Medlemsfordele

Virksoms Indtægtssikring

Indtægtssikringen sikrer dig økonomisk tryghed, hvis du kommer ud for en ulykke, bliver syg i længere tid, indlægges akut, eller hvis du bliver ramt af kritisk sygdom.

Som selvstændig afhænger din indtægt af din arbejdskraft. Så hvad gør du, hvis du i en periode ikke kan arbejde?

Med Virksoms Indtægtssikring er du og din virksomhed sikret økonomisk. Melder du dig ind i både fagorganisation og a-kasse hos Virksom, kan du tegne en Indtægtssikring, som dækker, hvis du bliver syg og ikke kan arbejde.

Virksoms Indtægtssikring kan sikre dig op til 60.000 kr. skattefrit om måneden og som den eneste forsikring på markedet, skal du ikke dokumentere indtægtstab for at blive dækket.

Økonomisk sikring for dig og din familie
En af de bedste og billigste indtægtssikringer på markedet
Skattefri udbetaling

Virksoms Indtægtssikring udbydes i samarbejde med forsikringsselskabet AmTrust International Underwriters DAC, som er tilsluttet Garantifonden for skadeserstatning.

For at tegne Indtægtssikringen skal du være fyldt 18 år og må ikke være fyldt 56 år.

Download fakta-ark om Virksoms Indtægtssikring (pdf)

 

BESTIL ET OPKALD OG HØR MERE OM VIRKSOMS INDTÆGTSSIKRING

Eller ring til osman-fre mellem 8-16:3283 3113 Er du medlem, og har du en indtægtssikring der skal tilpasses, så ring til os på:32 83 36 45
Bestil et uforpligtende opkald

Indtægtssikring – sikrer dig i en række situationer som fx:

Ved akut hospitalindlæggelse

 Virksoms Indtægtssikring dækker ved akut hospitalsindlæggelse i mere end to dage. Bliver du eksempelvis akut indlagt i syv dage, er du økonomisk sikret af Virksoms Indtægtssikring og får erstatning for alle syv dage.

Langtidssygdom

Har du tilvalgt Virksoms Indtægtssikring, sikrer vi dig økonomisk ved længerevarende sygdom. Oplever du langtidssygdom, der varer i mere end 14 dage, dækker Virksoms Indtægtssikring din indkomst med op til 60.000 kr. om måneden. Har du under 10 fuldtidsansatte, får du ligeledes penge udbetalt, hvis en af dine partnere ikke kan arbejde i mere end 14 dage grundet sygdom.

Pasning af langtidssyge familiemedlemmer

 Opstår der sygdom i familien, der kræver pasning af langtidssyge familiemedlemmer, er du sikret økonomisk gennem Virksoms Indtægtssikring. Bliver du nødt til at passe sygdomsramte pårørende i mere end 14 dage, dækker forsikringen den periode, du ikke kan arbejde (pasningen skal være godkendt til støtte efter ”Lov om social ydelse”). 

Kritisk sygdom

Står du i en situation med kritisk sygdom, er du ligeledes dækket af Virksoms Indtægtssikring. Her dækker Indtægtssikringen op til 12 gange forsikringssummen, du har valgt - dog maksimum 480.000 kr. - og samtidig er hele udbetalingen skattefri. 

Ophør af virksomhed

Hvis din virksomhed går konkurs og du bliver ledig, så er du sikret økonomisk af Virksoms Indtægtssikring. Herved kan du, mens du går ledig, få udbetalt op til 60.000 kr. om måneden i de første 12 måneder og skal ikke bekymre dig om din indtægt, mens du søger arbejde.

Vær opmærksom på, at der altid skal være et overskud i virksomheden for at A-kassen kan foretage beregning af dagpengesatsen.

For dig der ønsker Indtægtssikring

Hvem kan få indtægtssikring?

For at tegne Virksoms Indtægtssikring er der få krav, du skal opfylde:

  • Du skal være fyldt 18 år og være under 56 år. Forsikringen dækker til du er 63 år. 

  • Du har arbejdet som selvstændig i mere end 30 timer ugentligt de seneste 6 måneder. Eller du har været fastansat og lønnet som lønmodtager i minimum 16 timer om ugen de sidste 6 måneder.

  • Du er medlem af både Virksom fagorganisation og A-kassen LH.

  • Du har fast folkeregisteradresse i Danmark (eksklusiv Færøerne og Grønland)

  • Du har ikke fået udbetalt mere end 23 ydelser fra en lignende forsikring.

Hvad koster indtægtssikring?

Prisen på din Indtægtssikring afhænger af din ønskede dækning og karensperiode.

Du finder din pris ved at tage udgangspunkt i din ønskede dækning (kolonnen til venstre) og karensperiode (30, 60 eller 90 dage) i tabellen herunder.

Eksempel: Vælger du for eksempel en dækning på 17.153 kroner med 30 dages karens, og 12 måneders udbetaling, så er prisen 905 kr. om måneden. Herved vil du efter 30 dage være dækket af Virksom Indtægtssikring og få udbetalt 17.153 kr. om måneden i 12 måneder, hvis du oplever langtidssygemelding, ledighed eller en af de andre situationer, som er beskrevet ovenfor.

 

Dækning i kroner/måned Karens:

30 dage
Karens:

30 dage
Karens:

60 dage
Karens:

60 dage
Karens:

90 dage
Karens:

90 dage
6 mdr. 12 mdr. 6 mdr. 12 mdr. 6 mdr. 12 mdr.
1.100 52 kr. 68 kr. 43 kr. 57 kr. 39 kr. 52 kr.
2.288 98 kr. 130 kr. 78 kr. 108 kr. 69 kr. 98 kr.
4.575 185 kr. 249 kr. 145 kr. 206 kr. 127 kr. 185 kr.
6.861 272 kr. 368 kr. 212 kr. 303 kr. 185 kr. 272 kr.
9.148 359 kr. 488 kr. 279 kr. 400 kr. 244 kr. 359 kr.
11.436 446 kr. 607 kr. 346 kr. 498 kr. 302 kr. 446 kr.
14.296 555 kr. 756 kr. 430 kr. 620 kr. 375 kr. 555 kr.
17.153 664 kr. 905 kr. 513 kr. 742 kr. 448 kr. 664 kr.
22.872 882 kr. 1.204 kr. 681 kr. 986 kr. 593 kr. 882 kr.
25.730 991 kr. 1.353 kr. 765 kr. 1.108 kr. 666 kr. 991 kr.
28.589 1.100 kr. 1.502 kr. 849 kr. 1.230 kr. 739 kr. 1.100 kr.
31.448 1.209 kr. 1.651 kr. 933 kr. 1.352 kr. 812 kr. 1.209 kr.
34.307 1.318 kr. 1.800 kr. 1.016 kr. 1.474 kr. 885 kr. 1.318 kr.
37.153 1.427 kr. 1.949 kr. 1.100 kr. 1.596 kr. 957 kr. 1.427 kr.
40.000 1.535 kr. 2.097 kr. 1.183 kr. 1.717 kr. 1.030 kr. 1.535 kr.
44.000  1.688 kr. 2.306 kr. 1.301 kr. 1.888 kr. 1.131 kr. 1.688 kr.
48.000  1.840 kr. 2.515 kr. 1.418 kr. 2.058 kr. 1.233 kr. 1.840 kr.
52.000  1.992 kr. 2.723 kr. 1.535 kr. 2.229 kr. 1.335 kr. 1.992 kr.
56.000  2.145 kr. 2.932 kr. 1.652 kr. 2.400 kr. 1.437 kr. 2.145 kr.
60.000  2.297 kr. 3.141 kr. 1.770 kr. 2.570 kr. 1.539 kr. 2.297 kr.

 

Præmien for din Indtægtssikring bliver opkrævet af Virksom sammen med dit kontingent, og 95% af præmien er fradragsberettiget og opgives automatisk til SKAT.

Forsikringsbetingelser

Her finder du de komplette betingelser for Virksoms Indtægtssikring

Hent forsikringsbetingelser (pdf)
Registrering

Virksom har indgået aftale med flere forsikringsselskaber om at formidle forsikringsprodukter. Du kan få oplyst navnene på disse forsikringsselskaber ved henvendelse til Virksom.
Vermlandsgade 65, 2300 København S er registreret som forsikringsagentvirksomhed i Forsikring og Pensions register over forsikringsagenter. 

Læs mere om registeret

Virksoms Indtægtssikring udbydes i et samarbejde mellem Virksom og Marsh A/S. Virksoms Indtægssikring tegnes hos AmTrust International Underwriters DAC, som er tilsluttet Garantifonden for skadeserstatning.

Læs mere om Garantifonden for skadeserstatning 

Klage
Forsikrede kan i henhold til forsikringsbetingelserne endvidere få enhver klage over sin afgørelse behandlet ved: Ledernes Hovedorganisations/Virksoms Klagenævn

Ledernes Hovedorganisation – Virksom
Vermlandsgade 65
2300 København S

Ledernes Hovedorganisations Klagenævn er et paritetisk sammensat nævn bestående af repræsentanter fra AmTrust, Virksom, Ledernes Hovedorganisation og Marsh. Klagenævnets afgørelser kan indbringes for Ankenævnet for Forsikring.

Ankenævnet for Forsikring

Anker Heegaards Gade 2
1572 København V
Telefon 33 15 89 00

Ankenævnet for Forsikring er et upartisk nævn. I nævnet sidder repræsentanter for såvel Forbrugerrådet som forsikringserhvervet.

Klagen til Ankenævnet skal indsendes på et særligt skema, som blandt andet kan downloades fra ankeforsikring.dk. Sammen med klageskemaet skal klageren indsende et mindre gebyr.

Besøg ankenævnet for forsikring og download skema

 

Ofte stillede spørgsmål

Vi ved, at det kan være svært at finde rundt i de enkelte punkter under forsikringsbetingelserne. Derfor har vi samlet de spørgsmål og svar, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at man kan komme i tvivl om forsikringsbetingelserne.

Hent spørgsmål og svar om Virksoms indtægtssikring (PDF)

For dig der allerede har indtægtssikring

Søg om udbetaling grundet konkurs

Hvis du skal have udbetalt penge fra Virksoms Indtægtssikring i forbindelse med konkurs skal du:

1. Melde dig ledig hos A-kassen og jobcentret

2. Søg om udbetaling fra Indtægtssikringen

Se, hvordan du melder dig ledig

Søg om udbetaling fra forsikringen

Søg om udbetaling grundet uarbejdsdygtighed m.m.

For at ansøge om udbetaling fra Virksom Indtægtssikring skal du:

  1. Melde dig uarbejdsdygtig hos Marsh A/S

Du skal anmelde din uarbejdsdygtighed direkte til Marsh A/S, som Virksom samarbejder med. Det gør du ved at udskrive og udfylde følgende anmeldelsesblanket:

Hent blanket til anmeldelse af uarbejdsdygtighed (pdf)

Adressen står i blanketten.

Når anmeldelsen er færdigbehandlet hos Marsh A/S, vil du modtage et brev med afgørelsen på din sag, herunder den beregnede forsikringsydelse.

    2. Fortsat uarbejdsdygtighed 

For hver periode du er uarbejdsdygtig i sammenhængende 30 dage, skal du indsende en kopi af oplysningen fra din kommune om din sygedagpenge-udbetaling sammen med en anmeldelse af fortsat uarbejdsdygtighed.

Kontaktoplysninger og anmeldelsen finder du nedenfor.

Hent blanket til anmeldelse af fortsat uarbejdsdygtighed (pdf)

 
Virksoms Skadescenter for uarbejdsdygtighed
Marsh A/S
Teknikerbyen 1
2830 Virum

Telefon: 4595 4683
E-mail: Lederne@marsh.com

Ingen krav til dokumentation af tabt indtægt

Det er unikt for Virksoms Indtægtssikring, at den i de 5 risikosituationer er tabsuafhængig. Det betyder, at du ikke skal dokumentere indtægtstab for at få udbetaling fra forsikringen, hvis du eller en partner er tvunget til fravær.

Hent hovedregler regler for udbetaling (pdf)

Dækning af langtidssygemeldte nøglemedarbejdere
Du får også dækket dit tab, hvis en nøglemedarbejder bliver langtidssyg (forudsat, at der er færre end 10 fuldtidsansatte i din virksomhed), og du kan dokumentere, at virksomheden har mistet indtægt i den periode. Her kan du få udbetalt op til, hvad der svarer til den månedlige forsikringssum, som du har forsikret dig for. Udbetalingen er skattefri.

Hvis du ikke længere er selvstændig

Stopper du med at drive selvstændig virksomhed for et lederjob eller et job som funktionæransat, vil din forsikring rykke med til en af vores søsterorganisationer – Lederne eller PRO. Din forsikring vil herved blive til en lønsikring. Du vil derfor fortsat være dækket økonomisk af en forsikring, der kan sikre dig økonomisk og hjælpe dig i din aktuelle situation på arbejdsmarkedet.

På Mit Virksom kan du se den dækning, du har i dag. Ønsker du at ændre i din dækning, skal du logge ind på Mit Virksom.

Se din nuværende dækning på Mit Virksom

Ønsker du at ændre din nuværende dækning, skal du kontakte os.

Få ændret dækningen på din indtægtssikring