Nyheder

Det kan du bruge A-kassen til som selvstændig

23. august 2018

Af: Søren Ravnsborg, journalist

Med medlemskab af en a-kasse får du en forsikring, der giver dig økonomisk tryghed, hvis din virksomhed må lukke. Og der er mere fleksible regler på vej i forhold til dagpenge og selvstændig virksomhed.

Om Virksom

Medlemskab af en a-kasse har traditionelt ikke været et lige så indlysende valg for selvstændige som for lønmodtagere, selvom behovet for sikkerhed og tryghed, hvis man står uden indtægt, grundlæggende er ens.

Men der er nok en udbredt opfattelse af, at det er for besværligt at leve op til reglerne og få udbetalt dagpenge, vurderer Gyrid Teglers. Hun er teamchef i A-Kassen LH og har årelang erfaring med rådgivning af selvstændige vedrørende a-kasse medlemskab.

”Forestillingen har da heller ikke været helt uberettiget. Selvstændige er en langt mindre homogen gruppe end lønmodtagere. Der er mange former for selvstændig virksomhed, så der har eksisteret nogle forholdsvis indviklede regler, der skal tage højde for de selvstændiges særlige situation,” siger hun.

3 gode grunde til at være medlem af en a-kasse som selvstændig ifølge Gyrid Teglers:

  • Økonomisk sikkerhed og tryghed i en periode, hvor du ellers er uden indtægt
  • Adgang til samtaler og hjælp til opdatering af CV og brug af netværk som ledig
  • Rådgivning i forhold til den nødvendige afklaring af dine karriereplaner – også hvis du vil fortsætte som selvstændig.

Samme rettigheder som lønmodtagere
Men selvstændige har adgang til de samme rettigheder og pligter, der er forbundet med et medlemskab af a-kassen, understreger Gyrid Teglers.

”På den måde er der ingen forskel. Når man melder sig ind i en a-kasse, får man basalt set en forsikring som så mange andre, der giver en tryghed, selv om man ikke forventer at få brug for den. Man skal se det som et sikkerhedsnet, hvis man må lukke sin virksomhed.”

Specialister klar til at rådgive dig
For selvstændige kan det være en god idé at kontakte specialisterne i A-kassen LH, allerede når virksomheden er i en tidlig fase. Her finder du den fornødne indsigt i de regler, der er særlige for selvstændige, lyder det fra Gyrid Teglers.

”Der er nogle ting, man skal være opmærksom på. Virksomheden skal have haft overskud på samme måde, som en lønmodtager skal have haft en indtægt, så man kan beregne dagpengegrundlaget. Dertil skal man have været medlem mindst et år, før man kan få udbetalt dagpenge. Man skal med andre ord ikke vente med at melde sig ind, til det eventuelt er begyndt at gå dårligt.”

Udover den økonomiske hjælp på op til 223.596 kroner årligt ved ledighed, er der andre fordele ved at være medlem af en a-kasse. Når man overgår til dagpenge, kan man sparre med kompetente rådgivere, når man skal have afklaret, hvordan man kommer videre.     

”Vi ved af erfaring, at der rejser sig en lang række spørgsmål for den enkelte, når virksomheden må lukke. Man kan være i tvivl om, hvorvidt man skal fortsætte som selvstændig i en eller anden form, og der har vi ekspertisen, så vi kan rådgive om de muligheder, der er for eksempelvis supplerende dagpenge i en ny opstartsperiode,” siger Gyrid Teglers.
 
Reglerne lempes for selvstændige
Den gode nyhed for selvstændige er, at reglerne snart bliver lempet, og på en række områder bliver de mere smidige og gennemskuelige fra 1. oktober i år. Dermed bliver de nemmere at forstå og forholde sig til, lyder vurderingen fra Gyrid Teglers.

Som noget nyt bliver det muligt at kombinere sin selvstændige virksomhed med lønarbejde, og begge dele vil tælle med til at optjene dagpengeret.

En anden forandring er, at al B-indkomst nu kan tælle med. Hidtil har det kun været A-indkomst, så eksempelvis honorarer fra bestyrelsesarbejde ikke har kunnet medregnes i optjeningen.

”Det er en klar forbedring af vilkårene. Man skal også bemærke, at selvstændig bibeskæftigelse fremover vil kunne finde sted inden for normal arbejdstid. Det er et fremskridt for de ledige selvstændige, som måske vil starte op igen med en lille virksomhed. De vil kunne tilrettelægge arbejdet, som de ønsker,” siger hun.

Mange krav forsvinder
Den røde tråd i de nye regler er altså dels at gøre det nemmere og mere smidigt og dels at gøre regler for selvstændige og lønmodtagere mere ens, så de er lettere at håndtere for alle. Samlet vil reglerne forhåbentlig fjerne en del af de barrierer, der hidtil har afholdt selvstændige fra at melde sig ind i a-kassen, håber Gyrid Teglers.

”Man vil slippe for rigtig mange krav i forhold til de nuværende regler, så min opfordring vil være, at de selvstændige skal henvende sig til os, så vi kan guide og rådgive, netop fordi det er en gruppe med så mange individuelle forskelle.”