03.2022 31.03.2022
01.04.2022 -
30.04.2022
24.04.2022 29.04.2022
01.05.2022 -
31.05.2022
22.05.2022 31.05.2022
01.06.2022 -
30.06.2022
24.06.2022 30.06.2022
01.07.2022 -
31-07-2022
24.07.2022 29.07.2022
01.08.2022 -
31.08.2022
24.08.2022 31.08.2022
01.09.2022 -
30.09.2022
24.09.2022 30.09.2022
01.10.2022 -
31.10.2022
24.10.2022 31.10.2022
01.11.2022 -
30.11.2022
24.11.2022 30.11.2022
01.12.2022 -
31.12.2022
19.12.2022 30.12.2022

 

Efterløn følger kalendermånederne og bliver udbetalt månedsvis. Du får udbetaling for 160,33 timer, hvis du har ret til efterløn hele måneden uden fradrag.

I udbetalingskalenderen ovenfor kan du se, hvornår du kan indsende kortet i de forskellige måneder. Hvis du vil være sikker på, at pengene bliver sat ind på din NemKonto den sidste bankdag i måneden, skal vi have dit ydelseskort senest kl. 9 den tredjesidste bankdag i måneden. 

Du har en frist på en måned og 10 dage fra den sidste kalenderdag i den pågældende måned til at indsende kortet.

Med forbehold for ændringer.

Udfyld efterlønskort