Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs mere

Kan jeg få efterløn?

Hvorvidt du kan få efterløn afhænger af din alder, og om du har betalt efterlønsbidrag længe nok - som hovedregel i 30 år.

Hvis du opfylder betingelserne, kan du – når du når din efterlønsalder – trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet, eller du kan vælge at fortsætte med at arbejde på fuld tid. En tredje mulighed er at gå på nedsat tid og få suppleret op med efterløn, hvis du er lønmodtager.

Hvis du vil trappe ned i tid i din selvstændige virksomhed, inden du når efterlønsalderen, er det vigtigt, at kontakter os for at få vejledning, da det kan gå ud over din ret til efterløn med videre.

Vil du drive selvstændig virksomhed i efterlønsperioden, skal du først have tilladelse af os, hvilket det desværre kan være svært at få. I så fald skal du kontakte os i god tid, så du kan nå af ophøre helt med virksomheden, inden du vil på efterløn, hvis det viser sig, at du ikke kan få tilladelsen.

Vælger du at udskyde din overgang til efterløn, er der nogle økonomiske fordele ved det, men vi anbefaler altid, at du kontakter os for at høre, hvad der vil være den bedste løsning i netop din situation. Nedenfor kan du læse mere om dine muligheder under dit fødselsårstal.

Vær opmærksom, at du normalt vil få efterløn og skattefri præmie med lavere satser end de beløb, der er nævnt her, hvis du er med i fortrydelsesordningen.

Se om du kan få efterløn

Født før 1. januar 1954

Hvornår kan jeg gå på efterløn?
Du kan tidligst gå på efterløn, når du er fyldt 60 år.

Hvornår kan jeg gå på folkepension?
Du kan gå på folkepension, når du fylder 65 år.

Hvor mange år kan jeg modtage efterløn?
Du kan få efterløn i op til fem år.

Hvor meget får jeg i efterløn?
Du får udbetalt op til 91 procent af den højeste gældende dagpengesats, nemlig 200.980 kroner årligt (2017). Har du pensionsopsparinger, skal du være opmærksom på, at de kan modregnes i efterlønnen.

Læs mere om reglerne for modregning

Hvis du arbejder nok i to år, efter du har modtaget dit efterlønsbevis, vil du få udbetalt en højere efterlønssats – nemlig hvad der svarer til op til 100 procent af den højeste dagpengesats på 220.740 kroner årligt (2017), ligesom du kan få en mere fordelagtig form for modregning af dine pensioner.

Kan jeg få udbetalt en skattefri præmie?
Hvis du udskyder overgangen til efterløn i mindst to år efter, at du har fået dit efterlønsbevis, og i den periode opfylder kravet om arbejde, kan du begynde at optjene timer til den skattefri præmie.

Som selvstændig skal du i hele udskydelsesperioden arbejde over 30 timer om ugen. Er du lønmodtager, skal du have mindst 3.120 løntimer. Arbejdet tæller normalt kun med, hvis det er udført her i riget eller et andet EØS-land.

Præmien bliver nedsat, hvis du arbejder i et andet EØS-land, i Schweiz eller på Færøerne og ikke er medlem af en dansk a-kasse.

Er du i tvivl om, hvad der vil være den bedste løsning for dig, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os.

Født mellem 1. januar og 30. juni 1954

Hvornår kan jeg gå på efterløn?
Du kan tidligst gå på efterløn, når du er fyldt 60½ år. 

Hvornår kan jeg gå på folkepension?
Du kan gå på folkepension, når du fylder 65½ år.

Hvor mange år kan jeg modtage efterløn?
Du kan få efterløn i op til fem år.

Hvor meget får jeg i efterløn?
Du får udbetalt op til 91 procent af den højeste gældende dagpengesats, nemlig 200.980 kroner årligt (2017). Har du pensionsopsparinger, skal du være opmærksom på, at de kan modregnes i efterlønnen.

Læs mere om reglerne for modregning

Hvis du arbejder nok i to år, efter du har modtaget dit efterlønsbevis, vil du få udbetalt en højere efterlønssats – nemlig hvad der svarer til op til 100 procent af den højeste dagpengesats på 220.740 kroner årligt (2017), ligesom du kan få en mere fordelagtig form for modregning af dine pensioner.

Kan jeg få udbetalt en skattefri præmie?
Hvis du udskyder overgangen til efterløn i mindst to år efter, at du har fået dit efterlønsbevis, og i den periode opfylder kravet om arbejde, kan du begynde at optjene timer til den skattefri præmie.

Som selvstændig skal du i hele udskydelsesperioden drive selvstændig virksomhed i væsentligt omfang, det vil sige arbejde i mere end 30 timer om ugen og have en omsætning, der står i forhold hertil.

Er du lønmodtager, skal du i udskydelsesperioden have mindst 3.120 løntimer. Arbejdet tæller normalt kun med, hvis det er udført her i riget eller et andet EØS-land.

Præmien bliver nedsat, hvis du arbejder i et andet EØS-land, i Schweiz eller på Færøerne og ikke er medlem af en dansk a-kasse.

Er du i tvivl om, hvad der vil være den bedste løsning for dig, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os.

Født mellem 1. juli og 31. december 1954

Hvornår kan jeg gå på efterløn?
Du kan tidligst gå på efterløn, når du er fyldt 61 år.

Hvornår kan jeg gå på folkepension?
Du kan gå på folkepension, når du fylder 66 år.

Hvor mange år kan jeg modtage efterløn?
Du kan få efterløn i op til fem år.

Hvor meget får jeg i efterløn?
Du får udbetalt op til 91 procent af den højeste gældende dagpengesats, nemlig 200.980 kroner årligt (2017). Har du pensionsopsparinger, skal du være opmærksom på, at de kan modregnes i efterlønnen.

Læs mere om reglerne for modregning

Hvis du arbejder nok i to år, efter du har modtaget dit efterlønsbevis, vil du få udbetalt en højere efterlønssats – nemlig hvad der svarer til op til 100 procent af den højeste dagpengesats på 220.740 kroner årligt (2017), ligesom du kan få en mere fordelagtig form for modregning af dine pensioner.

Kan jeg få udbetalt en skattefri præmie?
Hvis du udskyder overgangen til efterløn i mindst to år efter, at du har fået dit efterlønsbevis, og i den periode opfylder kravet om arbejde, kan du begynde at optjene timer til den skattefri præmie.

Som selvstændig skal du i hele udskydelsesperioden drive selvstændig virksomhed i væsentligt omfang, det vil sige arbejde i mere end 30 timer om ugen og have en omsætning, der står i forhold hertil.

Er du lønmodtager, skal du i udskydelsesperioden have mindst 3.120 løntimer. Arbejdet tæller normalt kun med, hvis det er udført her i riget eller et andet EØS-land.

Præmien bliver nedsat, hvis du arbejder i et andet EØS-land, i Schweiz eller på Færøerne og ikke er medlem af en dansk a-kasse.

Er du i tvivl om, hvad der vil være den bedste løsning for dig, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os.

Født mellem 1. januar og 30. juni 1955

Hvornår kan jeg gå på efterløn?
Du kan tidligst gå på efterløn, når du er fyldt 61½ år. 

Hvornår kan jeg gå på folkepension?
Du kan gå på folkepension, når du er fyldt 66½ år.

Hvor mange år kan jeg modtage efterløn?
Du kan få efterløn i op til fem år.

Hvor meget får jeg i efterløn?
Du får udbetalt op til 91 procent af den højeste gældende dagpengesats, nemlig 200.980 kroner årligt (2017). Har du pensionsopsparinger, skal du være opmærksom på, at de kan modregnes i efterlønnen.

Læs mere om reglerne for modregning

Hvis du arbejder nok i to år, efter du har modtaget dit efterlønsbevis, vil du få udbetalt en højere efterlønssats – nemlig hvad der svarer til op til 100 procent af den højeste dagpengesats på 220.740 kroner årligt (2017), ligesom du kan få en mere fordelagtig form for modregning af dine pensioner.

Kan jeg få udbetalt en skattefri præmie?
Hvis du udskyder overgangen til efterløn i mindst to år efter, at du har fået dit efterlønsbevis, og i den periode opfylder kravet om arbejde, kan du begynde at optjene timer til den skattefri præmie.

Som selvstændig skal du i hele udskydelsesperioden drive selvstændig virksomhed i væsentligt omfang, det vil sige arbejde i mere end 30 timer om ugen og have en omsætning, der står i forhold hertil.

Er du lønmodtager, skal du i udskydelsesperioden have mindst 3.120 løntimer. Arbejdet tæller normalt kun med, hvis det er udført her i riget eller et andet EØS-land.

Præmien bliver nedsat, hvis du arbejder i et andet EØS-land, i Schweiz eller på Færøerne og ikke er medlem af en dansk a-kasse.

Er du i tvivl om, hvad der vil være den bedste løsning for dig, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os.

Født mellem 1. juli og 31. december 1955

Hvornår kan jeg gå på efterløn?
Du kan tidligst gå på efterløn, når du er fyldt 62 år. 

Hvornår kan jeg gå på folkepension?
Du kan gå på folkepension, når du er fyldt 67 år.

Hvor mange år kan jeg modtage efterløn?
Du kan få efterløn i op til fem år.

Hvor meget får jeg i efterløn?
Du får udbetalt op til 91 procent af den højeste gældende dagpengesats, nemlig 200.980 kroner årligt (2017). Har du pensionsopsparinger, skal du være opmærksom på, at de kan modregnes i efterlønnen.

Læs mere om reglerne for modregning

Hvis du arbejder nok i to år, efter du har modtaget dit efterlønsbevis, vil du få udbetalt en højere efterlønssats – nemlig hvad der svarer til op til 100 procent af den højeste dagpengesats på 220.740 kroner årligt (2017), ligesom du kan få en mere fordelagtig form for modregning af dine pensioner.

Kan jeg få udbetalt en skattefri præmie?
Hvis du udskyder overgangen til efterløn i mindst to år efter, at du har fået dit efterlønsbevis, og i den periode opfylder kravet om arbejde, kan du begynde at optjene timer til den skattefri præmie.

Som selvstændig skal du i hele udskydelsesperioden drive selvstændig virksomhed i væsentligt omfang, det vil sige arbejde i mere end 30 timer om ugen og have en omsætning, der står i forhold hertil.

Er du lønmodtager, skal du i udskydelsesperioden have mindst 3.120 løntimer. Arbejdet tæller normalt kun med, hvis det er udført her i riget eller et andet EØS-land.

Præmien bliver nedsat, hvis du arbejder i et andet EØS-land, i Schweiz eller på Færøerne og ikke er medlem af en dansk a-kasse.

Er du i tvivl om, hvad der vil være den bedste løsning for dig, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os.

Født mellem 1. januar og 30. juni 1956

Hvornår kan jeg gå på efterløn?
Du kan tidligst gå på efterløn, når du er fyldt 62½ år. 

Hvornår kan jeg gå på folkepension?
Du kan gå på folkepension, når du er fyldt 67 år.

Hvor mange år kan jeg modtage efterløn?
Du kan få efterløn i op til fire år og seks måneder.

Hvor meget får jeg i efterløn?
Du får udbetalt op til 91 procent af den højeste gældende dagpengesats, nemlig 200.980 kroner årligt (2017).

Hvis du driver selvstændig virksomhed i væsentligt omfang hver uge i mindst halvandet år, efter du har modtaget dit efterlønsbevis, vil du få udbetalt, hvad der svarer til op til 100 procent af den højeste dagpengesats, nemlig 220.740 kroner årligt (2017). Har du pensionsopsparinger, skal du dog være opmærksom på, at de vil blive modregnet i efterlønnen.

Er du lønmodtager, skal du have 2.340 løntimer i mindst halvandet år, efter du har modtaget dit efterlønsbevis.

Læs mere om reglerne for modregning

Kan jeg få udbetalt en skattefri præmie?
Hvis du driver selvstændig virksomhed i væsentligt omfang hver uge i mindst halvandet år, efter du har modtaget dit efterlønsbevis, kan du begynde at optjene til den skattefrie præmie.

Arbejde i efterlønsperioden kan du kun optjene præmie af, hvis du udskyder overgangen til efterløn i mindst to år efter, at du har fået dit efterlønsbevis, og i den periode arbejder nok.

Arbejdet tæller normalt kun med, hvis det er udført her i riget eller et andet EØS-land, og præmien bliver nedsat, hvis du arbejder i et andet EØS-land, i Schweiz eller på Færøerne og ikke er medlem af en dansk a-kasse.

Er du i tvivl om, hvad der vil være den bedste løsning for dig, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os.

Født mellem 1. juli 1956 og 31. december 1958

Hvornår kan jeg gå på efterløn?
Du kan tidligst gå på efterløn, når du er fyldt 63 år. 

Hvornår kan jeg gå på folkepension?
Du kan gå på folkepension, når du er fyldt 67 år.

Hvor mange år kan jeg modtage efterløn?
Du kan få efterløn i op til fire år.

Hvor meget får jeg i efterløn?
Du får udbetalt op til 91 procent af den højeste gældende dagpengesats, nemlig 200.980 kroner årligt (2017).

Hvis du driver selvstændig virksomhed i væsentligt omfang hver uge i mindst et år, efter du har modtaget dit efterlønsbevis, vil du få udbetalt, hvad der svarer til op til 100 procent af den højeste dagpengesats, nemlig 220.740 kroner årligt (2017). Har du pensionsopsparinger, skal du dog være opmærksom på, at de vil blive modregnet i efterlønnen.

Er du lønmodtager, skal du som fuldtidsforsikret have 1.560 løntimer i mindst halvandet år, efter du har modtaget dit efterlønsbevis.

Læs mere om reglerne for modregning

Kan jeg få udbetalt en skattefri præmie?
Hvis du driver selvstændig virksomhed i væsentligt omfang hver uge i mindst et år, efter du har modtaget dit efterlønsbevis, kan du begynde at optjene til den skattefrie præmie.

Arbejde i efterlønsperioden kan du kun optjene præmie af, hvis du udskyder overgangen til efterløn i mindst to år efter, at du har fået dit efterlønsbevis, og i den periode arbejder nok.

Arbejdet tæller normalt kun med, hvis det er udført her i riget eller et andet EØS-land, og præmien bliver nedsat, hvis du arbejder i et andet EØS-land, i Schweiz eller på Færøerne og ikke er medlem af en dansk a-kasse.

Er du i tvivl om, hvad der vil være den bedste løsning for dig, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os.

Født mellem 1. januar og 30. juni 1959

Hvornår kan jeg gå på efterløn?
Du kan tidligst gå på efterløn, når du er fyldt 63½ år. 

Hvornår kan jeg gå på folkepension?
Du kan gå på folkepension, når du er fyldt 67 år.

Hvor mange år kan jeg modtage efterløn?
Du kan få efterløn i op til tre år og seks måneder.

Hvor meget får jeg i efterløn?
Du får udbetalt op til 91 procent af den højeste gældende dagpengesats, nemlig 200.980 kroner årligt (2017).

Hvis du driver selvstændig virksomhed i væsentligt omfang hver uge i mindst et halvt år, efter du har modtaget dit efterlønsbevis, vil du få udbetalt, hvad der svarer til op til 100 procent af den højeste dagpengesats, nemlig 220.740 kroner årligt (2017). Har du pensionsopsparinger, skal du dog være opmærksom på, at de vil blive modregnet i efterlønnen.

Er du lønmodtager, skal du  som fuldtidsforsikret have 780 løntimer i mindst halvandet år, efter du har modtaget dit efterlønsbevis.

Læs mere om reglerne for modregning

Kan jeg få udbetalt en skattefri præmie?
Hvis du driver selvstændig virksomhed i væsentligt omfang hver uge i mindst et halvt år, efter du har modtaget dit efterlønsbevis, kan du begynde at optjene til den skattefrie præmie.

Arbejde i efterlønsperioden kan du kun optjene præmie af, hvis du udskyder overgangen til efterløn i mindst to år efter, at du har fået dit efterlønsbevis, og i den periode arbejder nok.

Arbejdet tæller normalt kun med, hvis det er udført her i riget eller et andet EØS-land, og præmien bliver nedsat, hvis du arbejder i et andet EØS-land, i Schweiz eller på Færøerne og ikke er medlem af en dansk a-kasse.

Er du i tvivl om, hvad der vil være den bedste løsning for dig, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os.

Født mellem 1. juli 1959 og 31. december 1962

Hvornår kan jeg gå på efterløn?
Du kan tidligst gå på efterløn, når du er fyldt 64 år. 

Hvornår kan jeg gå på folkepension?
Du kan gå på folkepension, når du er fyldt 67 år.

Hvor mange år kan jeg modtage efterløn?
Du kan få efterløn i op til tre år.

Hvor meget får jeg i efterløn?
Du får udbetalt, hvad der svarer til op til 100 procent af den højeste dagpengesats, nemlig 220.740 kroner årligt (2017).

Dine pensionsopsparinger modregnes i efterlønnen.

Læs mere om reglerne for modregning

Kan jeg få udbetalt en skattefri præmie?
Ja, du optjener ret fra første dag med efterlønsbevis uden at være gået på efterløn.

Arbejde i efterlønsperioden kan du kun optjene præmie af, hvis du udskyder overgangen til efterløn i mindst to år efter, at du har fået dit efterlønsbevis, og i den periode arbejder nok. Du arbejder nok, hvis du driver selvstændig virksomhed i væsentligt omfang hver uge i de to år. Er du lønmodtager, skal du i stedet have mindst 3.120 løntimer i den periode.

Arbejdet tæller normalt kun med, hvis det er udført her i riget eller et andet EØS-land, og præmien bliver nedsat, hvis du arbejder i et andet EØS-land, i Schweiz eller på Færøerne og ikke er medlem af en dansk a-kasse.

Er du i tvivl om, hvad der vil være den bedste løsning for dig, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os.

Født fra 1. januar 1963

Hvornår kan jeg gå på efterløn?
Du kan tidligst gå på efterløn, når du er fyldt 65 år. 

Hvornår kan jeg gå på folkepension?
Du kan gå på folkepension, når du er fyldt 68 år.

Din efterløns- og folkepensionsalder kan blive sat op.

Hvor mange år kan jeg modtage efterløn?
Du kan få efterløn i op til tre år.

Hvor meget får jeg i efterløn?
Du får udbetalt, hvad der svarer til op til 100 procent af den højeste dagpengesats, nemlig 220.740 kroner årligt (2017). Har du pensionsopsparinger, skal du dog være opmærksom på, at de vil blive modregnet i efterlønnen.

Læs mere om reglerne for modregning

Kan jeg få udbetalt en skattefri præmie?
Ja, du optjener ret fra første dag med efterlønsbevis uden at være gået på efterløn.

Arbejde i efterlønsperioden kan du kun optjene præmie af, hvis du udskyder overgangen til efterløn i mindst to år efter, at du har fået dit efterlønsbevis, og i den periode arbejder nok. Du arbejder nok, hvis du driver selvstændig virksomhed i væsentligt omfang hver uge i de to år. Er du lønmodtager, skal du i stedet have mindst 3.120 løntimer i den periode.

Arbejdet tæller normalt kun med, hvis det er udført her i riget eller et andet EØS-land, og præmien bliver nedsat, hvis du arbejder i et andet EØS-land, i Schweiz eller på Færøerne og ikke er medlem af en dansk a-kasse.

Er du i tvivl om, hvad der vil være den bedste løsning for dig, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os.

Opdateret: 20.03.2017

Kunne du bruge siden? Nej Ja

Fortæl os din mening
Vi har brug for dit input, så vi hele tiden kan gøre siden bedre for dig.

Spørgsmål besvares dog ikke.
Kontakt os

Send

Tak for din feedback