Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs vores cookiepolitik

Ny markedsføringslov 1. juli

23. juni 2017

Den 1. juli 2017 får vi en ny markedsføringslov. Det skyldes først og fremmest, at den danske lovgivning skal være på linje med EU-retten. Virksoms juridiske eksperter har gransket den nye lov og fortæller her, hvilke ændringer, du som selvstændig bør være opmærksom på.

Efter den nuværende markedsføringslov skal du som selvstændig erhvervsdrivende overholde ”god markedsføringsskik”. Det vil sige, at du blandt andet tydeligt skal oplyse om prisen på dine varer, du må ikke rette henvendelse til nogen, uden at de har bedt om det, det skal være helt klart, at dine reklamer er reklamer, og din markedsføring må ikke være vildledende, aggressiv eller anstødelig. Alt dette gælder fortsat.

Det nye er, at du efter 1. juli 2017 får større adgang til at sende uanmodede e-mails til dine kunder vedrørende dine ”egne tilsvarende produkter” (se yderligere forklaring neden for), du får lettere ved at markedsføre dig over for andre erhvervsdrivende, sprogkravet ved garantier lempes, så du kan skrive en garanti på et andet sprog end dansk, og så må forbrugerombudsmanden nu kopiere din virksomheds oplysninger elektronisk ved et kontrolbesøg.

Flere e-mail-muligheder

Elektronisk uanmodet henvendelse (det vil sige henvendelse til en forbruger eller erhvervsdrivende, uden at vedkommende på forhånd har samtykket til kontakten) er fortsat forbudt.

Det nye, større spillerum består i, at du efter de nye regler må sende elektronisk markedsføring (e-mails, facebook-beskeder og lignende) vedrørende dine egne tilsvarende produkter til de af dine kunder, som har givet dig deres e-mailadresse, da de handlede hos dig. Dette må du sådan set også efter de nuværende regler, men forståelsen af ”egne tilsvarende produkter” omfatter fremover meget mere end før.

Du skal blot være opmærksom på, at du, når du indhenter samtykke til at sende markedsføring vedrørende dine egne tilsvarende produkter, skal huske at oplyse, hvad tilsvarende produkter dækker over.

Hvad er ” egne tilsvarende produkter”?

Efter de gamle regler skulle ”egne tilsvarende produkter” mere eller mindre forstås som helt ens produkter; havde du solgt en bil, så ville et eget tilsvarende produkt være en anden bil.

De eksempler, som bliver fremdraget på, hvornår der er tale er ”egne tilsvarende produkter” efter den nye markedsføringslov er:

”Når en bilforhandler har solgt en bil til en kunde, vil markedsføring af service og reparation til bilen, hvis det foretages af bilforhandleren selv, være omfattet af bilforhandlerens ”egne tilsvarende produkter”. Derimod vil for eksempel syn af bilen foretaget af andre virksomheder, ikke vil være omfattet af bilforhandlerens ”egne tilsvarende produkter”.

Hvis en virksomhed har solgt garn til en kunde, vil strikkepinde, hæklepinde, garntasker, strikkeopskrifter og andet tilbehør til strikkegarn, som virksomheden selv sælger, være ”egne tilsvarende produkter”.

Har en forbruger købt et par bukser i et stormagasin, der sælger mange forskellige typer af varer, og i forbindelse hermed har afgivet sin elektroniske adresse, vil den erhvervsdrivende fremover kunne sende reklamer for deres øvrige varesortiment, men alene inden for samme tilsvarende varegrupper. Det betyder, at såfremt der er købt beklædning, kan der alene sendes reklamemails vedrørende beklædning, men ikke f.eks. legetøj, og er der købt et møbel, kan der alene sendes reklamemails for møbler, men ikke f.eks. gryder. Stormagasinet kan således sende reklamemails inden for den produktkategori, som forbrugeren har handlet inden for.”

Markedsføring over for andre erhvervsdrivende
Efter den nye lov kan du kontakte en bestemt person hos en anden erhvervsdrivende, hvis du sender e-mails med henblik på direkte markedsføring af dine egne produkter, når der er tale om et bestående kundeforhold mellem to erhvervsdrivende. Det må du også, når du har fået en erhvervsdrivendes e-mailadresse ved erhvervsmæssig kontakt med vedkommende.

Du skal dog være opmærksom på, at du kun må sende markedsføring, som har erhvervsmæssig relevans for den pågældendes arbejdsfunktion, og vedkommende skal klart og utvetydigt have mulighed for let og gebyrfrit at afmelde sig fra yderligere elektronisk markedsføring ved enhver henvendelse.

Garantier skal ikke længere altid være på dansk
Som reglerne har været hidtil, skulle en garanti altid være på dansk. Nu bliver det muligt at udarbejde en garanti på det samme sprog, som du i øvrigt anvender i din markedsføring, eksempelvis engelsk. Der er således alene et krav om, at en garanti skal være på dansk, hvis markedsføringen af dine produkter er på dansk.

Forbrugerombudsmanden får flere rettigheder
Forbrugerombudsmanden kan fortsat foretage kontrolundersøgelser, og har i den forbindelse ret til at medtage relevant materiale. Som noget nyt bliver det nu muligt at medtage større mængder materiale og informationer end tidligere for så at gennemgå det hele hos Forbrugerombudsmanden i modsætning til hidtil, hvor det hele skulle gennemgås hos virksomheden. 

Læs mere om Markedsføringsloven her

Se Virksoms guide til, hvordan du laver en markedsføringsplan

 

Kunne du bruge siden? Nej Ja

Fortæl os din mening
Vi har brug for dit input, så vi hele tiden kan gøre siden bedre for dig.

Spørgsmål besvares dog ikke.
Kontakt os

Send

Tak for din feedback