Sådan passer du på dig selv under coronakrisen

Sådan passer du på dig selv under coronakrisen

Coronakrisen har lukket landet effektivt ned, og hverdagen, som vi kender den, er sat på pause. For mange selvstændige har pausen været præget af pres, bekymringer samt uvished og utryghed som følge af alvorlige økonomiske konsekvenser.

24. februar 2021

Corona Trivsel

Nedlukningen af Danmark har betydet, at de fleste iværksættere og selvstændige fra den ene dag til den anden ikke blot har skiftet den daglige gang i virksomheden ud med en hjemmearbejdsplads, hvor social isolation og manglende struktur kan være en udfordring. Men også bekymringerne fylder meget for de selvstændige i denne tid: Frygt for deciderede nedlukninger af virksomheder, konkurser eller overhængende risiko for virksomhedens fremtidige overlevelse.

De uventede udfordringer og nye utrygge fremtidsscenarier tærer hårdt på humør og trivsel, som netop er vigtig for at bevare den mentale styrke og overblikket i en presset situation. Derfor giver vi dig 7 gode råd til at bevare din mentale styrke.
  

 1. Tag nyheds-flowet tilbage 
  Det er vigtigt at følge med og holde sig opdateret, men ikke med nyhederne kørende i baggrunden 16 timer i døgnet. Under krisen bombarderes vi med negative historier og skrækscenarier, der nærer vores instinktive frygt. Den negative nyhedsstrøm påvirker vore tanker og trækker vore følelser ind i en negativ spiral, som forstærker vores bekymring, humør og i sidste ende vores robusthed i unødigt negativ retning. Prøv derfor at slukke radioen og den uafbrudte nyhedsstrøm. Modstå at tjekke telefonen for nyheder uafbrudt. Vælg i stedet, hvilke nyheder du har behov. Tag kontrollen tilbage, og giv din hjerne lidt fred.

 2. Daglig kontakt
  Kombinationen af social isolation, negative nyheder og bekymring er en usund cocktail, der kan forstærke de negative tankemønstre.  Den daglige sociale interaktion med venner, kollegaer eller samarbejdspartnere er vigtig for trivslen. Især i svære tider. Hold kontakten ved lige med udvalgte relationer over telefonen, Skype eller en Facetime-walk-and-talk. Dialog og feedback fra andre er vigtig for motivation og perspektiv – og når vi er sammen, føles problemerne mindre tunge.

 3. Hold fokus på din indflydelseszone
  Corona er et vilkår, der ligger udenfor vores indflydelseszone, og som påvirker os i meget høj grad med en følelse af mistet kontrol og en plads på ”bagsædet i bilen”. Men den påvirker ikke nødvendigvis alle felter af vores liv. Derfor er det vigtigt at fokusere på de ting, som du reelt har indflydelse på og kan tage kontrollen over. Småt eller stort. Lidt eller meget.  Når du har fokus på konkrete, proaktive tanker, planer og handlinger, så forstærkes den mentale styrke, dit overblik og handlekraft i en positiv spiral, og du kommer tilbage bag rattet, hvor du har kontrol. Fokusér derfor på, hvor du kan have indflydelse? Hvad du kan gøre? Hvilke løsninger er mulige? Hvad vil du ændre efter krisen? 

 4. To-do-lister
  Det er tilfredsstillende at kunne se, at man ikke kører i samme rille, og derfor kan to- do- lister være et godt værktøj.  Opstil specifikke gøremål, del opgaverne op og hak af, hver gang du når et delmål. Hver gang du lykkes med noget, hver gang du kommer i mål med noget, er det en succesoplevelse, som rent mentalt giver ny energi.

  Har du ikke konkrete gøremål i din virksomhed lige nu, så notér dine bekymringer på listen, og tænk i prioritering og løsninger. Hvad er din største bekymring, og hvad kan der konkret gøres?

  Fremgangsmåden er simpel, men den giver overblik og synliggør handling, når du er under pres og derfor oplever at være fastholdt i usikkerhed eller handlingslammelse.

 5. Lav en plan for tiden efter krisen og stå stærkt
  Ord sætter retning. Vore tankemønstre, følelser og handling hænger sammen. Hvad vi tænker, påvirker vore følelser og vore reaktioner. Og dermed vores handlekraft. Vi kan tale tingene op, eller vi kan tale tingene ned. Når du tænker fremad og på konkrete ting, du ser frem til, aktiverer du din mentale styrke og handlekraft.

  Måske er situationen vanskelig nu, men der kommer også en tid efter. Overvej, hvad du vil gøre for at positionere dig efter krisen? Tænk, evaluér, revidér. Benyt stilheden nu til at sætte dine sejl rigtigt og til at planlægge dit come back. Hvad er vigtigt for dig? Er der noget, du vil ændre i din strategi? Er der noget, du vil gøre anderledes? Hvad vil du gøre mere af efter krisen? Hvad vil du gøre mindre af? Hvad har du lært under krisen, og hvordan har det styrket dine kompetencer? På hvilken måde vil du stå stærkere fremadrettet?

 6. Tre gode ting
  Positiv tænkning er vigtig for den mentale sundhed og balance. Det kan være svært at tænke positivt i svære tider, men det kan læres igennem en enkel mentaltræningsøvelse. Alt for mange tænker: ”jeg bliver gladere, når….”. Men det er vigtigt også at være tilstede i nuet.
  Noter tre gode ting ned hver dag. Små eller store. Hvad har været godt i dag? Hvad har gjort mig glad? Hvad er jeg taknemmelig for? Hvad fungerer?
  Hermed hjælper du din hjerne til at også få øje på det positive frem for kun det negative, og det vil over tid påvirke humøret og energien i positiv retning og dermed styrke din mentale sundhed.

 7. Gå en tur og giv din hjerne fri
  Frisk luft og motion er lige så godt for din hjerne og din mentale sundhed som for dit fysiske helbred. Gå en tur ud i solen eller fasthold dine motionsvaner og giv din hjerne et frikvarter fra bekymringstanker.
  Fysisk aktivitet klarer tankerne, virker afstressende og hjælper på humøret. Samtidig giver fysisk aktivitet og frisk luft en bedre nattesøvn. Vores krop og hjerne restituerer under søvn, og derfor har en god nattesøvn stor betydning for vores mentale evner og overblik, når vi skal navigere i en svær tid.