Smitten spreder sig – kan du som arbejdsgiver kræve test eller besked om vaccination?

Den lov, der gav virksomheder ret til at kræve coronatest af medarbejderne, er trådt ud af kraft. Men er der undtagelser, hvor du som arbejdsgiver stadig kan stille krav om test? Og har du ret til at vide, om dine medarbejdere er vaccinerede? Få svaret her.

Coronasmitten breder sig

Ligesom vi gik og troede, at coronakrisen for alvor var ved at ebbe ud, er smittetallet igen begyndt at stige. Det samme er antallet af indlagte, der her i begyndelsen af november er det højeste siden midten af februar i år.

Selvom Covid-19 igen fra den 11. november 2021 vil blive betragtet som en samfundskritisk sygdom i Danmark, har regeringen endnu ikke valgt at forlænge den lov, der frem til den 1. november 2021 gav virksomheder mulighed for at pålægge deres medarbejdere at tage en coronatest. Det er dog ikke utænkeligt, at regeringen snarest vil åbne for den mulighed igen.

Spørgsmålet er derfor nu, hvilke beføjelser du som virksomhedsejer og arbejdsgiver har tilbage i forhold til at bremse den stigende smitte uden særloven? Det har vi spurgt Rikke Helles om, som er advokat hos Virksoms søsterorganisation, Lederne, og som er specialist i blandt andet ansættelsesret.

Kan du kræve, at dine medarbejdere lader sig teste?
Nej. Særloven, som åbnede op for den mulighed, er netop udløbet. Så lige nu kan du som arbejdsgiver kun opfordre dine medarbejdere til at blive testet, inden de møder ind på kontoret. Hvis smittetallet bliver ved med at stige, kan man dog ikke udelukke, at regeringen igen vælger at gøre loven gældende.

Kan du kræve at kende svaret på en test, som en medarbejder uopfordret har fået lavet?
Nej. Hvis man er syg, er man aldrig forpligtet til at oplyse, hvad man fejler – heller ikke, hvis det er corona. Men hvis man er smittet, skal man jo gå i isolation, og de kolleger, som er nære kontakter, vil formentlig blive kontaktet af Styrelsen for Patientsikkerhed. Og så vil man i mange tilfælde kunne regne ud, hvem det drejer sig om – også selvom Styrelsen ikke må oplyse navnet på den smittede.

Må en medarbejder holde barn syg, fordi vedkommendes barn har været i nær kontakt med en smittet fra skolen eller fritidsinstitutionen og derfor skal blive hjemme?
Nej. Din medarbejder kan først holde barn syg, når barnet er konstateret syg. Men han eller hun har ret til at tage fri for egen regning – eller at bruge en omsorgs- eller feriedag. En anden mulighed er at arbejde hjemmefra, hvis opgaverne tillader det, og det er en mulighed i din virksomhed. I så fald har medarbejderen krav på løn.

Hvad med vaccination – kan du kræve det af dine medarbejdere?
Nej. En vaccine må anses for at være et såkaldt invasivt indgreb – og det ligger uden for ledelsesretten. Du må heller ikke kræve, at medarbejderne oplyser, om de er vaccinerede. Og det giver virksomhedsejeren en udfordring, fordi du som arbejdsgiver er forpligtet til at stille et sundt og sikkert arbejdsmiljø til rådighed. Men det må du så forsøge at gøre ved for eksempel at opfordre medarbejderne til, at de jævnligt lader sig teste og i øvrigt bliver hjemme ved de mindste symptomer på corona.

Hvad hvis en medarbejder som en del af jobbet skal rejse til lande, som stiller krav om vaccination?
Igen er udgangspunktet, at du ikke kan kræve, at en medarbejder lader sig vaccinere. Men uden vaccination vil vedkommende jo så ikke kunne varetage sine arbejdsopgaver. I det tilfælde skal du som arbejdsgiver så forsøge at finde nogle andre opgaver, som medarbejderen kan udføre på kontoret eller derhjemme. Er det umuligt at finde alternative opgaver, kan det komme dertil, hvor virksomheden er nødt til at opsige medarbejderen – ikke fordi vedkommende ikke vil lade sig vaccinere eller teste, men fordi han eller hun ikke kan varetage de opgaver, som virksomheden pålægger medarbejderen at udføre. Spørgsmålet vil så være, om virksomheden har gjort nok for at beholde medarbejderen. Og det vil ikke altid være så nemt at svare entydigt på.

Kan du kræve, at medarbejderne er vaccineret, hvis de skal være fysisk til stede på kontoret?
Ja, det vil jeg sige – i hvert fald rent juridisk. I det tilfælde stiller virksomheden jo ikke krav om, at man skal være vaccineret for at være ansat. Men blot at man skal være vaccineret ved fysisk fremmøde på arbejdspladsen. Så kan man diskutere, om det gør det svært at være ansat. Det vil i hvert fald kræve, at det er muligt at udføre arbejdet andre steder – enten derhjemme eller på en alternativ adresse, som virksomheden skal stille til rådighed. Bottom line er, at virksomheden til enhver tid er forpligtet til at stille et sundt og sikkert arbejdsmiljø til rådighed – uanset hvor det er.

Hvad vil du give af anbefalinger i de tilfælde, hvor en medarbejder stiller sig kritisk over for de arbejdsforhold, som virksomheden kan tilbyde?
At forsøge at løse tingene gennem dialog. Begge parter er jo som udgangspunkt interesseret i at finde en løsning, hvor medarbejderen fortsat kan udføre sit arbejde – med eller uden vaccination. Så forsøg at finde en fornuftig løsning med respekt for, at der er sundhedsmæssige forhold, man som arbejdsgiver ikke har krav på at få oplyst.