Nyheder

Kom seksuel chikane på arbejdspladsen til livs

27. februar 2018

Har du medarbejderansvar? Så er det en god idé at sætte sig ind i, hvordan du kan forebygge og håndtere seksuel chikane på arbejdspladsen. Derfor har Virksom samlet information og gode råd til dig.

#MeToo

I kølvandet på #MeToo-kampagnen har den danske regering taget en række initiativer for at sætte fokus på at forebygge og håndtere seksuel chikane på danske arbejdspladser og i samfundet generelt. Blandt andet har ligestillingsminister Karen Ellemann og beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (begge V) sendt et brev ud til alle virksomheder og ledere med anbefalinger til, hvordan man kan arbejde aktivt med at forebygge sexchikane.

I brevet hedder det bl.a.:  ”#MeToo-fortællingerne er et wake up call til os alle. Der er brug for at sætte seksuel chikane på dagsordenen - også på de enkelte arbejdspladser."

Ministrenes 5 anbefalinger til at forebygge seksuel chikane:

Du kan lade dig inspirere af nedenstående gode råd og forebygge seksuel chikane ved at:


• Skabe fælles og velkendte normer, værdier og retningslinjer for den adfærd, som forventes på arbejdspladsen, og for den adfærd, som ikke tolereres.

• Have klare retningslinjer for, hvordan medarbejdere kan få hjælp og eventuelt klage, hvis de oplever seksuel chikane.

• Viser medarbejderne, at du/virksomheden tager ansvar for, at seksuel chikane ikke skal finde sted bl.a. ved at håndhæve retningslinjerne for uacceptabel adfærd.

• Tage det alvorligt, hvis medarbejderne henvender sig, og understøtte en tillidsfuld dialog, så alle føler sig trygge ved at bryde tabuet og bede om hjælp i tilfælde af seksuel chikane.

• Overveje om det er relevant at opkvalificere, så de rette kompetencer til at håndtere seksuel chikane er til stede, hvis det skulle forekomme.

Læs brevet i sin fulde længde (pdf)

Viceadm. direktør i Ledernes Hovedorganisation, Bodil Nordestgaard Ismiris bakker budskabet op:

"#MeToo har sat fokus på seksuel chikane, som hidtil har været tabubelagt og svært at tale om på arbejdspladsen. Det er en god ting. Det er nemlig lettere at handle på noget, der er legitimt at tale om", siger hun.

Gode råd til dig med medarbejderansvar
Virksom har information og vejledning liggende på hjemmesiden om, hvad seksuel chikane konkret er, lovgivning på området og gode råd til dig som arbejdsgiver.

LÆS MERE: Gode råd til håndtering og forebyggelse af seksuel chikane

 
Få yderligere hjælp til at forebygge seksuel chikane

Du kan også kontakte Arbejdstilsynet på telefon 70 12 12 88, hvis du vil vide mere om forebyggelse af seksuel chikane eller besøge hjemmesiden www.at.dk for mere information. 

Ledelsesrådgivning