Dagpengesats

Hvor meget du kan få i dagpenge, afhænger som hovedregel af, hvad din virksomhed har tjent.

Der er forskellige satser, som er afgørende for dine dagpengeudbetalinger. Dem kan du læse mere om her, hvor du også kan se, hvornår dine dagpenge bliver udbetalt. 

Nye dagpengeregler fra 1. maj 2023

Fra den 1. maj 2023 er der mulighed for at få en 24.199 kr. pr måned

Starter du i en ny dagpengeperiode fra den 1. maj 2023, kan du få beregnet en højere dagpengesats.

Dette kaldes for beskæftigelsestillægget. Dagpengesatsen udgør op til 24.199 kr. pr måned og gives til medlemmer i de første 481 dagpengetimer (svarende til 3 måneder). Den almindelige højeste sats er 20.359 kr. Er du ledig i mere end 3 måneder, vil du gå over til at få denne sats.

Din dagpengesats kan dog aldrig udgøre mere end max 90 % af din seneste løn. Har du ikke haft en månedsløn på mindst 29.225 kr., kan du ikke opnå det fulde tillæg.

For at få beregnet et beskæftigelsestillæg kræver det endvidere:

  • Mindst 4 års uafbrudt medlemskab af en a-kasse.
  • At du har arbejdet fuldtid mindst 2 ud af de seneste 3 år inden ledigheden.
Fold ud

Se satser og udbetalingskalender

Din dagpengesats

Beregningen af din dagpengesats sker ud fra din indkomst i de 12 bedste måneder inden for de seneste 24 måneder, umiddelbart forud for ledighedens indtræden. Hvis ikke du har haft indtægter i denne periode, kigger vi i stedet på de sidste 36 måneder. I særlige tilfælde kan beregningsperioden være op til fem år. Det kan vi vejlede dig nærmere om.

Indkomsten kan bestå af:

  • Overskud af selvstændig virksomhed både som hoved- og som bibeskæftigelse 
  • A-indkomst og B-indkomst, der er betalt arbejdsmarkedsbidrag af.

Vi kan kun bruge indtægter, der ligger i en periode, hvor du har været medlem af en a-kasse. Det gælder også overskud fra selvstændig virksomhed

Dine regnskaber skal være de endelige. Normalt er en virksomheds regnskabsår på 12 måneder. En virksomheds første regnskabsår kan dog være på helt ned til 26 uger og alligevel benyttes til beregningen. Modsat må det højst være på 18 måneder (eksempelvis hvis du har omlagt fra en virksomhedsform til en anden), når vi skal beregne dagpengesats ud fra det. Dagpengene bliver altid udbetalt med et beløb, der svarer til 90 pct. af din hidtidige løn. Der kan dog aldrig udbetales et højere beløb end den højeste dagpengesats. Satsen fastsættes én gang om året og er 126,98 kr. per time eller 20.359 kr. per måned (2024).

Har du Virksoms Indtægtssikring og bliver ledig, er det kun, hvis din ledighed som udgangspunkt skyldes konkurs, at forsikringen dækker.

Skriv til os, hvis du har spørgsmål om dagpenge og selvstændig virksomhed

Udbetalingskalender 2023/2024

Dagpengene følger kalendermånederne og bliver udbetalt månedsvis. Du får udbetaling for 160,33 timer, hvis du har ret til dagpenge hele måneden uden fradrag. I udbetalingskalenderen nedenfor kan du se, hvornår du kan indsende kortet i de forskellige måneder. Hvis du vil være sikker på, at pengene bliver sat ind på din NemKonto den sidste bankdag i måneden, skal vi have dit ydelseskort senest kl. 9 den tredjesidste bankdag i måneden. Du har en frist på en måned og 10 dage fra den sidste kalenderdag i den pågældende måned til at indsende kortet.

Udbetalingskalender 2023/2024

Periode (dato) Kan udfyldes fra Udbetales
01.12.2023 -
31.12.2023
18.12.2023 29.12.2023
01.01.2024 -
31.01.2024
24.01.2024 31.01.2024
01.02.2024 -
28.02.2024
23.02.2024 29.02.2024
01.03.2024 -
31.03.2024
20.03.2024 27.03.2024
01.04.2024-
30.04.2024
24.04.2024 30.04.2024
01.05.2024 -
31.05.2024
24.05.2024 31.05.2024
01.06.2024 -
30.06.2024
24.06.2024 28.06.2024
01.07.2024 -
31-07-2024
24.07.2024 31.07.2024
01.08.2024 -
31.08.2024
24.08.2024 30.08.2024
01.09.2024 -
30.09.2024
24.09.2024 30.09.2024
01.10.2024 -
31.10.2024
24.10.2024 31.10.2024
01.11.2024 -
30.11.2024
24.11.2024 30.11.2024
01.12.2024 -
31.12.2024
18.12.2024 30.12.2024

 

Med forbehold for ændringer.

Opdateret: 27.02.2023