Advokatbistand ved Bech-Bruun

Vores samarbejde med advokatvirksomheden Bech-Bruun gør, at vi kan tilbyde dig målrettede pakkeløsninger på fordelagtige vilkår. Og har du brug for rådgivning, der rækker ud over pakkerne, tilbyder Bech-Bruun også skræddersyet rådgivning.

Bech-Bruun arbejder på alle niveauer, og deres rådgivning spænder fra et godt råd og juridisk sparring til komplet sagsstyring og repræsentation i forbindelse med forhandlinger og tvister, herunder retssager og voldgiftssager. De har mange års erfaring med rådgivning af små og mellemstore virksomheder. Rådgivningen varetages af advokater og fuldmægtige, der har bred indsigt i disse virksomheders retsforhold samt omfattende erfaring inden for alle de juridiske områder, som en mindre virksomhed kan komme i berøring med.

I samarbejde med Bech-Bruun har vi udviklet pakkeløsninger til de faser, du går igennem med din virksomhed: Opstart, Go-to-market, Vækst og Afvikling samt til korrekt håndtering af GDPR-lovgivningen.

Fortæl mig mere

Dine fordele ved samarbejdet

Hos Virksom har vi en række samarbejdsaftaler med specialiserede virksomheder, hvilket betyder, at vi kan tilbyde dig fordele inden for områder, hvor vi ikke selv har mulighed for at rådgive dig. Bech-Bruun er en af landets førende advokatvirksomheder, og har kontorer i både Aarhus og København.

Som medlem af Virksom har du adgang til rabat i forhold til standardtimepriser hos Bech-Bruun. Vi har i samarbejde udviklet en række pakkeløsninger, som kan anvendes, når der er behov for standardløsninger. Pakkeløsningerne tager udgangspunkt i fire faser af virksomheders udvikling:

 • Opstart
 • Go-to-market
 • Vækst
 • Afvikling

Bech-Bruun tilbyder også pakkeløsninger til GDPR samt skræddersyet rådgivning, når dit og virksomhedens specifikke behov rækker ud over pakkeløsningernes formåen. Både pakkeløsningerne og den skræddersyede rådgivning har fokus på at skabe praktisk anvendelige og vedvarende løsninger for dig og din virksomhed.

Gratis kurser til kunder
Hvis du anvender Bech-Bruun, vil du som klient få mulighed for at holde dig opdateret om juridiske emner. På Bech-Bruuns kurser for klienter kan du følge kursuslektioner inden for en lang række juridiske områder. Underviserne er Bech-Bruuns egne specialister – og det er gratis at deltage.

Se kursusprogrammet

Pakkeløsninger til Opstartsfasen


Der kan være mange overvejelser i forbindelse med opstart af en virksomhed. I nogle tilfælde kan det være nyttigt at søge rådgivning og hjælp til at få klarhed over de centrale juridiske aspekter af opstartsfasen.

Fra idé til virkelighed – hvordan kommer du bedst fra start?

Hvilken virksomhedsform skal du vælge? Vi hjælper dig med at afdække din risikoprofil og fortæller dig om, hvilke overvejelser du bør gøre dig i forhold til skat og valg af selskabsform.

Vi hjælper dig med at stifte selskabet eller oprette virksomheden.            

Ét møde er inkluderet i prisen.
Pris: 2.500 kr. eksklusiv moms og  gebyr til Erhvervsstyrelsen 

 

Onlineopstart

Hvordan kommer du bedst i gang med din onlinemarkedsføring?

Vi hjælper dig med at sikre, at din onlinemarkedsføring overholder reglerne og vejleder dig blandt andet om:
 • SPAM-reglerne
 • Regler om markedsføring på Facebook, blandt andet Facebooks konkurrenceregler
 • Reglerne om markedsføring via Google

Ét møde er inkluderet i prisen.
Pris: 4.000 kr. eksklusiv moms.

 

Pakkeløsninger til Go-to-market-fasen


I Go-to-market-fasen er der mange forhold, du skal tage stilling til. Skal du beskytte rettighederne til dine produkter? Hvordan sikrer du de bedste juridiske vilkår i forbindelse med salg? Og hvad med kontrakter?
  

Beskyt dit guldæg

Succes bliver kopieret! Beskyt dine rettigheder, så de bliver ved med at være dine. Vi rådgiver og vejleder dig om de forskellige muligheder for at beskytte din viden og dine produkter.
 • Hvorfor skal du sikre dine rettigheder?
 • Hvilke muligheder har du, når du skal beskytte din viden?
 • Hvad er forskellen på et varemærke, en brugsmodel og en designregistrering?

Ét møde er inkluderet i prisen.
Pris: 4.000 kr.eksklusiv moms.

 

Prisfastsættelse

Hvad er reglerne om prisfastsættelse, og hvordan laver du en prisliste til forhandlere eller agenter?
Undgå konkurrencelovens faldgruber. Vi tager afsæt i din konkrete virksomhed, når vi rådgiver og vejleder dig om konkurrenceloven.

Ét møde er inkluderet i prisen.

Pris: 4.000 kr.eksklusiv moms.

 

Start-up juridisk hotline

Når du har brug for at bygge oven på den rådgivning, du får hos Virksoms advokater og jurister, kan du benytte dig af Bech Bruuns hotline. Her kan du tale med specialister, som rådgiver om blandt andet:
 • Selskabsret
 • IPR / Immaterielret
 • Kontraktret
 • Konkurrenceret
 • Hæftelsesforhold

Fem timers telefonisk ekspertrådgivning er inkluderet i prisen.
Pris: 5.000 kr. eksklusiv moms.

 

Markedsføringspakken

Hvordan sikrer du, at din onlinemarkedsføring overholder reglerne? Vi kan blandt andet vejlede dig om:
 • SPAM-regler
 • Hvad må du skrive om dine produkter (anprisninger)?
 • Reglerne om markedsføring på Facebook, blandt andet Facebooks konkurrenceregler
 • Reglerne om markedsføring via Google

Ét møde er inkluderet i prisen.
Pris: 4.000 kr. eksklusiv moms.

 

Salgspakken

Hvad skal du være opmærksom på ved forskellige typer salg? Vi rådgiver og vejleder dig om forskellige salgsformer:
           
 • Egen salgsorganisation
 • Salg via forhandlere
 • Salg via agenter

Ét møde er inkluderet i prisen.
Pris: 4.000 kr. eksklusiv moms.

 

Risk and Contract management

Hvordan sikrer du de bedste juridiske vilkår i forbindelse med salg?

Vi rådgiver dig om, hvordan du juridisk sikrer dine vilkår i forbindelse med salg, og du får konkrete anbefalinger til, hvordan forhandling af juridiske vilkår kan få indflydelse på de kommercielle vilkår i kontrakter.

Ét møde er inkluderet i prisen.
Pris: 4.000 kr. eksklusiv moms.

 

Kontrakter

Vi udarbejder virksomhedens væsentligste kontrakter. Vi udarbejder et udkast og tilpasser efterfølgende kontrakten i forhold til dine behov. Ét møde er inkluderet i prisen.

 • Salgs- og leveringsbetingelser (eventuelt til salg via webshop): 8.000 kr. eksklusiv moms
 • Leverandøraftale: 10.000 kr. eksklusiv moms
 • Interessentskabskontrakt: 15.000 kr. eksklusiv moms
 • Leje/leasing/købekontrakter: 15.000 kr. eksklusiv moms 
 • Franchiseaftale: 18.000 kr. eksklusiv moms 

 

Pakkeløsninger til GDPR (Persondataforordning)

I 2018 trådte den nugældende GDPR-lovgivning (General Data Protection Regulation) i kraft. Denne lovgivning stiller krav om indsigt og gennemsigtighed til virksomheder, der indsamler og behandler personlige oplysninger, såsom personlige medarbejderdata og kundeinformationer. Bech-Bruun tilbyder flere løsninger, der kan hjælpe dig til at sikre, at du (og dine medarbejdere) overholder lovgivningen.

Intern politik for behandling af HR-oplysninger (Medarbejderdata)

GDPR indeholder et krav om, at dataansvarlige udviser ansvarlighed. Det grundlæggende princip indebærer blandt andet, at det skal kunne dokumenteres, at GDPR overholdes, og da alle virksomheder behandler personoplysninger i forhold til virksomhedens medarbejdere, er en politik for behandling af HR-oplysninger helt central.

Det er nødvendigt at udarbejde en politik for, hvordan HR-oplysninger skal behandles i jeres virksomhed, så I dels sikrer, at jeres medarbejdere overholder de databeskyttelsesretlige regler, når de behandler HR-oplysninger, dels sikrer, at I har den nødvendige dokumentation til at kunne påvise, at I overholder de databeskyttelsesretlige regler.

Få udarbejdet en politik til intern brug, der indeholder en beskrivelse af, hvordan HR-personoplysninger skal behandles i jeres virksomhed, herunder:

 • Hvornår oplysninger må videregives
 • Hvilke rettigheder jeres medarbejdere har
 • Hvordan fratrådte medarbejderes oplysninger skal behandles
 • Hvornår personoplysninger skal slettes

Pris: 15.000 kr. eksklusiv moms.


Privatlivspolitik til hjemmeside 

GDPR pålægger dataansvarlige at oplyse de registrerede (fx kunder, samarbejdspartnere, besøgende på en hjemmeside, mv.) om, hvordan deres personoplysninger behandles. Denne forpligtelse gælder også, når personoplysninger indsamles på en hjemmeside.

Få udarbejdet en privatlivspolitik, hvormed I sikrer, at oplysningspligten opfyldes i forhold de registrerede, der anvender jeres hjemmeside. Privatlivspolitikken er til ekstern brug og skal være lettilgængelig på jeres hjemmeside.

Politikken indeholder oplysning om: 

 • Hvilke personoplysninger I behandler, og hvordan de behandles
 • Hvornår oplysningerne slettes

Pris: 12.000 kr. eksklusiv moms.


Beredskabsplan i tilfælde af et persondataretligt sikkerhedsbrud 

Efter databeskyttelsesreglerne er dataansvarlige forpligtede til at reagere i tilfælde af, at der opstår et sikkerhedsbrud, eksempelvis hvis en e-mail med personoplysninger sendes til en forkert e-mailadresse, hvis man mister en bærbar PC, udsættes for hackerangreb, mv. Dette indebærer, at der i visse tilfælde skal ske anmeldelse af sikkerhedsbruddet til Datatilsynet og underretning af de registrerede.

Få udarbejdet en beredskabsplan, der fastlægger nærmere retningslinjer for, hvordan jeres medarbejdere skal forholde sig i tilfælde af sikkerhedsbrud, og fastsætter de nærmere retningslinjer og interne procedurer for underretning af Datatilsynet og de registrerede. Beredskabsplanen er til internt brug.

Pris: 15.000 kr. eksklusiv moms.


Information til jobansøgere

Ifølge GDPR er dataansvarlige forpligtede til at oplyse de registrerede om, hvordan deres personoplysninger behandles. Denne forpligtelse gælder også, når der behandles personoplysninger i forbindelse med rekruttering af nye medarbejdere.

Få udarbejdet en politik om information til jobansøgere, hvormed I sikrer, at oplysningspligten opfyldes i forhold de personer, der søger job i jeres virksomhed.

Politikken indeholder oplysninger om:

 • Hvilke personoplysninger I behandler
 • Hvordan personoplysningerne behandles
 • Hvornår personoplysningerne slettes

Pris: 10.000 kr. eksklusiv moms. 


Hvis du ønsker at tilkøbe alle fire GDPR-pakker, tilbydes en samlet pris på 45.000 kr. eksklusiv moms. 

Læs, hvordan du tilkøber en pakke i ”Sådan gør du”

Pakkeløsninger til Vækstfasen

Bech-Bruun tilbyder også løsninger, der kan bistå dig og din virksomhed i vækstfasen.

Yderligere finansiering og nye investorer
Hvad skal du være opmærksom på, når virksomheden vokser, eller nye investorer kommer til?

Vi rådgiver og vejleder dig om:
           
 • Udarbejdelse af ejeraftaler
 • Salg af anparter
 • Virksomhedsomdannelse
 • Generel rådgivning om at udvide virksomheden ved partnerskaber eller franchise.

Ét møde er inkluderet i prisen.

Priser:
Ejeraftale: 10.000 kr. eksklusiv moms.
Overdragelsesaftale anparter: 8.000 kr. eksklusiv moms.
Virksomhedsomdannelse: 15.000 kr. eksklusiv moms.  

 

Eksportpakken
Hvad skal du være særligt opmærksom på ved eksport?
Vi rådgiver og vejleder dig om de forskellige salgsformer:           

 • Egen salgsorganisation
 • Salg via forhandlere
 • Salg via agenter.

Et møde er inkluderet i prisen.
Pris: 4.000 kr. eksklusiv moms

 

Inkasso
Som medlem af Virksom får du adgang til en hurtig og gratis inkassoproces via vores samarbejde med Bech-Bruun, der kan hjælpe til at styrke virksomhedens likviditet gennem korrekt håndtering af virksomhedens tilgodehavender. 
Læs mere om inkasso 

 

Pakkeløsninger til Afviklingsfasen

Har du brug for rådgivning i forbindelse med afviklingen af din virksomhed, tilbyder vi dig sammen med advokatfirmaet Beck-Bruun nedenstående pakkeløsning.

Salg og afvikling

Hvordan forholder du dig, hvis salg eller afvikling af virksomheden er realiteten?

Vi kan rådgive og vejlede dig om de forskellige muligheder, du har, når du står overfor salg eller afvikling af din virksomhed. Sammen afdækker vi dine muligheder og sikrer, at du vælger den mest hensigtsmæssige måde at sælge eller afvikle virksomheden på.

 • Konkurs (egen eller andres konkursbegæring)
 • Gældssanering
 • Andre muligheder, eksempelvis salg af hele virksomheden, frasalg af dele af virksomheden eller håndterign af konkursbegæringer

Fast pris aftales efter et møde.

 

Skræddersyede løsninger

Bech-Bruun tilbyder også individuelle løsninger, der er skræddersyet til netop dine behov som virksomhedsejer, og som medlem af Virksom kan du få rådgivning på attraktive vilkår. Med en henvisning fra Virksom betaler du 2.300 kr. eksklusiv moms per påbegyndt time. Du har adgang til denne særlige pris i 12 måneder fra, du får den første henvisning fra Virksom til Bech-Bruun. Der et maksimum på 50.000 kr., som kan anvendes på særpriserne, herefter er det Bech-Bruuns almindelige priser. 

Du kan til hver en tid få et overslag eller et salærestimat, inden en opgave bliver iværksat, samt en løbende afrapportering af salærets udvikling ved større opgaver.

Du vil også altid blive oplyst om timesats, rabat og forventet tidsforbrug, før en opgave bliver iværksat. Forinden afholder du og Bech-Bruun en indledende samtale, der har til formål at afstemme indbyrdes forventninger samt afklare dine spørgsmål i forhold til vilkår, så du kan tage stilling til, om du ønsker at indgå en aftale om opgaveløsning med Bech-Bruun.

Sådan gør du

Hvis du vil benytte dig af vores samarbejdspartner Bech-Bruun, skal du blot have en henvisning gennem Virksom. Du kan kontakte os på 3283 0110 eller skrive til os via linket nedenfor. Når du skriver til os, kontakter vi dig inden for 24 timer. 

Kontakt os om henvisning