Nyheder

Lovforslaget er vedtaget: Selskabsformen IVS afskaffes

23. april 2019

Har du et iværksætterselskab, skal du i løbet af de næste to år omregistrere dit firma, da den selskabsform helt skal afskaffes. Det har Folketinget vedtaget den 9. april 2019.

Selvstændig - Virksom

Den nye lov betyder, at iværksætterselskaber (IVS) afskaffes, og at minimumskapitalkravet for anpartsselskaber nedsættes fra 50.000 kr. til 40.000 kr.

Her er de vigtigste punkter i loven:

  • Det ikke længere er muligt at stifte et IVS
  • Eksisterende IVS’er skal omregistreres til anpartsselskaber (ApS) inden for en frist på to år (det vil sige senest pr. 9. april 2021)
  • Minimumskapitalkravet for at starte et ApS bliver sænket fra 50.000 kr. til 40.000 kr.

Frist for omregistrering
Hvis et IVS ikke har omregistreret sig til et ApS inden for fristen på to år (og dermed altså senest pr. 9. april 2021), kan Erhvervsstyrelsen fastsætte en forlænget frist for omregistrering. Hvis et IVS ikke overholder den forlængede frist, kan styrelsen sende selskabet til tvangsopløsning. Dette vil i praksis svare til den proces, som Erhvervsstyrelsen anvender i relation til de selskaber, der ikke har registreret selskabets legale og/eller reelle ejere.

Hvorfor afskaffe IVS’er?
Baggrunden for afskaffelsen af iværksætterselskabsformen var primært anført som en "forhøjet risiko for svig" og øget opbygning af gæld til det offentlige i forhold til andre selskabsformer.

Se nyheden fra den 13. marts 2019 vedrørende lovforslaget

Hvordan omregistrerer du?
Et IVS kan lade sig omregistrere til et ApS, når selskabskapitalen mindst udgør 40.000 kr. Selskabets generalforsamling træffer beslutning om omregistrering og i forlængelse af dette, skal generalforsamlingen træffe beslutning om at ændre selskabets vedtægter. Selskabets navn skal eksempelvis ændres, så iværksætterselskab eller IVS ændres til anpartsselskab eller ApS.

Beslutning om omregistrering af et IVS til et almindeligt ApS skal anmeldes på Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsside ”Virk Indberet” og vedhæftes generalforsamlingsreferatet, de tilrettede vedtægter og en vurderingsmandserklæring om, at kapitalen er til stede.

Skal du omregistrere din virksomhed som følge af den nye lov, skal du således regne med at gøre følgende:

  • Sikre at du har en registreret selskabskapital på 40.000 kr.
  • Udarbejde generalforsamlingsbeslutning om omregisteringen til ApS
  • Ændre vedtægterne, herunder selskabets navn
  • Indhente en vurderingsmandserklæring om, at kapitalen er til stede
  • Huske at registrere ændringerne hos Erhvervsstyrelsen.

Spørgsmål?
Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål omkring omregistrering fra IVS til ApS.