Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs vores cookiepolitik

Nye dagpengeregler for selvstændige

31. maj 2017

Det bliver lettere for iværksættere og andre, der eksempelvis har både egen virksomhed og lønarbejde, at få ret til dagpenge, når et nyt regelsæt træder i kraft i 2018. Men der er også forringelser på nogle områder – blandt andet i forhold til de, der har selvstændig bibeskæftigelse.

Regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti står bag den nye aftale, som blandt andet indebærer, at en person, der både har lønarbejde og selvstændig virksomhed, kan bruge begge dele til at optjene ret til dagpenge.

- Det er overordnet positivt, at vi nu får et mere fleksibelt optjeningssystem til gavn for de selvstændige. Det harmonerer bedre med det moderne arbejdsliv, hvor mange veksler imellem forskellige jobtyper. I dag risikerer man at blive fanget i et ufleksibelt system, hvor man skal defineres som enten lønmodtager eller selvstændig, lyder det fra direktør i Virksom og A-kassen LH, Bodil Nordestgaard Ismiris.

Automatiserede processer
Fremover bliver systemet baseret på, at a-kasserne henter oplysninger om indtægter fra både lønmodtagerjob og selvstændig virksomhed direkte hos Skat, og så bliver grundlaget for at modtage dagpenge beregnet ud fra det. Det vil gøre sagsbehandlingen mere smidig, lyder vurderingen fra Bodil Nordestgaard Ismiris.

- Det er dog et vigtigt opmærksomhedspunkt, at vi i sagsbehandlingen fremover bliver meget afhængige af at få oplysninger direkte fra Skat og Virk.dk. Det kræver, at de får forkortet deres sagsbehandlingstider, som i dag kan være meget lange, siger Bodil Nordestgaard Ismiris.

Bodil Ismiris

Bodil Nordestgaard Ismiris, direktør i Virksom og A-kassen LH

Lettere at dokumentere ophør
Aftalen lægger også op til, at det skal være lettere at dokumentere, at man har lukket sin virksomhed. Når de nye regler træder i kraft, vil det blot kræve en kvittering for afmeldelse på Virk.dk og et ophørsbevis fra Skat.

- Det er godt for de selvstændige, at det bliver mindre komplekst. I dag kan det være en ret omfattende proces, når man skal dokumentere, at man er ophørt med at drive selvstændig virksomhed, lyder det fra Bodil Nordestgaard Ismiris.

Det bliver endda muligt at ophøre ved en såkaldt tro-og-love-erklæring, hvis man ikke kan få et ophørsbevis fra Virk.dk, typisk fordi virksomheden stadig er under afvikling. Så er man til gengæld ikke berettiget til dagpenge de første to måneder, en regel som er ganske restriktiv målt op mod den almindelige karensperiode på tre uger, vurderer Bodil Nordestgaard Ismiris. Hun havde gerne set de tre ugers karens forsvinde helt eller ændret til en uge.

Forkortet dagpengeperiode med bibeskæftigelse
En entydig ulempe ved de nye regler er ifølge Bodil Nordestgaard Ismiris, at de, der har selvstændig bibeskæftigelse, fremover kun kan få dagpenge i 30 uger modsat i dag, hvor det er muligt i 78 uger. Herefter må man enten lukke virksomheden eller fortsætte uden mulighed for at få dagpenge. Til gengæld må man fremover have en bibeskæftigelse med henblik på at gøre den til sin hovedbeskæftigelse samtidig med, at man modtager dagpenge i op til 30 uger.

Obligatorisk jobsøgningsperiode efter ophør
Der bliver også som noget nyt indført en ”jobsøgningsperiode” på seks måneder, når man er ophørt med sin selvstændige hovedbeskæftigelse. I den periode må man så ikke starte ny virksomhed eller indtræde i en eksisterende virksomhed, hvis man vil bevare sin ret til dagpenge.

Den faste sats forsvinder
I aftalen ligger også, at den faste sats (mindstesats) for selvstændige afskaffes.

- Det indebærer en risiko for, at det vil få nogle selvstændige til at opgive den selvstændige virksomhed på et tidligere tidspunkt end i dag, siger Bodil Nordestgaard Ismiris, som dog understreger, at de overordnede linjer i aftalen er positive.

De nye regler træder i kraft den 1. juli 2018.

Se de gældende dagpengeregler

Du kan læse mere om de nye regler og finde aftaleteksten på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside

 

Virksoms Indtægtssikring

penge

Ledighed efter virksomhedsophør

Kunne du bruge siden? Nej Ja

Fortæl os din mening
Vi har brug for dit input, så vi hele tiden kan gøre siden bedre for dig.

Spørgsmål besvares dog ikke.
Kontakt os

Send

Tak for din feedback