Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs vores cookiepolitik

Mere info

Information om indmeldelse i A-kassen LH.

Allerede medlem af en A-kasse?

Ønsker du at skifte fra en anden a-kasse til A-kassen LH, sørger vi for at opsige medlemskabet af din nuværende a-kasse. Vi sikrer også, at din anciennitet flyttes med over til A-kassen LH, så du ikke mister rettigheder i forhold til din ret til dagpenge.

Du skal betale kontingent til din nuværende a-kasse, indtil overflytningen er fuldført. For meget indbetalt kontingent til din nuværende a-kasse vil efterfølgende blive returneret til dig.

Efterløn
Betaler du efterlønsbidrag i din nuværende a-kasse, vil du automatisk også blive opkrævet dette hos os. Det er vigtigt for din ret til at modtage efterløn. Efterlønsbidraget er uafhængigt af A-kasse, og det fulde beløb går til opsparing. Beløbet udgør 495 kroner om måneden og opkræves kvartalsvis (1.485 kroner).

Kontrol og anden information
De oplysninger, du angiver ved indmeldelse i A-kassen LH, kan blive kontrolleret. Det kan for eksempel ske ved hjælp af oplysninger fra arbejdsgivere og myndigheder. Kontrol kan også ske ved registersamkøring.

Ifølge persondataloven skal det oplyses, at:

  • A-kassen kan indhente oplysninger fra din arbejdsgiver til brug for afklaring af dine rettigheder og pligter,
  • A-kassen registrerer modtagne oplysninger,
  • du har ret til at få at vide, hvilke oplysninger A-kassen registrerer om dig, og
  • du kan kræve forkerte oplysninger rettet.

Læs mere

Hjemvendt fra udlandet

Hvis du har været medlem i en a-kasse i et andet land, skal du optages i A-kassen i Danmark igen, når du vender hjem. Der gælder forskellige regler, alt efter hvornår du sidst har været medlem af en dansk a-kasse. Er det mindre end fem år siden, skal du blot søge om optagelse senest otte uger efter din forsikring udløber i det andet EØS-land. Hvis du melder dig ind hos os, før fristen udløber, er du desuden berettiget til at medregne både arbejde og forsikringsperioder i udlandet.

Er det fem år eller mere siden, du har været med i en dansk a-kasse, skal du både være i job og søge om (gen)optagelse i A-kassen LH seneste otte uger efter din forsikring udløber i det andet EØS-land. Herudover skal du arbejde mindst 296 timer inden for 12 uger, hvis du vil være fuldtidsforsikret og overføre dine arbejds- og forsikringsperioder som lønmodtager fra det andet EØS-land. Hvis du vil deltidsforsikres, skal du arbejde mindst fire uger inden for 12 uger.

Du skal i begge situationer have en attest (PD U1), som bliver udstedt af myndighederne i det land, hvor du har arbejdet. Attesten er et bevis på dine arbejds- og forsikringsperioder i landet. Du skal også i begge situationer tilmelde dig jobcenteret fra første dag, du ønsker dagpenge, hvis du er ledig, når du kommer hjem.

Hjemvendt fra et land udenfor EØS?

Hvis du har bevaret dit medlemskab hos os, mens du har opholdt dig i et land udenfor EØS-området, har du ret til dagpenge, så snart du vender tilbage til Danmark. Du skal bare opfylde de almindelige betingelser for udbetaling af dagpenge. Husk at fortælle os, når du kommer hjem og registrér dig hos jobcenteret som jobsøgende, hvis du er ledig. Hvis du ikke har været medlem, mens du har været væk, vil optagelse foregå på almindelige vilkår – dvs., at du skal have arbejdet i 1924 timer og været medlem af A-kassen i et år.

På vej på efterløn?

Der gælder særlige regler i forhold til efterløn og udlandsophold.

Læs mere om efterløn og udland

Sådan opkræves dit kontingent

Dit kontingent opkræves kvartalsvis og der kan derfor gå op til fire uger, fra du er indmeldt, til du modtager den første opkrævning.

Du skal være opmærksom på, at hvis du bliver meldt ind i sidste halvdel af et kvartal, kan din første opkrævning afvige fra normalen. Det skyldes, at du både opkræves for den resterende del af det aktuelle kvartal samt for det kommende kvartal. Herefter vil din opkrævning altid kun være for et kvartal ad gangen.