Nyheder

Tag godt imod sommerferievikarerne

07. juni 2019

De faste medarbejdere er på vej på ferie, og så rykker ferieafløserne ind. Her får du gode råd til at hjælpe sommerferievikarerne sikkert og trygt i gang.

Tag godt i mod sommerferievikarene

En god velkomst
Tag dig tid til at byde vikarerne velkommen og introducere dem til arbejdet og deres nye kolleger.

Planlæg instruktionen
Vikarer har sjældent erfaring med arbejdspladsens rutiner, maskiner og inventar. Du bør derfor helt konkret vurdere vikarens arbejdsopgaver og udforme en plan, som beskriver, hvad sommerferievikaren skal instrueres i, hvem der er ansvarlig for instruktionen, og hvordan den skal ske. Det tager måske lidt tid at lave planen, men den er med til at sikre, at alle vigtige punkter gennemgås.

Udnævn en instruktionsansvarlig
Hvis du ikke selv står for oplæring , så sørg for at udnævne en instruktionsansvarlig. Gør det klart for både den instruktionsansvarlige og sommerferievikaren, at de altid kan komme til dig, hvis der opstår spørgsmål.

Sikkerhed i første række
Vær opmærksom på, at det kan være fristende for en ny medarbejder at gå på kompromis med sikkerheden i sin iver efter at vise, at han eller hun er god til sit arbejde. Sørg for, at sommervikarerne ved, at deres egen og andres sikkerhed altid kommer i første række, og at de hellere må spørge en gang for meget end en gang for lidt.

Instruktion er altid nødvendigt
Det er vigtigt at få instrueret og oplært sommerferievikarer godt, også selvom de måske kun skal være på virksomheden i kort tid.

Skab tryghed
Hvis sommerferievikarerne føler sig trygge og rammerne er i orden, øges chancen for, at de selv siger fra, hvis de bliver usikre på noget.

Når du selv går på ferie
Inden din egen ferie er det vigtigt, at du overdrager det ledelsesmæssige ansvar for sommerferievikarerne til en anden. Du bør sikre dig at  både vikarerne og den instruktionsansvarlige ved, hvem de skal henvende sig til, hvis der opstår problemer i den periode, hvor du er væk.

Hvis sommerferievikaren er under 18 år
Der gælder særlige regler for unge medarbejdere under 18 år om blandt andet arbejdstider, løft, kemi og arbejde med maskiner.