Nyheder

Bliv klædt på til at ansætte din første medarbejder

01. august 2018

Din virksomhed er i vækst, ordrebogen vokser, og det er blevet tid til at ansætte en medarbejder for at styrke virksomheden yderligere. Så hvordan gør du?

 

Når medlemmer henvender sig til Virksom for at få rådgivning i forbindelse med ansættelse af den første medarbejder, handler det helt naturligt først og fremmest om, at der også skal være en fornuftig økonomi i udvidelsen, fortæller advokat Maja Munch fra Virksom.

”Der følger både forpligtelser og ansvar med en ansættelse, og mange har brug for at kende omfanget. Og ja, det koster at ansætte en medarbejder, og her taler vi om udgifter, der skal stå mål med indtægterne, men også om tid til oplæring og den daglige ledelse. Overvejelserne understreger, at medlemmerne går seriøst til opgaven, hvilket er godt,” siger hun.

Her guider Maja Munch dig gennem de vigtigste punkter, du skal forholde dig til, når du står på spring til at blive arbejdsgiver:

 

Har jeg luft i økonomien til at ansætte?

Lav en realistisk forretningsplan og et realistisk budget og sørg for, at de to hænger sammen. Hvis du ansætter en medarbejder på funktionærvilkår, vil du binde udgifter i en længere periode.

 

Undersøg fremtidig efterspørgsel og konkurrencesituation - måske er den gunstige situation midlertidig. Er man eksempelvis GDPR-rådgiver, har det seneste år været en gylden periode, men det vil næppe vare ved på samme niveau.   

Se Virksoms guide til forretningsplanen

 

Skal jeg lave en kontrakt?

Ja, der er et lovkrav om kontrakt, undtagen for ansatte med ganske få timer. Men lav også en i det tilfælde. Jeres kontrakt skal være så fyldestgørende som overhovedet muligt. Der bør ikke være mundtlige aftaler, der er åbne for fortolkning og potentielle misforståelser. Klarhed er til gavn for alle parter. Kontrakten cementerer din ledelsesret, og den skal indeholde alt det, du ønsker at regulere. I kontrakten fastlægges rammerne for ansættelsen, og det er vigtigt, at du er tydelig i dine krav og forventninger.

Læs mere om ansættelse og download skabelon til en kontrakt

 

Hvad med overenskomst?

Din virksomhed vil som udgangspunkt ikke være omfattet af krav om en overenskomst, medmindre du selv er organiseret i en arbejdsgiverforening. Der findes særlige ansættelsestyper, der er undtaget og kræver, at du følger en overenskomst. Det er eksempelvis elever, fleksjobbere og øvrige ansættelser med offentlige løntilskud. Men ellers aftaler du og din medarbejder selv løn og arbejdsvilkår.

 

Hvad er det rette niveau for løn og goder?

At finde det rette lønniveau kan lyde lettere, end det er. Der findes lønstatistikker, som du kan bruge til at pejle dig ind på lønnen, men hvis du ansætter en specialist, er der ingen facitliste. Forhør dig eventuelt i dit netværk, og ellers må du via samtaler med ansøgerne spore dig ind på forventningerne og markedsniveauet.

 

Hvad traditionelle løngoder angår, aftaler I også det meste selv. Ferieloven gælder for alle lønmodtagere og garanterer fem ugers ferie. Yderligere feriedage, barselsvilkår ud over funktionærloven, pension, overarbejde, afspadsering, barnets første sygedag med mere er noget, I aftaler. Kontakt os, hvis du kommer i tvivl.

 

Lønniveau og goder er med til at sende et signal om dig som arbejdsgiver. De færreste ønsker et ry som nærig, så man kan være fristet til at lægge meget gavmildt ud i overbevisning om, at det er standarden. Men pas på med at sætte dig selv og din virksomhed unødigt hårdt i det. Det er altid nemmere at bløde op hen ad vejen og tilføje flere goder i takt med fremgang. 

Læs mere om løn

Se lønstatistik

 

Hvilken type medarbejder?

Dit behov og økonomi bestemmer, om du skal ansætte en medarbejder på fuld tid eller mindre. Mange foretrækker i disse år at knytte en ekstern konsulent på honorarbasis til virksomheden for at slippe for administration og forpligtelser som forsikring, pension, feriepenge og løn under sygdom. Men vær opmærksom på, at det afgørende for, om du har tilknyttet en lønmodtager med de forpligtelser, som det indeholder, er, hvorvidt tilknytningen reelt har karakter af en ansættelse. I så fald kan du komme i klemme med lovgivningen i forhold til skat og ansættelsesvilkår. Er du det mindste i tvivl, så kontakt Virksom og få rådgivning.

Læs mere om forholdet mellem konsulent og ansat her