Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs mere

Om Netværk

Virksom Netværk er skabt for at give dig som selvstændig et forum, hvor du kan mødes med andre - iværksættere og ejerledere - og netværke om et relevant, fagligt tema.

networking
Du får bl.a. mulighed for, at:
 
 • Udvide dit perspektiv
 • Løfte dine kompetencer
 • Skabe værdifulde relationer

Fortæl mig mere

Hvorfor Virksom Netværk?

  
Det får du ud af at være med:

 1. Inspirerende møder: Det første år kan du deltage i otte inspirerende og givende netværksmøder.
 2. Få ny viden: Du bliver indført i et relevant fagligt emne, der har din interesse, og du vil møde andre med samme interesse. 
 3. Udvid dit netværk: Mød eksperter, der kender emnet til bunds, og som har et relevant netværk med andre eksperter indenfor temaet. 
 4. Få sparring: Du møder en række engagerede erhvervsfolk, der lige som dig selv både har en faglig interesse, men også et ønske om at blive del af et netværk, hvor du i fortrolighed kan få sparring til egne udfordringer, og du kan også bidrage til at hjælpe andre af netværksmedlemmerne videre.
     

Forventninger til dig som deltager i Virksom Netværk:

 1. Giv noget af dig selv: Netværket er en succes, når deltagerne alle sammen har mod på at bidrage med enge erfaringer, cases og kontakter til de diskussioner, der bærer temaet fra scenen og ud i netværksgruppen.
 2. Vær aktiv: Ligeledes forventes det, at alle deltagerne er aktive i størstedelen af netværkets møder og deltagere i debatter og dialog på møderne. 
 3. Et fortroligt rum: Kom med et åbent og tillidsfuldt sind, og nyd friheden ved at være i et fortroligt rum. Fortrolighed er en væsentlig del af det at være med i netværket. Derfor er det en klar forventning til dig som deltager, at du overholder denne præmis.  
 4. Stil op for de andre: Brug netværket til sparring om dine egne udfordringer, men vær også klar til at stille op og hjælpe andre netværksmedlemmer med deres udfordringer, når der er behov for det.

Om netværksmøderne

Hvert Virksom Netværk har et overordnet tema, som vil være udgangspunkt for møderne. Det kan eksempelvis være digital markedsføring eller produktudvikling. 

Netværksmøderne afholdes som gå-hjem-møder hos Virksom i København, og muligvis på sigt hos de medlemmer, der måtte ønske det. 

Der bliver afholdt otte møder om året, og på de første møder er der en struktur med en mødeleder, en indlægsholder, diskussion og uformel networking med let bespisning. Virksom står for facilitering af møderne og sørger også for møde- og deltageradministration i hver gruppe.

Praktiske oplysninger:

 1. Virksom indbyder til et gratis gå-hjem-møde kl 16.30 om et relevant fagligt tema. Tilmelding sker her på Virksoms hjemmeside, og ikke tilmeldte bliver registreret i døren. Her vil 1-2 eksperter holde indlæg om det faglige tema, en repræsentant fra Virksom vil introducere netværket, og der bliver mulighed for networking over en sandwich sidst i mødet og vi slutter ca. kl. 19. Mødet er gratis, og alle er velkomne.
    
 2. Deltagerne på det første gå-hjem-møde bliver også inviteret til det andet gratis møde om samme tema. Her kan man også tilmelde sig på hjemmesiden. På andet møde vil 1-2 andre eksperter holde indlæg om samme tema og invitere de fremmødte til at deltage i dialog om temaet. Der vil være en repræsentant fra Virksom, som faciliterer mødet og fortæller om den fremadrettede proces efter de to første gratis møder. Der bliver mulighed for networking over en sandwich sidst i mødet, der slutter ca. kl. 18.30. Mødet er gratis, og alle er velkomne.
    
 3. De, der har indmeldt sig i netværket og betalt årsgebyr, bliver inviteret til det tredje møde, der også bliver kl. 16:30–18:30. Her vil endnu en ekspert holde et indlæg om temaet, og Virksoms repræsentant faciliterer.  Der bliver en præsentationsrunde for netværkets deltagere og mulighed for networking over en sandwich sidst i mødet. Virksoms repræsentant vil sammen med et par af deltagerne planlægge det fjerde møde, som medlemmerne af netværket bliver inviteret til. 
   
 4. Det fjerde møde er kun for netværkets medlemmer. Det er planlagt af Virksoms repræsentant i samarbejde med en eller flere af netværkets medlemmer. Det kan indeholde oplæg fra en ekspert, oplæg fra medlemmer af netværket, eller noget helt tredje. Men det vil have fokus på netværkets tema. På det fjerde møde vil alle netværkets deltagere blive inddraget i den videre planlægning af møder, og sammen med Virksoms repræsentant planlægges de kommende møder. 
   
 5. Femte, sjette, syvende og ottende møde er kun for netværkets medlemmer. Møderne er planlagt af netværkets medlemmer i samarbejde med Virksoms repræsentant, og der er fortsat fokus på det faglige tema, netværksdeltagernes involvering og muligheden for networking. 
    
 6. Efter et års tid og efter det ottende møde evalueres netværkets virke, og det bliver besluttet, om det skal fortsætte og i hvilken form. Det forventes, at et netværk efter et par års virke i højere grad har udviklet sig til et personligt netværk, og at Virksoms facilitering af netværket kan udfases. 

Deltagelse og pris

Der vil være imellem 25 og 40 deltagere i hvert netværk, og prisen for at være med er 3.975 kr. om året i tillæg til dit Virksom-medlemskab. Du har dog mulighed for at deltage gratis på de to første to netværksmøder, der afholdes i dit netværk.
 

Tilmelding

Tilmelding til et netværk foregår under det enkelte netværk. Lige nu er der følgende netværk, du kan melde dig til:

Pretotyping og produktudvikling

Gode råd om at netværke

Inden du går ind i et netværk, kan det være en god idé at gøre dig nogle overvejelser om, hvad du kan bidrage med, og hvad du ønsker at få ud af din deltagelse.

Tænk over:

 • Hvad er dit formål med at deltage i en netværksgruppe?
 • Hvad forventer du at få ud af at deltage?
 • Hvad vil du kunne bidrage med ?
 • Hvor ofte kan du mødes og er du villig til at investere den fornødne tid?
 • Er du åben og indstillet på at dele dine problemstillinger med andre?

Baseret på gensidig tillid
Følgende grundlæggende råd om at netværke kan være med til at bane vejen for et godt og givtigt netværk:

 • Netværk er baseret på en win-win situation, hvor alle skal have noget ud af at deltage.
 • Netværk er baseret på gensidig tillid.
 • Netværk skal plejes.
 • Hjælp dine netværkspartnere, som var det dig selv: Hvad, der er godt for dig, er også godt for dem.
 • Oprethold en balance mellem at bede om hjælp og selv at hjælpe.
 • Brug dit netværk til at diskutere det faglige tema og til løbende at blive udfordret og udviklet.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål eller vil vide mere om Virksom Netværk, er du velkommen til at kontakte netværksadministrator Betina Christoffersen på mail: bch@virksom.dk
 

 

Dine fordele

Fordele
Kunne du bruge siden? Nej Ja

Fortæl os din mening
Vi har brug for dit input, så vi hele tiden kan gøre siden bedre for dig.

Spørgsmål besvares dog ikke.
Kontakt os

Send

Tak for din feedback