Efterløn

Udbetalingskalender

Her kan du se, hvornår du kan udfylde dit efterlønskort fra, og hvornår pengene udbetales. 

Udbetalingskalender 2020/2021

Periode (dato) Kan udfyldes fra Udbetales
01.11.2020 -
30.11.2020
24.11.2020 30.11.2020
01.12.2020 -
31.12.2020
18.12.2020 30.12.2020
01.01.2021 -
31.01.2021
24.01.2021 29.01.2021
01.02.2021 -
28.02.2021
21.02.2021 26.02.2021
01.03.2021 -
31.03.2021
24.03.2021 31.03.2021
01.04.2021 -
30.04.2021
23.04.2021 29.04.2021
01.05.2021 -
31.05.2021
24.05.2021 31.05.2021
01.06.2021 -
30.06.2021
24.06.2021 30.06.2021
01.07.2021-
31-07-2021
24.07.2021 30.07.2021
01.08.2021 -
31.08.2021
24.08.2021 31.08.2021
01.09.2021 -
30.09.2021
24.09.2021 30.09.2021
01.10.2021 -
31.10.2021
24.10.2021 29.10.2021
01.11.2021 -
30.11.2021
24.11.2021 30.11.2021
01.12.2021 -
31.12.2021
20.12.2021 30.12.2021

 

Efterløn følger kalendermånederne og bliver udbetalt månedsvis. Du får udbetaling for 160,33 timer, hvis du har ret til efterløn hele måneden uden fradrag.

I udbetalingskalenderen ovenfor kan du se, hvornår du kan indsende kortet i de forskellige måneder. Hvis du vil være sikker på, at pengene bliver sat ind på din NemKonto den sidste bankdag i måneden, skal vi have dit ydelseskort senest kl. 9 den tredjesidste bankdag i måneden. 

Du har en frist på en måned og 10 dage fra den sidste kalenderdag i den pågældende måned til at indsende kortet.

Med forbehold for ændringer.

Udfyld efterlønskort