Guide til dig, der lige er blevet ledig

Der kan være mange ting at tænke på, når du lige er blevet ledig. Følg guiden trin for trin og få hjælp og støtte til det, du skal huske at gøre og være opmærksom på for at modtage dine dagpenge – både hos os i Lederne A-kasse og på jobnet.dk. Hvis du lige er blevet ledig, er det en god ide, at du følger guiden i kronologisk rækkefølge og starter ved trin 1.

Gør dette på Jobnet
Gør dette hos Lederne a-kasse
På Jobnet

Meld dig ledig på jobnet.dk

Hvornår? Den første ledighedsdag

På din første dag som ledig, skal du melde dig ledig på jobnet.dk.

Hos Lederne A-kasse

Søg om dagpenge

Hvornår? Din første ledighedsdag

Så snart du har meldt dig ledig, skal du søge om dagpenge hos os i a-kassen. Det gør du ved at logge på Mit Virksom og udfylde den blanket, der hedder ’Ledighedserklæring’.

Hos Lederne A-kasse

Læs dagpengeguiden

Hvornår? Inden det første møde med A-kassen

Inden din første samtale med os her i a-kassen, skal du have læst dagpengeguiden. I guiden kan du læse om dine rettigheder og muligheder, hvilke betingelser der bliver stillet til dig, når du er på dagpenge - og hvordan vi kan hjælpe dig.

På Jobnet

Opret dit CV på jobnet.dk

Hvornår? Senest indenfor 14 dage fra din første ledighedsdag

Når du er meldt ledig, skal du oprette dit CV på jobnet.dk så det har status ”SØGBART”. Så er det klar til godkendelse. Vi anbefaler, at du opretter dit CV hurtigst muligt. Dit CV skal være godkendt af os her i a-kassen senest 14 dage efter, at du har meldt dig ledig på jobnet.dk.

Hos Lederne A-kasse

Udfyld din jobsøgningsstrategi

Hvornår? Inden din velkomstsamtale i Ledernes A-kasse

Inden din velkomstsamtale hos os i a-kassen, skal du indsende din jobsøgningsstrategi (kort spørgeskema), som er dit bud på, hvilke typer af jobs, du vil søge – og hvordan du vil søge dem.

Hos Lederne A-kasse

Kom til velkomstsamtalen

Hvornår? Senest 14 dage efter at du har meldt dig ledig

Dit første møde er en velkomstsamtale. Vi booker samtalen for dig, og sender mødeindkaldelsen til dig per mail.

Løbende aktiviteter i din ledighedsperiode

Joblog, dagpengekort og møder

Når du modtager dagpenge, skal du dokumentere din jobsøgning, udfylde dagpengekortet og deltager i møder med din A-kasse og dit Jobcenter.

På Jobnet

Hold styr på din jobsøgning med jobloggen

Hvor ofte? Holdes opdateret hver uge

Jobloggen er dit værktøj til at dokumentere og få et overblik over dine jobsøgningsaktiviteter. Når du får dagpenge, skal du have nye jobssøgningsaktiviteter i alle de uger, hvor du modtager dagpenge.

Hos Lederne A-kasse

Udfyld dit ydelseskort

Hvornår? Som hovedregel fra den 24. i hver måned

For at du kan få udbetalt dine dagpenge, skal du udfylde dit ydelseskort (dagpengekort) i slutningen af hver måned. Du får udbetalt dagpenge for op til 160,33 timer hver måned. Det svarer til 37 timer om ugen.

Hos Lederne A-kasse

Samtaler med din A-kasse

Hvor ofte? 3 samtaler indenfor 3 måneders ledighed

De første tre måneder efter du er blevet ledig, skal du til 1 velkomstsamtale og 2 sparringssamtaler hos os i Lederne A-kasse.

I dit jobcenter

Møder i dit jobcenter

Efter dine første tre måneders ledighed skal du herefter have 3 samtaler med dit jobcenter Du vil blive indkaldt til den første samtale i jobcentret via din e-boks.

På Jobnet

Meld dig syg

Hvonår? Den første dag du er syg

Hvis du bliver syg, imens du er på dagpenge, skal du huske at melde dig syg på jobnet.dk på din første sygedag – og melde dig rask igen samme sted. Vi får automatisk besked.

På Jobnet

Meld din ferie

Hvornår? Senest 14 dage før din feriestart

Hvis du holder ferie, skal du huske at melde det på jobnet.dk, senest 14 dage før din ferie starter. Herefter får vi automatisk besked om, at du holder ferie.

Hos Lederne A-kasse

Søg supplerende dagpenge

Hvornår? Hvis du får et deltidsjob

Hvis du får deltidsarbejde, kan du søge om supplerende dagpenge fra Lederne A-kasse i 30 uger. Du modtager de supplerende dagpenge ved siden af din indkomst. For at søge, skal du have dokumentation for, at du har fået et deltidsarbejde.

Når du får et job
Hos Lederne A-kasse indenfor 3 måneders ledighed

bliv fritaget for jobsøgning

Hvornår? Når du har indgået en aftale på et ordinært fuldtidsjob

Du kan blive fritaget for jobsøgning og samtaler i op til 6 uger inden du starter i et ordinært fuldtidsjob. Du skal have en skriftlig bekræftelse fra arbejdsgiver (underskrevet kontrakt eller mail)

Har du mere en 3 måneders ledighed, så kontakt dit Jobcenter for at blive fritaget.

timeline popup mobile timeline popup desktop

Den komplette guide til dagpenge

Få svar på alle dine spørgsmål ved at læse vores guide. Det er denne guide, du skal have læst inden dit første møde med A-kassen. 

Kompetenceudvikling for ledige

Er du ledig, kan du deltage i webinarer og workshops hos Lederne A-kasse, hvor din jobsøgning er i fokus.

Opdateret: 17.05.2024