Ulykkesforsikring

Med en heltidssulykkesforsikring er du sikret, hvis du kommer ud for en ulykke, ligegyldigt om ulykken sker i arbejdstiden eller i fritiden.

Forsikringen dækker i hele verden og kan tegnes, uden at du behøver at afgive helbredsoplysninger. Vores Ulykkesforsikring inkluderer Strakserstatning og udbydes i samarbejde med CO'WIN/Gjensidige til en meget konkurrencedygtig pris.

Dine fordele:

 • Dækker i hele verden - både i arbejds- og fritiden
 • Tegnes uden afgivelse af helbredsoplysninger
 • Inklusiv Strakserstatning

Hjælp til dig

Læs mere om Virksoms Ulykkesforsikring

Pris

Prisen inkluderer Strakserstatning. Med Strakserstatning får du et engangsbeløb på 5.500 kroner ved brud på eksempelvis skulder, albue eller håndled – uden at der er krav om varigt mén.

Med Virksoms Ulykkesforsikring sparer du typisk 50 procent på prisen sammenlignet med en privattegnet ulykkesforsikring (gælder for en person som er fyldt 35 år).  

Din pris som medlem: 564 kr. pr. år (47 kr. pr. måned)
Ægtefælle/samlever: 564 kr. pr. år (47 kr. pr. måned)
Børn (énhedspræmie*): 492 kr. pr. år (41 kr. pr. måned)

*Énhedspræmie uanset antallet af børn.

Præmierne indeksreguleres hvert år i januar.

Hvad dækker forsikringen

Dækninger ved invaliditet, tandskade, dødsfald og Strakserstatning.

1. Invaliditetsdækning – 545.000 kroner Invaliditetsdækningen giver dig en kontant udbetaling fra forsikringen, hvis du får et varigt mén på minimum fem procent efter en ulykke. Erstatningen udbetales direkte til dig og er indkomstskattefri. Har du f.eks. fået et varigt mén på 25 procent, vil erstatningen udgøre 25 procent af 545.000 kroner = 136.250 kroner.

2. Tandskadedækning – rimelige og nødvendige udgifter (efter regning) Tandskadedækningen erstatter rimelige og nødvendige udgifter, hvis du får beskadiget dine tænder efter en ulykke. Erstatningen sker direkte til behandlende tandlæge.

3. Dødsfaldsdækning – 110.000 kroner Dør du pga. en ulykke vil dødsfaldsdækningen udbetale 110.000 kroner til dine nærmeste pårørende (ved børns dødsfald som følge af ulykke udbetales 15.000 kroner). Erstatningen er indkomstskattefri.

4. Strakserstatning
Hvis et ulykkestilfælde medfører en fraktur på arme, ben eller ryg, udbetales 5.500 kroner.

Følgende brud berettiger til udbetaling:

 •  Brud på skulder
 •  Brud på overarm
 •  Brud på albue
 •  Brud på underarm
 •  Brud på håndled
 •  Brud på ryggen
 •  Brud på lårben
 •  Brud på knæ
 •  Brud på underben
 •  Brud på ankel

Diagnosen skal stilles af en læge, og bruddet skal være verificeret ved røntgen.
Hvis ulykkestilfældet efterfølgende medfører udbetaling af méngradserstatning eller dødfaldserstatning, fratrækkes den udbetalte Strakserstatning.

Bestil

Du skal være medlem af Virksom eller A-kassen LH for at kunne tegne Virksoms Ulykkesforsikring. Samtidig skal du være bosiddende i Danmark eller Grønland (eksklusiv Færøerne) og være over 18 år.

Du kan forsikre dig selv, din ægtefælle/samlever og/eller dine børn.

Du bestiller din Ulykkesforsikring ved at logge ind på Mit Virksom og følge fremgangsmåden under Bestil Ulykkesforsikring.

Bestil Ulykkesforsikring

Anmeld skade

For at få udbetaling fra Virksoms Ulykkesforsikring, skal du udfylde og indsende en skadesanmeldelse. Vælg den anmeldelse, der dækker din ulykke og forsikring.

Hvis forsikringssummen i tilfælde af død skal udbetales til andre end afdødes nærmeste pårørende, skal der udfyldes en begunstigelseserklæring. Nærmeste pårørende defineres som afdødes ægtefælle/samlever, subsidiært til afdødes livsarvinger og mest subsidiært til afdødes øvrige arvinger.    

Er skaden sket efter 1. januar 2017, skal den anmeldes til Gjensidige

Tandskade (pdf)

Mén efter ulykke (pdf)

Dødsfald (pdf)

Skadesanmeldelsen sendes til:
Gjensidige Forsikring
A.C. Meyers Vænge 9
2450 København SV

eller

ulykke@gjensidige.dk

Hent begunstigelseserklæring (pdf)

Er skaden sket før 1. januar 2017, skal den anmeldes til AIG

Tandskade (pdf)

Mén efter ulykke (pdf)

Dødsfald (pdf) 

Skadesanmeldelser sendes til:
AIG Europe Limited
Osvald Helmuths Vej 4
2000 Frederiksberg

Hent begunstigelseserklæring (pdf)

Ændringer til din forsikring

Har du ændringer til din forsikring, eller ønsker du at opsige den, skal du henvende dig skriftligt til os.

Foretag ændringer eller opsig din ulykkesforsikring

Forsikringen kan opsiges med et varsel på løbende måned + 30 dage til udløb af en kalendermåned. Det betyder, at hvis du for eksempel opsiger din forsikring pr. 20. februar vil den ophøre pr. 31. marts.

Du skal være opmærksom på, at din forsikring automatisk ophører, hvis du ikke længere er medlem af Virksom, PRO, Lederne eller A-kassen LH.

Spørgsmål og svar

Her kan du finde svar på spørgsmål angående tegning, præmie, dækning, ændringer og ophør af vores Ulykkesforsikring.

Få svar på de oftest stillede spørgsmål om Virksoms Ulykkesforsikring (pdf)

Forsikringsbetingelser

Det er væsentligt for dig at vide præcis, hvad din forsikring dækker. Vi anbefaler derfor, at du læser forsikringsbetingelserne igennem.

Forsikring tegnet efter 1. januar 2017 gennem Gjensidige 

Hent forsikringsbetingelser (pdf)

Forsikring før 1. januar 2017 gennem AI

Hent forsikringsbetingelser (pdf)

 

Kontakt

Har du spørgsmål til vores Ulykkesforsikring, kan du kontakte CO'WIN på telefon 4290 7900.

Spørgsmål angående udbetaling rettes til Gjensidige ulykke@gjensidige.dk

Har du spørgsmål i relation til tegning af forsikringen, kan du kontakte Virksom på telefon 3283 3644.