Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs vores cookiepolitik

Et tryggere dagpengesystem: Hovedpunkterne i aftalen

18. november 2015

Den 22. oktober 2015 indgik regeringen (Venstre), Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti en aftale om et tryggere dagpengesystem. Den konkrete lovgivning er endnu ikke på plads, men her kan du læse hovedpunkterne i aftalen.

Aftalen om nyt dagpengesystem er indgået på baggrund af Dagpengekommissionens anbefalinger, der blev fremsat den 21. oktober 2015. Formålet med aftalen er at gøre det mere attraktivt at tage korttidsjob i en ledighedsperiode.

Der er tale om en politisk aftale, hvis rammer nu skal udfyldes via konkret lovgivning. Vi forventer, at lovforslagene fremsættes i løbet af foråret 2016, og at de bliver vedtaget inden folketingets sommerferie næste år. Vi forventer, at forslaget om optjening af timer til forlængelse af dagpengeperioden træder i kraft 1. januar 2017. De øvrige forslag skal formentlig først træde i kraft 1. juli 2017.

Da lovforslagene endnu ikke er fremsat, kan vi endnu ikke fortælle dig, hvad de nye regler konkret kommer til at betyde for dig. Men du kan læse mere om Dagpengekommissionens anbefalinger og aftalen på Beskæftigelsesministeriets og Finansministeriets hjemmesider:

Læs Dagpengekommissionens rapport Læs aftalen om et tryggere dagpengesystem

Hovedpunkterne i aftalen er kort fortalt:

  • Det generelle beskæftigelseskrav skal fremover optjenes på baggrund af indkomst og ikke som nu på baggrund af arbejdstimer. For at opnå ret til dagpenge skal du inden for tre år være i mindst 12 måneders beskæftigelse med minimum 17.700 kroner om måneden. 
  • Beskæftigelse i dagpengeperioden registreres på en særlig beskæftigelseskonto, som kan benyttes til at forlænge dagpengeperioden med op til et år, når perioden udløber (optjenes i forholdet 1 times beskæftigelse = 2 timers dagpenge). Beskæftigelse i dagpengeperioden kan også bruges som led i at opfylde et helt nyt beskæftigelseskrav på 1924 timer.
  • Dagpengeretten skal fremover forbruges i timer og ikke i uger, som i dag. Dagpengeperioden vil stadig svare til to års fuld ydelse.
  • Satsen beregnes fremover på baggrund af de 12 måneder, hvor du har haft den højeste indtægt, inden for de seneste 24 måneder. I dag beregnes satsen som hovedregel på de sidste 3 måneders indtægt inden ledigheden.
  • Der indføres en karensdag hver fjerde måned. Den bortfalder dog ved 20 dages fuldtidsbeskæftigelse i de fire måneder.

Vi følger op med mere information, når lovforslagene er fremsat.

Opdateret: 17.06.2019