Omregistrering af IVS til ApS

Selskabsformen iværksætterselskab (IVS) blev afskaffet i april 2019 – og senest den 15. oktober 2021 skulle dit IVS have været omregistreret til et ApS. Har du endnu ikke omregistreret dit IVS må du forvente, at Erhvervsstyrelsen sender IVS’et til tvangsopløsning.

 

Mand og kvinde kigger sammen på bærbar computer.

Fristen for omregistrering er overskredet
Hvis du endnu ikke har omregistreret dit IVS til et ApS inden 15. oktober 2021 kan Erhvervsstyrelsen fastsætte en forlænget frist for omregistrering. Hvis du ikke overholder den forlængede frist, kan styrelsen sende IVS’et til tvangsopløsning. Dette vil i praksis svare til den proces, som Erhvervsstyrelsen anvender i relation til de selskaber, der ikke har registreret selskabets legale og/eller reelle ejere.

Det er altså nu (senest primo november 2021), du skal kontakte Virk Indberet, hvis ikke dit IVS skal tvangsopløses.

Hvordan omregistrerer du dit IVS til et ApS?
Et iværksætterselskab (IVS) kan lade sig omregistrere til et anpartsselskab (ApS), når selskabskapitalen mindst udgør 40.000 kr. Selskabets generalforsamling træffer beslutning om omregistrering og i forlængelse af dette, skal generalforsamlingen træffe beslutning om at ændre selskabets vedtægter. Selskabets navn skal eksempelvis ændres, så iværksætterselskab eller IVS ændres til anpartsselskab eller ApS.

Beslutning om omregistrering af et IVS til et almindeligt ApS skal anmeldes på Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsside Virk Indberet og vedhæftes generalforsamlingsreferatet, de tilrettede vedtægter og dokumentation for, at kapitalen er til stede.

Skal du omregistrere din virksomhed som følge af den nye lov, skal du således regne med at gøre følgende:

  • Sikre at du har en registreret selskabskapital på 40.000 kr.
  • Udarbejde generalforsamlingsbeslutning om omregisteringen til ApS
  • Ændre vedtægterne, herunder selskabets navn
  • Indhente dokumentation for om, at kapitalen er til stede (bekræftelse fra din bank, advokat eller revisor om at pengene er til stede).
  • Huske at registrere ændringerne hos Erhvervsstyrelsen.


Har du et iværksætterselskab (IVS), skulle du senest den 15. oktober 2021 omregistrere dit firma, da den selskabsform helt skal afskaffes. Dette har Folketinget vedtaget i april 2019.

Loven betyder, at IVS afskaffes og minimumskapitalkravet for anpartsselskaber nedsættes fra 50.000 kr. til 40.000 kr.

Her er de vigtigste punkter i loven:

  • Det ikke længere er muligt at stifte et IVS
  • Eksisterende IVS’er skal omregistreres til ApS inden pr. 15. oktober 2021
  • Minimumskapitalkravet for at starte et ApS bliver sænket fra 50.000 kr. til 40.000 kr.

Hvorfor afskaffe IVS’er?
Baggrunden for afskaffelsen af iværksætterselskabsformen var primært anført som en "forhøjet risiko for svig" og øget opbygning af gæld til det offentlige i forhold til andre selskabsformer.

Se nyheden fra den 13. marts 2019 vedrørende lovforslaget

Spørgsmål?
Du er meget velkommen til at kontakte os på telefon 32 83 01 10, hvis du har spørgsmål vedrørende omregistrering fra IVS til ApS.

Opdateret: 27.10.2021