Nyheder

Bliv klædt på til at ansætte din første medarbejder

03. december 2019

Din virksomhed er i vækst, ordrebogen vokser, og det er blevet tid til at tilføre ekstra ressourcer for at styrke virksomheden yderligere. Men skal du ansætte en medarbejder fast eller alliere dig med en freelancer i en periode?

Bjarne Henning Jensen, der er ledelsesrådgiver i Virksom, guider dig i denne video gennem fordele og ulemper ved begge muligheder.

Uanset hvilken løsning, du vælger, er der en række forhold, som du skal styr på. Nedenfor kan se de vigtigste lovkrav og opmærksomhedspunkter, hvis du vælger at ansætte en medarbejder fast eller hyre en freelancer eller konsulent.

Du er også altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

Kontakt Virksom’s jurister

Hvis du vælger at ansætte en medarbejder fast

Skal jeg lave en kontrakt?
Ja, der er et lovkrav om kontrakt, undtagen for ansatte med ganske få timer. Men lav også en i det tilfælde. Jeres kontrakt skal være så fyldestgørende som overhovedet muligt. Der bør ikke være mundtlige aftaler, der er åbne for fortolkning og potentielle misforståelser. Klarhed er til gavn for alle parter. Kontrakten cementerer din ledelsesret, og den skal indeholde alt det, du ønsker at regulere. I kontrakten fastlægges rammerne for ansættelsen, og det er vigtigt, at du er tydelig i dine krav og forventninger.

Læs mere om ansættelse og download skabelon til en kontrakt

Hvad med overenskomst?
Din virksomhed vil som udgangspunkt ikke være omfattet af krav om en overenskomst, medmindre du selv er organiseret i en arbejdsgiverforening. Der findes særlige ansættelsestyper, der er undtaget og kræver, at du følger en overenskomst. Det er eksempelvis elever, fleksjobbere og øvrige ansættelser med offentlige løntilskud. Men ellers aftaler du og din medarbejder selv løn og arbejdsvilkår.

Hvad er det rette niveau for løn og goder?
At finde det rette lønniveau kan lyde lettere, end det er. Der findes lønstatistikker, som du kan bruge til at pejle dig ind på lønnen, men hvis du ansætter en specialist, er der ingen facitliste. Forhør dig eventuelt i dit netværk, og ellers må du via samtaler med ansøgerne spore dig ind på forventningerne og markedsniveauet.

Hvad traditionelle løngoder angår, aftaler I også det meste selv. Ferieloven gælder for alle lønmodtagere og garanterer fem ugers ferie. Yderligere feriedage, barselsvilkår ud over funktionærloven, pension, overarbejde, afspadsering, barnets første sygedag med mere er noget, I aftaler. Kontakt os, hvis du kommer i tvivl.

Lønniveau og goder er med til at sende et signal om dig som arbejdsgiver. De færreste ønsker et ry som nærig, så man kan være fristet til at lægge meget gavmildt ud i overbevisning om, at det er standarden. Men pas på med at sætte dig selv og din virksomhed unødigt hårdt i det. Det er altid nemmere at bløde op hen ad vejen og tilføje flere goder i takt med fremgang.

Læs mere om løn

Se lønstatistik

Hvis du vælger at hyre en freelancer eller konsulent

Mange foretrækker i disse år at knytte en ekstern konsulent på honorarbasis til virksomheden for at undgå administration og forpligtelser som forsikring, pension, feriepenge og løn under sygdom.

Vælger du den løsning, skal du dog være opmærksom på, at det afgørende for, om du har tilknyttet en lønmodtager med de forpligtelser, som det indeholder, er, hvorvidt tilknytningen reelt har karakter af en ansættelse. I så fald kan du komme i klemme med lovgivningen i forhold til skat og ansættelsesvilkår. Er du det mindste i tvivl, så kontakt Virksom og få rådgivning.

Læs mere om forholdet mellem konsulent og ansat og download skabelon til konsulentaftale