Indtægtssikring til selvstændige

Sikrer dig, hvis din økonomi er på dybt vand

Undgå, at langtidssygdom knækker din virksomhed

Som selvstændig afhænger din indtægt af din arbejdskraft. Så hvad gør du, hvis du i en periode ikke kan arbejde?

Med Virksoms Indtægtssikring er du og din virksomhed sikret økonomisk. Som velkomsttilbud kan du lige nu få denne sikring gratis i 2 måneder, hvis du melder dig ind i både fagorganisation og a-kasse hos Virksom.

Virksoms Indtægtssikring kan sikre dig 22.872 kr. skattefrit om måneden og som den eneste forsikring på markedet, skal du ikke dokumentere indtægtstab for at blive dækket.

Du kan blive dækket i en række situationer såsom akut hospitalsindlæggelse, uarbejdsdygtighed såsom en brækket arm, langtidssygdom, pasning af langtidssyge familiemedlemmer, kritisk sygdom og konkurs.

Du får:

Økonomisk sikring for dig og din familie
 De første 2 måneder gratis
En af de bedste og billigste indtægtssikringer på markedet
Skattefri udbetaling ved sygdom

Virksoms Indtægtssikring udbydes i samarbejde med forsikringsselskabet AmTrust International Underwriters DAC, som er tilsluttet Garantifonden for skadeserstatning, til personer mellem 18 og 56 år.

Få flere informationer om Virksoms Indtægtssikring (pdf)

BESTIL ET OPKALD OG HØR MERE OM VIRKSOMS INDTÆGTSSIKRING


Eller ring til osman-fre mellem 8-16:3283 3113
Bestil et uforpligtende opkald

Sikrer dig i flere situationer:

Ved akut hospitalsindlæggelse

 Virksoms Indtægtssikring dækker ved akut hospitalsindlæggelse i mere end to dage. Bliver du eksempelvis akut indlagt i syv dage, er du økonomisk sikret af Virksoms Indtægtssikring og får erstatning for alle syv dage.

Langtidssygdom

Har du tilvalgt Virksoms Indtægtssikring, sikrer vi dig økonomisk ved længerevarende sygdom. Oplever du langtidssygdom, der varer i mere end 14 dage, dækker Virksoms Indtægtssikring din indkomst med op til 60.000 kr. om måneden. Har du under 10 fuldtidsansatte, får du ligeledes penge udbetalt, hvis en af dine partnere ikke kan arbejde i mere end 14 dage grundet sygdom.

Pasning af langtidssyge familiemedlemmer

 Opstår der sygdom i familien, der kræver pasning af langtidssyge familiemedlemmer, er du sikret økonomisk gennem Virksoms Indtægtssikring. Bliver du nødt til at passe sygdomsramte pårørende i mere end 14 dage, dækker forsikringen den periode, du ikke kan arbejde (pasningen skal være godkendt til støtte efter ”Lov om social ydelse”). 

Kritisk sygdom

Står du i en situation med kritisk sygdom, er du ligeledes dækket af Virksoms Indtægtssikring. Her dækker Indtægtssikringen op til 12 gange forsikringssummen, du har valgt, og samtidig er hele udbetalingen skattefri. 

Ophør af virksomhed

Hvis din virksomhed går konkurs og du bliver ledig, så er du sikret økonomisk af Virksoms Indtægtssikring. Herved kan du, mens du går ledig, få udbetalt 22.872 kr. om måneden og skal ikke bekymre dig om din indtægt, mens du søger arbejde.

Vær opmærksom på, at der altid skal være et overskud i virksomheden for, at A-kassen kan foretage beregning af dagpengesatsen.

For dig der ønsker Indtægtssikring

Hvem kan få Indtægtssikring?

For at tegne Virksoms Indtægtssikring er der få krav, du skal opfylde:

  • Du er fyldt 18 år og under 56 år.

  • Du har arbejdet som selvstændig i mere end 30 timer ugentligt de seneste 6 måneder. Eller du har været fastansat og lønnet som lønmodtager i minimum 16 timer om ugen de sidste 6 måneder.

  • Du er medlem af både Virksom fagorganisation og A-kassen LH.

  • Du har fast folkeregisteradresse i Danmark (eksklusiv Færøerne og Grønland)

  • Du har ikke fået udbetalt mere end 23 ydelser fra en lignende forsikring.

  • Du må ikke tidligere have haft Virksoms Indtægtssikring uden beregning i mere end to måneder.

  • Du må ikke have Indtægtssikringen i dag.

Hvad koster Indtægtssikring?

Prisen på din Indtægtssikring afhænger af din ønskede dækning og karensperiode.

Du finder din pris ved at tage udgangspunkt i din ønskede dækning (kolonnen til venstre) og karensperiode (30, 60 eller 90 dage) i tabellen herunder.

Eksempel: Vælger du for eksempel en dækning på 17.153 kroner med 30 dages karens, og 12 måneders udbetaling, så er prisen 789 kr. om måneden. Herved vil du efter 30 dage være dækket af Virksom Indtægtssikring og få udbetalt 17.153 kr. om måneden i 12 måneder, hvis du oplever langtidssygemelding, ledighed eller en af de andre situationer, som er beskrevet ovenfor.

 

Dækning i kroner/måned Karens:

30 dage
Karens:

30 dage
Karens:

60 dage
Karens:

60 dage
Karens:

90 dage
Karens:

90 dage
6 mdr. 12 mdr. 6 mdr. 12 mdr. 6 mdr. 12 mdr.
1.100 47 kr. 60 kr. 39 kr. 51 kr. 35 kr. 47 kr.
2.288 86 kr. 114 kr. 69 kr. 95 kr. 61 kr. 86 kr.
4.575 162 kr. 218 kr. 127 kr. 180 kr. 112 kr. 162 kr.
6.861 238 kr. 322 kr. 185 kr. 265 kr. 162 kr. 238 kr.
9.148 314 kr. 426 kr. 244 kr. 350 kr. 213 kr. 314 kr.
11.436 390 kr. 530 kr. 302 kr. 435 kr. 264 kr. 390 kr.
14.296 485 kr. 659 kr. 375 kr. 541 kr. 327 kr. 485 kr.
17.153 579 kr. 789 kr. 448 kr. 647 kr. 390 kr. 579 kr.
22.872 769 kr. 1049 kr. 593 kr. 859 kr. 517 kr. 769 kr.
25.730 864 kr. 1.178 kr. 666 kr. 965 kr. 580 kr. 864 kr.
28.589 959 kr. 1.308 kr. 739 kr. 1.071 kr. 643 kr. 959 kr.
31.448 1.053 kr. 1.438 kr. 812 kr. 1.177 kr. 707 kr. 1.053 kr.
34.307 1.148 kr. 1.568 kr. 885 kr. 1.283 kr. 770 kr. 1.148 kr.
37.153 1.243 kr. 1.697 kr. 957 kr. 1.389 kr. 833 kr. 1.243 kr.
40.000 1.337 kr. 1.826 kr. 1030 kr. 1.495 kr. 896 kr. 1.337 kr.
44.000  1.470 kr. 2.008 kr. 1.131 kr. 1.643 kr. 985 kr. 1.470 kr.
48.000  1.602 kr. 2.189 kr. 1.233 kr. 1.791 kr. 1.073 kr. 1.602 kr.
52.000  1.735 kr. 2.371 kr. 1.335 kr. 1.940 kr. 1.162 kr. 1.735 kr.
56.000  1.868 kr. 2.553 kr. 1.437 kr. 2.088 kr. 1.250 kr. 1.868 kr.
60.000  2.000 kr. 2.734 kr. 1.539 kr. 2.237 kr. 1.339 kr. 2.000 kr.

 

Præmien for din Indtægtssikring bliver opkrævet af Virksom sammen med dit kontingent, og 95% af præmien er fradragsberettiget og opgives automatisk til SKAT.

Forsikringsbetingelser

Her finder du de komplette betingelser for Virksoms Indtægtssikring:

Hent forsikringsbetingelser (pdf)

Registrering
Virksom har indgået aftale med flere forsikringsselskaber om at formidle forsikringsprodukter. Du kan få oplyst navnene på disse forsikringsselskaber ved henvendelse til Virksom.
Vermlandsgade 65, 2300 København S er registreret som forsikringsagentvirksomhed i Forsikring og Pensions register over forsikringsagenter. 

Læs mere om registeret

Virksoms Indtægtssikring udbydes i et samarbejde mellem Virksom og Marsh A/S. Virksoms Indtægssikring tegnes hos AmTrust International Underwriters DAC, som er tilsluttet Garantifonden for skadeserstatning.

Læs mere om Garantifonden for skadeserstatning 

Klage
Forsikrede kan i henhold til forsikringsbetingelserne endvidere få enhver klage over sin afgørelse behandlet ved: Ledernes Hovedorganisations/Virksoms Klagenævn

Ledernes Hovedorganisation – Virksom
Vermlandsgade 65
2300 København S

Ledernes Hovedorganisations Klagenævn er et paritetisk sammensat nævn bestående af repræsentanter fra AmTrust, Virksom, Ledernes Hovedorganisation og Marsh. Klagenævnets afgørelser kan indbringes for Ankenævnet for Forsikring.

Ankenævnet for Forsikring

Anker Heegaards Gade 2
1572 København V
Telefon 33 15 89 00

Ankenævnet for Forsikring er et upartisk nævn. I nævnet sidder repræsentanter for såvel Forbrugerrådet som forsikringserhvervet.

Klagen til Ankenævnet skal indsendes på et særligt skema, som blandt andet kan downloades fra ankeforsikring.dk. Sammen med klageskemaet skal klageren indsende et mindre gebyr.

Besøg ankenævnet for forsikring og download skema

 

Ofte stillede spørgsmål

Vi ved, at det kan være svært at finde rundt i de enkelte punkter under forsikringsbetingelserne. Derfor har vi samlet de spørgsmål og svar, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at man kan komme i tvivl om forsikringsbetingelserne.

Hent spørgsmål og svar om Virksoms indtægtssikring (PDF)