De 10 digitale bud

Vil du have det maksimale ud af de nye digitale muligheder? Så skal du mestre disse 10 konkrete evner, som direktør for Digitaliseringsinstituttet Pernille Kræmmergaard beskriver i sin nye bog.

 

ny viden, magasinet, lederne, forår, 2019

Tekst: Michael Monty      Foto: Shutterstock

Du og din virksomhed arbejder formentlig allerede målrettet på løbende at tilpasse jer de nye digitale muligheder. Men hvis du vil have endnu mere ud af den digitale og teknologiske udvikling, så kræver det et helt nyt mindset. Det mener direktør og grundlægger af Digitaliseringsinstituttet Pernille Kræmmergaard, der er med i Ledernes Digitale Tænketank. I sin nye bog, ”Digital transformation – 10 evner din organisation skal mestre”, gennemgår hun 10 konkrete kompetencer som hun anbefaler dig som leder at tilegne dig, hvis du vil være på forkant med den digitale udvikling. Det, du skal mestre, er følgende – forklaret og uddybet af Pernille Kræmmergaard:

ny viden, magasinet, lederne, forår, 2019

Du skal kunne vurdere virksomhedens konkurrencemæssige landskab gennem en teknologisk og digital linse og dermed afgøre, om den er det rette sted. Du skal forsøge at kigge 10 år frem og gøre dig overvejelser, formulere visioner – og tænke i scenarier: Hvordan havde PostNord for eksempel set ud i dag, hvis virksomheden for 10 år siden havde tænkt sig som fremtidig formidler af sikker kommunikation mellem mennesker frem for som udbringer af fysiske breve og pakker?

ny viden, magasinet, lederne, forår, 2019

Som leder skal du bruge de digitale teknologier til at opfylde kundernes reelle behov på den bedst mulige måde. Et eksempel på den tankegang er Netflix, som fandt ud af, at kundernes behov ikke var dvd'er eller god betjening i videoudlejningsbutikkerne, men derimod let og hurtig adgang til indhold, og skabte en stærk forretning ud af det.

ny viden, magasinet, lederne, forår, 2019

Som virksomhed skal I være åbne for at indgå i et netværk af gensidige og ligeværdige partnerskaber. Derigennem kan I få adgang til nye kompetencer og viden, der kan bidrage til udvikling af nye services, men også giver jer mulighed for hurtighed og fleksibilitet. Et eksempel er Københavns Kommunes samarbejde med en række udbydere af parkeringsapps. Det giver valgfrihed for borgerne, og det sparer kommunen for at binde ressourcer i at udvikle og vedligeholde sin egen app.

Læs også artiklen "Mennesket skal i fokus - også for digital innovation"

ny viden, magasinet, lederne, forår, 2019

Ambidekstral betyder at kunne bruge begge hænder lige godt. Her handler det om, at du på den ene side skal forstå at udnytte og forbedre det bestående, og på den anden side skal du kunne skabe forandring og udforske nyt – samt, ikke mindst, mestre de to ting samtidig. Et eksempel herpå er Viborg og Silkeborg Kommuners fælles digitaliseringsstrategi, som kombinerer det at høste gevinster af automatisering og forbedring af eksisterende selvbetjeningsløsninger – for eksempel ved at forbinde systemerne, så medarbejderne i kommunerne kun skal taste data ind ét sted – med samtidig at udvikle nye mobile løsninger.

ny viden, magasinet, lederne, forår, 2019

Som leder skal du kunne håndtere, at kundernes krav og forventninger skaber behov for hurtige forbedringer af produkter og services. Du skal derfor være klar til at reagere hurtigt og smidigt, når nye behov melder sig, så du ikke sakker bagud. Et godt eksempel er Alka Forsikrings robot Alma, som kan besvare kundernes mere enkle spørgsmål uden for åbningstiden.

ny viden, magasinet, lederne, forår, 2019

Samtidig med at du skal forholde dig til organisationens nuværende og fremtidige opgaver, strategier og forretningsmodeller, er det vigtigt, at du udvikler dine egne og medarbejdernes kompetencer, så de hele tiden er up to date. Kompetenceudvikling har også betydning i forhold til at kunne tiltrække nye talenter. Kommende medarbejdere skal kunne se, at de kan udvikle nye færdigheder sammen med kompetente kolleger.

ny viden, magasinet, lederne, forår, 2019

Virksomheden kan have nok så gode intentioner og visioner, men hvis de rammer, som medarbejderne skal arbejde under, modarbejder alle de gode tanker, nytter det ikke noget. Rammerne skal understøtte opgaverne og medarbejdernes mulighed for at løse dem. Det drejer sig om digitale og sociale rammer, men eksempelvis også om de fysiske rammer.

ny viden, magasinet, lederne, forår, 2019

Du skal have blik for, hvordan it kan understøtte og muliggøre realisering af virksomhedens strategier og ”the job to be done” på en fleksibel, sikker og stabil måde. Det kræver, at du som leder erhverver dig kompetencer til at kunne indgå aktivt og kompetent i ledelsen af it – og ikke overlader det til it-afdelingen alene. Du behøver ikke vide alt om it, men det er vigtigt, at du forstår udviklingen og begreberne, så du kan være med til at prioritere og sikre, at I er på rette vej.

ny viden, magasinet, lederne, forår, 2019

Du skal kunne få organisationen med dig på en rejse med mange ubekendte, og det er helt afgørende, at du skaber en vision og et formål, som giver mening for medarbejderne. Du skal formidle den, så alle kender deres rolle og får lyst til at tage med på rejsen. Det kræver nysgerrighed at sætte ting i værk ledelsesmæssigt, og det kræver modet til at turde begå fejl.

ny viden, magasinet, lederne, forår, 2019

Din virksomhed ligger helt sikkert inde med store mængder data. Men hvordan bruger I den mest hensigtsmæssigt – er jeres data den rigtige og i ordentlig kvalitet, og hvordan kan I analysere og konkludere på de data, I har? Som leder er det vigtigt, at du kan lede, styre og bruge mange typer data som en organisatorisk og strategisk ressource – og du skal kunne vurdere, hvilke data der er relevante. Men at være datadrevet handler også om, hvordan store datamængder bliver analyseret og forvandlet til unikke indsigter om kunder, samarbejdspartnere og virksomheden selv.

Digital transformation

Pernille Kræmmergaard, 50 år Direktør og grundlægger af Digitaliseringsinstituttet med base i Aalborg. Uddannet cand.merc. og ph.d., er digital vismand, tidligere professor ved Aalborg Universitet og gæsteprofessor ved IT-Universitetet. Hun er medlem af Ledernes Digitale Tænketank.  

Bogen ”Digital transformation – 10 evner din organisation skal mestre” er udgivet af Djøf Forlag i 2018. Den var nomineret til Årets Ledelsesbog 2018 af Lederne.

Personlig rådgivning