Coronavirus: Spørgsmål og svar

På mange måder ser hverdagen ud som før corona, selvom eftervirkningerne stadig kan være svære at navigere i. Som selvstændig handler det lige nu mest om at sikre, at du har styr på slutafregningerne for støtteordningerne - fristen er 30. september, 2022.

17. august 2022

Du skal indberette til slutafregning, hvis du som virksomhedsejer har gjort brug af støtteordninger, der blev etableret i forbindelse med Corona

Hvis ikke du på nuværende tidspunkt har slutafregnet for den Coronarelaterede støtte du eventuelt har modtaget i forbindelse med kompensationsordningerne, bør du allerede nu overveje at få indberettet de oplysninger der er påkrævet.

Det gælder ordningerne:

  • Slutafregning af lønkompensation mellem 30. august 2020 og 15. februar 2022
  • Slutafregning af kompensation for faste omkostninger mellem 9. juli 2020 og 28. februar 2022
  • Slutafregning af kompensation for tabt omsætning mellem 1. september 2020 og 28. februar 2021
  • Slutafregning af kompensation for tabt omsætning mellem 1. marts og 30. juni 2021
  • Slutafregning af kompensation for tabt omsætning mellem 1. juli og 30. september 2021
  • Slutafregning af kompensation for tabt omsætning mellem 1. december 2021 og 28. februar 2022

Der er varierende dokumentationskrav afhængig af hvilken af ordningerne du har gjort brug af. Du kan læse mere om indberetning, slutafregning dokumentationskrav på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:

https://virk.dk/vejledning/slutafregning/

For alle ordninger gælder, at indberetningsfristen er 30. september 2022