Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs vores cookiepolitik

Konsulentaftale

Skal du til at indgå en konsulentaftale? Inden du går i gang med at udarbejde en konsulentaftale, bør du stille dig selv og din kommende samarbejdspartner en række spørgsmål. I skal blandt andet have afklaret, hvorvidt der er tale om en egentlig konsulent – altså en selvstændig erhvervsdrivende – eller om der reelt er tale om et ansættelsesforhold.

En konsulentaftale indgås mellem en virksomhed, der stiller en opgave, og en konsulent, der udfører den pågældende opgave. Det overordnede formål med konsulentaftalen er, at parterne får forventningsafstemt alle relevante forhold ved det kommende samarbejde i en skriftlig aftale.
  
Her kan du læse mere om, hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med indgåelse af sådan en aftale, og du har også mulighed for at downloade Virksoms skabelon til en konsulentaftale.

Skabeloner til dig

Virksom rådgivning og sparring
Medlemsfordel: Få juristernes anbefalinger med
Som medlem af Virksom har du adgang til vores juridiske værktøjskasse, der indeholder skabeloner til vigtige dokumenter og aftaler - fx skabelon til en konsulentaftale inkl. kommentarer og anbefalinger fra Virksoms jurister. Konsulentaftalen findes også i en engelsksproget version.

Log ind med dit NemID - og kontakt os for konkret, juridisk rådgivning.

Hent skabeloner
Selvstændig - Virksom
Gratis skabelon til din konsulentaftale

I Virksoms skabelon for en konsulentaftale har vores jurister taget de almindelige og relevante bestemmelser med, som I bør overveje, når I udarbejder aftalen. Den kan du tage udgangspunkt i, når du selv skal lave en aftale.


Herunder kan du finde mere inspiration til, hvad du skal have med i din konsulentaftale.


Hent konsulentaftale

Fortæl mig mere

Konsulent eller ansat?

Det kan have store økonomiske konsekvenser for både konsulenten og virksomheden, hvis ”konsulenten” for eksempel af SKAT bliver anset for reelt at være en ansat medarbejder.

 • Skatteretligt kan det for konsulenten betyde, at han/hun efterfølgende skal betale arbejdsmarkedsbidrag og A-skatter af hele det beløb, som vedkommende allerede har tjent i sin virksomhed det år. Dermed kan det ende med, at indtjeningen bliver dobbeltbeskattet. 
   
 • Skatteretligt kan det for virksomheden betyde, at den skulle have indholdt arbejdsmarkedsbidrag og A-skatter, og at virksomheden efterfølgende skal betale disse beløb af egen kasse.
      
 • Ansættelsesretligt kan det have den betydning for virksomheden, at konsulenten bliver omfattet af for eksempel funktionærloven og ferieloven med dertil hørende ret til opsigelsesvarsel, løn under sygdom og barsel, ret til feriegodtgørelse, samt at en eventuel konkurrence- eller kundeklausul kan blive ugyldig.

 
Rådgiverne i Virksom hjælper gerne med en vurdering af, hvorvidt der er tale om en konsulentaftale eller et ansættelsesforhold.

Hvis der reelt er tale om et ansættelsesforhold, er det mest hensigtsmæssigt at regulere jeres samarbejde i en ansættelseskontrakt.

LÆS MERE: Ansættelsesaftaler

Hvis der er tale om et konsulentforhold, anbefaler vi, at I får udarbejdet en konsulentaftale. Nedenfor kan du læse mere om, hvad vi anbefaler, at en konsulentaftale skal indeholde eller hvilke overvejelser, du bør gøre dig i forbindelse med udfærdigelse af aftalen.

Punkter i konsulentaftalen

En konsulentaftales indhold kan variere alt efter opgavens karakter, men vi anbefaler, at aftalen som minimum indeholder følgende forhold:

 
 • Hvem er aftaleparterne?  
 • Hvad er baggrunden for, at aftalen bliver indgået?
 • At konsulenten er selvstændig erhvervsdrivende
 • Hvilke konsulentydelser skal leveres?
 • Hvad er konsulentens rettigheder og forpligtelser?
 • Hvordan skal kommunikationen mellem virksomheden og konsulenten foregå?
 • Størrelsen på honoraret 
 • Tidsramme for levering af konsulentydelserne
 • Hvem skal have ejerskabet til de immaterielle rettigheder?
 • Har parterne pligt til at forsikre sig?
 • Hvornår træder aftalen i kraft, og hvornår ophører den?
 • Hvad kan man kræve, hvis den anden part misligholder aftalen?
 • Regler for behandling af tvist, hvis der opstår uenigheder

 
Du kan læse mere om Virksoms anbefalinger, hvis du downloader vores skabelon til en konsulentaftale. Du finder den i den juridiske værktøjskasse sammen med flere andre eksempler på dokumenter, der er vigtige at have på plads i en virksomhed.

Hjælp til dig

Brug for en advokat?

Samarbejde

Opdateret: 09.08.2018

Kunne du bruge siden? Nej Ja

Fortæl os din mening
Vi har brug for dit input, så vi hele tiden kan gøre siden bedre for dig.

Spørgsmål besvares dog ikke.
Kontakt os

Send

Tak for din feedback