Om Virksom

Bestyrelsen

Bestyrelsen leder organisationens virksomhed i overensstemmelse med beslutninger fra generalforsamlingen. Generalforsamlingen er organisationens øverste myndighed.

Formandskabet består af en formand og to næstformænd. Ved formandens forfald ledes møderne af den næstformand, der har længst anciennitet som næstformand.

Svend Askær

Svend AskærFormand

 

 

Kontakt
Telefon: 3283 0110

Adresse
Vermlandsgade 65
2300 København S

Lars Møldrup

Lars MøldrupNæstformand
Kontakt
Telefon.: 7515 6875

Adresse
Skjoldsgade 96, 3, -6
6700 Esbjerg

Kirsten Hvid Schmidt

Kirsten Hvid SchmidtNæstformand
Kontakt
Telefon: 8758 7600

Adresse
Ludvig Holbergs Vej 5
8500 Grenaa

Kirsten Nyboe Hansen

Bestyrelsesmedlem

 

 

Kontakt
Telefon: 4064 2968

Adresse
Apotekervænget 20
6000 Kolding