Efterløn

Efterløn for selvstændige

Efterløn eller ej? Måske er du allerede tilmeldt ordningen og vil vide mere om, hvad der gælder for dig som selvstændig. Eller det kan være, du er i tvivl om, hvorvidt efterløn overhovedet er relevant for dig.

Det kan også være, du er på efterløn og gerne vil vide mere om regler og muligheder? Under alle omstændigheder er det her, du finder svarene. Og har du mere komplekse spørgsmål, er du også altid velkommen til at kontakte os for at få individuel rådgivning.

Mulighed for at vælge tidlig pension i stedet for efterløn

Reglerne om tidlig pension blev vedtaget den 21. december 2020 med ikrafttræden den 1. januar 2021. Man kan tidligst søge om tidlig pension fra 1. august 2021. De første personer kan få tilkendt og udbetalt tidlig pension fra 1. januar 2022. Personer, som opnår ret til tidlig pension, og samtidig er berettiget til efterløn, kan vælge den af de to ordninger, de ønsker.

 • Personer, som har nået efterlønsalderen uden at være overgået til efterløn, kan melde sig ud af efterlønsordningen og herefter benytte tidlig pension, når de har ret til dette. Efterlønsberettigede som får ret til tidlig pension kan få udbetalt de indbetalte efterlønsbidrag kontant mod en afgift på 30 pct.
     
 • Personer, som er overgået til efterløn inden den 1. januar 2022, får mulighed for at melde sig ud af efterlønsordningen efter en særordning, hvor de kompenseres med et fast beløb for hver måned de har tilbage til folkepensionsalderen, hvis de vælger at overgå til tidlig pension. Kompensationen udbetales kontant efter fradrag for afgift på 30 pct.

  Efter de almindelige regler kan personer, der er overgået til efterløn, allerede nu træde ud af ordningen, og få en forholdsmæssig andel af efterlønsbidragene betalt tilbage. Der foretages et fradrag på 20 dagpengesatser (17.840 kroner med satserne for 2021) i tilbagebetalingen for hver måned, der er modtaget efterløn. Det betyder, at muligheden for at få efterlønsbidragene tilbage ophører efter ca. 7-8 måneder på efterløn.

Hvis det er mere fordelagtigt at få udbetalt efterlønsbidragene efter de almindelige regler, kan man vælge det. Der kan dog ikke udbetales både efterlønsbidrag og kompensation. Har man fået udbetalt kompensation, kan man ikke få udbetalt skattefri præmie.

 

 • Regeringen (Socialdemokratiet) indgik den 10. oktober 2020 Aftale om en ny ret til tidlig pension med Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Som led i aftalen blev aftaleparterne enige om, at der i 2022 skal være mulighed for at få indbetalte efterlønsbidrag udbetalt kontant og skattefrit. Udkast til forslag til lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag i 2022 har været sendt i høring men er ikke endnu fremsat i Folketinget. Efter lovudkastet gives der mulighed for kontant og skattefri udbetaling efter følgende regler:

  - Udbetalingen er betinget af, at man den 1. januar 2022 ikke har nået efterlønsalderen
  - At man skriftligt fravælger efterlønsordningen
  - At arbejdsløshedskassen har modtaget en skriftlig anmodning om udbetaling fra personen i perioden fra og med den 1. januar 2022 til og med den 30. juni 2022. 

Vi vil informere alle efterlønsbidragsbetalende medlemmer om muligheden for kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag, når loven er vedtaget.

Komplicerede regler
Valget mellem efterløn og tidlig pension kan være komplekst, da det afhænger af, hvor mange år man opnår ret til tidlig pension, størrelsen på ens pensionsformue, og ønsker om evt. arbejde ved siden af. 

For personer, der opnår ret til 3 år med tidlig pension vil det for langt de fleste være en fordel at vælge tidlig pension frem for efterløn, når man ser på personer med ret til 3 år med efterløn som ønsker at trække sig tilbage 3 år før folkepensionsalderen.

Den månedlige sats for tidlig pension udgør med satsen for 2020 13.550 kroner. Det betyder, at tidlig pension udgør et væsentligt lavere beløb end den månedlige efterlønssats, som i 2021 udgør 17.583 kroner pr. måned (91 pct. satsen) eller 19.322 kroner pr. måned, hvis man har ret til den maksimale sats. De oplyste efterlønssatser er før fradrag for pension og arbejde. Det der først og fremmest kan gøre, at tidlig pension vil være et mere fordelagtigt valg end efterløn er, at pensionsmodregningsreglerne på tidlig pension er væsentligt mere lempelige.

Vejledning
Vi kan vejlede dig overordnet om rammerne for tidlig pension og principperne for pensionsmodregning mv. Men vi kan ikke lave sammenlignende beregninger, der konkret viser, hvad der bedst kan betale sig for dig i relation til, om du skal vælge efterløn eller tidlig pension. Vi kan lave en vejledende beregning, der viser, hvad du kan forvente at få i efterløn eller optjene i skattefri præmie. Vi kan også oplyse, hvad du vil have mulighed for at få tilbagebetalt i efterlønsbidrag. Skal du have oplyst, hvad du kan få i tidlig pension, og hvad tidlig pension vil udgøre efter fradrag for pension, skal du rette henvendelse til Udbetaling Danmark. Det samme gælder, hvis du vil have beregnet, hvor meget du vil have mulighed for at få udbetalt i kompensation. Du kan kontakte Udbetaling Danmark på tlf. 7012 8094 mandag til fredag fra kl. 10.00 til kl. 14.00. Henvendelse kan også ske via Udbetaling Danmark's hjemmeside.

borger.dk kan du finde udførlig information om ret til tidlig pension.

Du kan også læse mere om ordningen i pjecen Ny ret til tidlig pension - værdig tilbagetrækning for alle.

Fortæl mig mere

Seneste nyheder om efterløn