Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs vores cookiepolitik

Aftaleindgåelse

Som selvstændig vil du ofte indgå aftaler med blandt andre kunder og leverandører. Her guider vi dig igennem reglerne for indgåelse af aftaler. Og du får også en tjekliste du kan bruge, når du skal indgå aftaler - find den længere nede på siden.

Som hovedregel har vi aftalefrihed i Danmark, hvilket vil sige, at der normalt ikke gælder særlige krav til aftalens form eller indhold. Der er dog en række undtagelser inden for forbrugerret, ansættelsesaftaler og handelsagentaftaler.

Der er også en del aftaler, der efter praksis eller ifølge lovgivning altid indgås skriftligt, for eksempel låneaftaler og lejeaftaler og aftaler om overdragelse af fast ejendom. Spørgsmålet om hvordan en aftale indgås – og dermed hvornår du og din aftalepart er bundet af en aftale – reguleres i Aftaleloven. Aftaleloven fastsætter blandt andet følgende hovedregler, som det er nyttigt at kende, når du begynder at drive virksomhed.

Fortæl mig mere

Mundtlige aftaler

Medmindre du er inden for et særligt aftaleområde, hvor der gælder formkrav, kan du regne med, at mundtlige aftaler er bindende. En mundtlig aftale er dog svær at bevise, hvis du og din aftalepart senere bliver uenige om de nærmere vilkår for aftalen. Du bør derfor altid sikre dig bevis for aftalen ved at sende din aftalepart en bekræftelse på aftalen. Generelt anbefaler vi, at du har dine aftaler på skrift.

Er underskrift nødvendig?

Aftaler behøver ikke at blive underskrevet – men det er en god idé. Aftaler kan eksempelvis indgås via e-mail, men underskriften er ofte det bedste bevis for, at den anden part faktisk har læst og accepteret vilkårene i aftalen. Den kan også være nødvendig for at andre (for eksempel din bank) opfatter aftalen som indgået.

Tilbud er bindende

Når du afgiver et tilbud, er du ifølge Aftaleloven bundet af dette. Det vil sige, at du skal opfylde tilbuddet, hvis den anden part accepterer det. Du skal derfor tænke grundigt over indholdet af dit tilbud, og det er en fordel at få så mange vilkår som muligt med i tilbuddet. Som minimum skal du give en beskrivelse af den ydelse, du tilbyder, en pris og et leveringstidspunkt. Herudover er det en god ide at inkludere andre forhold, du vil have med i den endelige aftale. Et eksempel kunne være, hvis du vil begrænse dit ansvar for forsinkelser. Se også Virksoms tjekliste ved aftaleindgåelse nedenfor.

Du er bundet af tilbuddet, indtil den anden part afslår det, eller hvis parten ikke accepterer det "inden rimelig tid". Hvis du vil begrænse det tidsrum, du er bundet af tilbuddet, kan du indsætte en acceptfrist. Dette kan være en god idé for bedre at kunne sikre dine muligheder for at planlægge virksomhedens opgaver. Mundtlige tilbud skal altid accepteres straks, ellers bortfalder de.

Hvis du ikke ønsker at afgive et bindende tilbud, kan du i stedet give eksempelvis et prisoverslag. Du skal her gøre udtrykkeligt opmærksom på, at overslaget ikke er bindende. Har du særlige forbehold (for eksempel om en vare kan skaffes hjem til den forudsatte pris), skal du gøre opmærksom på dette.

Aftalen gælder efter accept

Når du som tilbudsgiver har modtaget en accept, er aftalen endeligt indgået. Accepten kan være mundtlig, men det er vigtigt at sikre sig en skriftlig bekræftelse. Man behøver herefter ikke at skrive en egentlig formel aftale; aftalens indhold består af det oprindelige tilbud, sammenholdt med accepten. Hvis du eller den anden part ønsker, at jeres sædvanlige salgs- og leveringsbetingelser skal gælde, er der særlige krav til vedtagelsen af disse.

Det er en betingelse, at accepten er rettidig. Det vil sige, at den kommer frem til dig, inden acceptfristens udløb eller inden rimelig tid, hvis der ikke er en fastsat frist. Det er også en betingelse, at accepten er "overensstemmende", hvilket vil sige, at accepten skal passe med indholdet af tilbuddet. Hvis en accept er fulgt med vilkår om, at ydelsen, prisen eller andre væsentlige vilkår skal være anderledes end angivet i tilbuddet, er du som tilbudsgiver ikke bundet – men du kan naturligvis vælge at acceptere de anderledes vilkår.

Hvis du som aftalepart ikke anser dig bundet af den anden parts accept, skal du altid meddele dette skriftligt, da du ellers risikerer at blive bundet af aftalen.

Du kan ikke fortryde aftaler

Du kan ikke fortryde et retligt bindende løfte. Du kan derfor ikke annullere en aftale. Både et tilbud og en accept indeholder et løfte, og du kan derfor heller ikke ifølge loven fortryde disse, når din aftalepart først har fået besked om løftet. Hvis du i din virksomhed skal handle med forbrugere, findes der imidlertid en lang række særregler, som du bør sætte dig ind i.

Læs mere om salg og markedsføring

Muligt at aftale andre regler

Det er muligt at aftale andre regler for aftaleindgåelse. Aftalelovens regler om aftalens indgåelse bruges kun, hvis du og din aftalepart ikke har aftalt andet. Hvis I for eksempel i en rammeaftale har aftalt, at alle ordrer skal være skriftlige og bekræftes inden fem dage, skal disse betingelser være opfyldt, for at der er indgået en bindende aftale for hver ordre.

Vigtige aftaletyper for dig

Det er forskelligt fra virksomhed til virksomhed, hvor mange kræfter der løbende skal bruges på aftaleindgåelse. Du kan med fordel starte med at overveje, hvilken type aftale der er vigtig for din virksomhed, og prøve at definere de områder i aftalen, hvor din virksomhed er sårbar.

Arbejder du eksempelvis alene som konsulent for én stor kunde, skal du sikre dig bedst muligt i tilfælde af, at du bliver forsinket som følge af egen sygdom. Dernæst skal du undersøge, om der gælder særlige lovregler, der har indflydelse på den ydelse, du leverer eller for de vilkår, der skal gælde i aftalen. Endelig bør du beslutte, hvordan du vil styre aftaleindgåelsen, om du f.eks. vil lave en standardtekst til dine tilbud, og om det er praktisk for dig at få udarbejdet et sæt almindelige salgs -og leveringsbetingelser.

Du kan finde Virksoms skabeloner til en lang række aftaler - lige til at udfylde og bruge i din virksomhed - i vores værktøjskasse.

Gå til værkstøjskassen (husk login)

Tjekliste til dine aftaler

Selvom der ikke er formkrav til aftaler, er der mange forhold, som du skal huske at tage højde for i en skriftlig aftale. Vi har samlet de vigtigste punkter i Virksoms tjekliste ved aftaleindgåelse, hvor du kan hente inspiration.

Hent tjeklisten her

Hjælp til dig

Opdateret: 09.08.2018

Kunne du bruge siden? Nej Ja

Fortæl os din mening
Vi har brug for dit input, så vi hele tiden kan gøre siden bedre for dig.

Spørgsmål besvares dog ikke.
Kontakt os

Send

Tak for din feedback