Nyheder

Uændret kontingent i 2018

05. december 2017

Kontingentet til Virksom forbliver uændret i 2018, mens a-kasse og efterlønsbidraget stiger en smule.

Det vil sige, at du fortsat betaler det samme i organisationskontingent, som du har gjort lige siden 2007 – nemlig 517 kroner i kvartalet.

Hele beløbet kan trækkes fra i skat, og vi indberetter automatisk dit kontingent til SKAT.

Lille stigning i a-kassen
Er du medlem af A-kassen LH, stiger prisen på dit samlede medlemskab med 6 kr. pr. kvartal. Er du også tilmeldt efterlønsordningen, stiger dit kontingent med yderligere 21 kroner per kvartal. Stigningen skyldes, at fra og med januar 2018 stiger dagpenge- og efterlønssatserne – det vil sige det beløb, du får udbetalt, hvis du bliver ledig eller går på efterløn.

  2018 pris pr. kvartal   2017 pris pr. kvartal  
Organisation  517 kr. 517 kr.
A-kasse statsbidrag inkl. ATP  1.053 kr. 1.047 kr. 
I alt uden efterlønsbidrag 1.570 kr. 1.564 kr.
Efterlønsbidrag 1.506 kr. 1.485 kr.
I alt med efterlønsbidrag 3.076 kr. 3.049 kr.

 

Har du en indtægtsforsikring?
Hvis du har tegnet en lønsikring hos os, betaler du en samlet præmie til dels en skattepligtig ydelse under ledighed, dels en skattefri ydelse ved uarbejdsdygtighed. Fordelingen af præmien er på henholdsvis 95 procent og 5 procent. Det fradragsberettigede præmiebeløb, som Virksom indberetter til Skat ved årsskiftet, er derfor 95 procent af årets præmieindbetaling.

Dagpenge- og efterlønssatser for 2018

Dagpengesatser 2018

Efterlønssatser 2018

Dine fordele