Kontingentet stiger en smule

Kontingentet til din organisation Virksom stiger omkring 23 kr. om måneden, hvilket er første stigning siden 2008. Ligeledes stiger a-kasse og efterlønsbidraget også en smule.

03. december 2019

Det betyder, at du fremover vil betale 585 kr. i kvartalet for dit organisationskontingent, hvilket stadig er blandt de billigste på markedet. Stigningen er den første i Virksom siden 2008, og er mindre end prisudviklingen i samme periode.

Hele beløbet kan fortsat trækkes fra i skat, og vi indberetter automatisk dit kontingent til SKAT.

Lille stigning i a-kassen
Er du medlem af både Virksom og A-kassen LH, stiger prisen på dit samlede medlemskab med 80 kr. pr. kvartal. Er du også tilmeldt efterlønsordningen, stiger dit kontingent med yderligere 18 kr. pr. kvartal. Stigningen skyldes, at fra og med januar 2020 stiger dagpenge- og efterlønssatserne – det vil sige det beløb, du får udbetalt, hvis du bliver ledig eller går på efterløn.

Kontingentoversigt

  2020 pris pr. kvartal
Kun organisation 585 kr.
Kun A-kasse 1.407,25 kr.
Både organisation og A-kasse 1.662 (fratrukket samlerabat* på 330,25 kr.)
Efterlønsbidrag 1.542 kr.
I alt med efterlønsbidrag 3.204 kr.

*Ved at samle din organisation og a-kasse i Virksom, så sparer du administrationsbidraget for a-kassen og betaler kun statsbidraget inkl. ATP for a-kasse.

Dagpenge- og efterlønsatser for 2020

Dagpengesatser 2020

Efterlønssatser 2020