NetværksKickoff

Vil du være med i et VirksomNetværk?

Onsdag den 1. april kl. 15.00 på Scandic i Kolding sætter vi nye VirksomNetværk i søen.

Som medlem af Virksom har du mulighed for at mødes med andre selvstændige og at være med til at udvikle dig selv og andre til at blive endnu bedre. 

I et netværk er der mulighed for at:

  • Drøfte faglige emner
  • Få feedback på dine aktiviteter
  • Få sparring på de udfordringer, der fylder lige nu
  • Skabe værdifulde relationer

Som selvstændig er der mange beslutninger, du skal træffe, og der dukker hele tiden nye ting op, som du skal tage stilling til. Ting, som ikke er givet på forhånd.

Det er ikke altid at ens personlige netværk forstår, hvad det er man laver, og selvom de gerne vil hjælpe, har de ikke nødvendigvis den rigtige viden og erfaringer. Derfor er det en fordel at være del af et netværk med andre selvstændige. At have nogen man kan sparre med. 

I løbet af aftenen sørger vi for, at I får holdt Jeres første møde - så I kommer godt i gang med at opbygge netværket. 

I får:

  • Kort introduktion til vores Netværkskoncept
  • Gode råd om at være i et netværk
  • Hjælp til at komme i gang og få aftalt hvad der videre skal ske.

Når du tilmelder dig, har vi nogle spørgsmål til dig. Svarene bruger vi til at planlægge aftenens forløb.

 

Lidt om VirksomNetværk.

netvaerk

 

VirksomNetværk er selvkørende og selvudviklende og hviler derfor i høj grad på medlemmernes bidrag, engagement og ressourcer. Bidrag er afgørende for, at der skabes udbytte og dermed for, at netværket bliver en succes. Det er relationer, viden og erfaringer fra medlemmerne selv, der bringes i spil og møderne kører på skift mellem medlemmerne, der også deles om værts- og mødelederrollen. 
Alle netværksgrupper i VirksomNetværk ledes af en netværksleder, som har det overordnede ansvar for gruppens ledelse og udvikling. 
Er du interesseret i at blive netværksleder, kan du forvente sparring fra vores netværkskonsulenter og få mulighed for at deltage i vores "Grundforløb for nye netværksledere" og "NetværkslederFORUM" - se eventuel mere her.