Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs mere

Indtægtssikring

Som selvstændig er din indtægt afhængig af din egen arbejdskraft. Så hvad gør du, hvis du i en periode ikke kan arbejde?

Med Virksoms Indtægtssikring får du som selvstændig penge for den tid, du ikke kan arbejde – så  du og din virksomhed er sikret økonomisk. Forsikringen dækker i 5 risikosituationer og som den eneste forsikring på markedet, skal du ikke dokumentere indtægtstab for at få dækning. De 5 situationer er:

 1. Akut hospitalsindlæggelse i mere end 2 dage
 2. Langtidssygdom – mere end 14 dage
 3. Pasning af langtidssyge familiemedlemmer – mere end 14 dage
 4. Kritisk sygdom – optil 12 x forsikringssummen
 5. Konkurs – løbende månedlig udbetaling under ledighed

Har du under 10 fuldtidsansatte, får du også penge udbetalt, hvis en af dine partnere ikke kan arbejde grundet sygdom i mere end 14 dage.

Virksoms Indtægtssikring udbydes i samarbejde med forsikringsselskabet AmTrust. 

Velkomstgave – få gratis indtægtssikring i 12 måneder
Bliv medlem af Virksom og få Virksoms Indtægtssikring uden beregning de første 12 måneder. Du vil få op til 22.872 kr. skattefrit om måneden, hvis du bliver syg og ikke kan arbejde. For at få velkomstgaven skal du være medlem af både Virksom og A-kassen LH. Tilbuddet om gratis indtægtssikring løber indtil 31. december 2017 og du skal selv bestille den.

Læs mere om Virksoms Indtægstssikring

Bestil velkomsttilbud

Tilbuddet gælder indtil 31.12.2017.

For at kunne tegne Virksoms Indtægtssikring, skal du opfylde følgende:

 • Være fyldt 18 år og være under 55 år
 • Har været fastansat og lønnet som lønmodtager i mindst 16 timer om ugen i de seneste 6 måneder eller har arbejdet som selvstændig erhvervsdrivende i mere end 30 timer om ugen de seneste 6 måneder. 
 • Er medlem af både Virksom og A-kassen LH
 • Har fast folkeregister adresse i Danmark eksklusiv Grønland og Færøerne        
 • Ikke have fået udbetalt mere end 23 ydelser fra en lignende forsikring
 • Ikke har eller burde have kendskab til kommende ledighed

OBS: Til den beregnede pris skal tillægges 1,1 procent i skadeforsikringsafgift til staten samt et administrationsgebyr på 10 kroner per måned.

OBS: Skifter du fra Virksom til Lederne eller i PRO i løbet af perioden med gratis indtægtssikring, vil din gratis indtægtssikring, med mindre du opsiger eller ændrer den, automatisk blive konverteret til en tilsvarende men ikke gratis tillægsforsikring.  

Bestil velkomsttilbud fra Virksoms Indtægtssikring

Søg om udbetaling: Ledighed og konkurs

Søg om udbetaling
Før du kan få dækning fra Virksoms Indtægtssikring i forbindelse med ledighed, skal du søge om udbetaling af forsikringen, men inden da skal du have meldt dig ledig hos A-kassen og jobcentret.

Se, hvordan du melder dig ledig hos A-kassen og jobcentret

Søg om udbetaling fra Indtægtssikringen

Søg om udbetaling: Uarbejdsdygtighed m.m.

Søg om udbetaling
Før du kan få dækning fra Virksoms Indtægtssikring, skal du søge om udbetaling af forsikringen, men inden da skal du anmelde din uarbejdsdygtighed til Marsh A/S.

Anmeld uarbejdsdygtighed
Du skal anmelde din uarbejdsdygtighed direkte til Marsh A/S, som Virksom samarbejder med. Det gør du ved at udskrive og udfylde den anmeldelsesblanket, du finder her under. Adressen står i blanketten.

Når anmeldelsen er færdigbehandlet hos Marsh A/S, vil du modtage et brev med afgørelsen på din sag, herunder den beregnede forsikringsydelse.

Hent blanket til anmeldelse af uarbejdsdygtighed (pdf)

Fortsat uarbejdsdygtighed
For hver periode du er uarbejdsdygtig i sammenhængende 30 dage, skal du indsende en kopi af oplysningen fra din kommune om din sygedagpenge-udbetaling sammen med en anmeldelse af fortsat uarbejdsdygtighed. Har du også fået sygedagpenge fra A-kassen for de første 14 sygedage, så skal du også vedlægge A-kassens underretningsbrev til dig herom.

Kontaktoplysninger og anmeldelsen finder du nedenfor.

Hent blanket til anmeldelse af fortsat uarbejdsdygtighed (pdf)

 
Virksoms Skadescenter for uarbejdsdygtighed
Marsh A/S
Teknikerbyen 1
2830 Virum

Telefon: 4595 9595
E-mail: affinity.denmark@marsh.com

Regler for udbetaling

Med en Virksoms Indtægtssikring får du bedre råd til, at du, en partner eller en nøglemedarbejder er tvunget til fravær (hvis der er færre end 10 fuldtidsmedarbejdere i virksomheden). Forsikringen dækker, hvis du akut indlægges eller må passe et sygdomsramt familiemedlem. Forsikringen dækker også hvis du får konstateret en kritisk sygdom og, hvis du eller en partner i virksomheden bliver langtidssyg. Herudover får du månedlige udbetalinger i op til 12 måneder, hvis din virksomhed går konkurs og du som følge heraf bliver ledig.

Det er unikt for Virksoms Indtægtssikring, at den i de 5 risikosituationer er tabsuafhængig. Det betyder, at du ikke skal dokumentere indtægtstab for at få udbetaling fra forsikringen, hvis du eller en partner er tvunget til fravær.

Du får også dækket dit tab, hvis en nøglemedarbejder bliver langtidssyg (max 10 fuldtidsansatte), og du kan dokumentere, at virksomheden har mistet indtægt i den periode. Her kan du få udbetalt op til, hvad der svarer til den månedlige forsikringssum, som du har forsikret dig for.

Sådan dækker forsikringen

 • Dækning ved akut hospitalsindlæggelse i mere end 2 dage
  Skal du hospitalsindlægges dækker forsikringen allerede efter anden dagen. Er du indlagt i 2 dage, får du ingen erstatning – er du indlagt i f.eks. 7 dage får du erstatning for alle 7 dage. 
 • Dækning ved langtidssygdom – længere end 14 dage
  Bliver du eller en af dine partnere syg i mere end 14 dage dækker forsikringen. Er du/I f.eks. syg i en uge, får du ingen erstatning – er du/I syg i f.eks. 3 uger får du erstatning for alle 3 uger.
 • Dækning når du skal passe syg familie
  Hvis du bliver nød til at passe dine pårørende pga. sygdom i mere end 14 dage, dækker forsikringen, den periode du ikke kan arbejde.
 • Særlig dækning for nøglemedarbejdere (under 10 fuldtidsansatte) 
  Er en af dine medarbejdere syg i mere end 14 dage, og kan du dokumentere mistet indtægt, dækker forsikringen, det du mister hver måned (dog max din forsikringssum).
 • Sundhedsfaglig rådgivning
  Du får en personlig sundhedskonsulent, som hjælper dig med at finde det bedste behandlings­sted og som hele tiden sørger for at holde øje med, at du ikke bliver glemt i systemet.
 • Dækning ved kritisk sygdom
  Får du en kritisk sygdom, får du udbetalt op til 12 gange den forsikringssum, du har valgt – skattefrit.
 • Når virksomheden går konkurs
  Går din virksomhed konkurs, kan du, hvis du er ledig, få udbetalt optil 40.000 kroner om måneden i optil 12 måneder.

Hent hovedregler regler for udbetaling (pdf)

Forsikringsbetingelser

Her finder du de komplette betingelser for Virksoms Indtægtssikring:

Hent Forsikringsbetingelser (pdf)

Registrering
Virksom har indgået aftale med flere forsikringsselskaber om at formidle forsikringsprodukter. Du kan få oplyst navnene på disse forsikringsselskaber ved henvendelse til Virksom.
Vermlandsgade 65, 2300 København S er registreret som forsikringsagentvirksomhed i Forsikring og Pensions register over forsikringsagenter. 

Læs mere om registeret

Virksoms Indtægtssikring udbydes i et samarbejde mellem Virksom og Marsh A/S. Virksoms Indtægssikring tegnes hos AmTrust International Underwriters Ltd.

Klage
Forsikrede kan i henhold til forsikringsbetingelserne endvidere få enhver klage over sin afgørelse behandlet ved: Ledernes Hovedorganisations/Virksoms Klagenævn

Ledernes Hovedorganisation – Virksom
Vermlandsgade 65
2300 København S

Ledernes Hovedorganisations Klagenævn er et paritetisk sammensat nævn bestående af repræsentanter fra AmTrust, Virksom, Ledernes Hovedorganisation og Marsh. Klagenævnets afgørelser kan indbringes for Ankenævnet for Forsikring.

Ankenævnet for Forsikring

Anker Heegaards Gade 2
1572 København V
Telefon 33 15 89 00

Ankenævnet for Forsikring er et upartisk nævn. I nævnet sidder repræsentanter for såvel Forbrugerrådet som forsikringserhvervet.

Klagen til Ankenævnet skal indsendes på et særligt skema, som blandt andet kan downloades fra ankeforsikring.dk. Sammen med klageskemaet skal klageren indsende et mindre gebyr.

Besøg ankenævnet for forsikring og download skema

Spørgsmål og svar

Vi ved, det kan være svært at finde rundt i de enkelte punkter under forsikringsbetingelserne. Derfor har vi samlet de spørgsmål og svar, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at man kan komme i tvivl om forsikringsbetingelserne.

Hent Spørgsmål og svar (pdf)

Kontakt

Har du spørgsmål til din Indtægtssikring, er du velkommen til at skrive til os eller ringe på telefon 3283 3644.

Stil spørgsmål om din police eller præmie på din indtægtssikring

Stil spørgsmål om dine udbetalinger fra din indtægtssikring

Sundhedsfaglig rådgivning
Har du brug for at tale med en sundhedskonsulent, skal du ringe til os på 3283 3784

Bestil et opkald
Ønsker du at høre mere om Virksoms Indtægtssikring, kan du bestille et opkald og blive ringet op af en vores konsulenter.

Bestil opkald

Ændringer til din forsikring

Ophører du med at drive selvstændig virksomhed for at tage job som leder eller specialist, så følger din forsikring med, og er nu en lønsikring. Du vil derfor altid have en tillægsforsikring, der kan hjælpe dig i din aktuelle situation på arbejdsmarkedet.

OBS: Skifter du fra Virksom til Lederne eller i PRO i løbet af perioden med gratis indtægtssikring, vil din gratis indtægtssikring, med mindre du opsiger eller ændrer den, automatisk blive konverteret til en tilsvarende men ikke gratis tillægsforsikring.

På Mit Virksom kan du se den dækning, du har i dag. Ønsker du at ændre i din dækning, skal du logge ind på Mit Virksom.

Se din nuværende dækning på Mit Virksom

Ønsker du at ændre din nuværende dækning, skal du kontakte os.

Få ændret dækningen på din indtægtssikring