Dagpenge

Dagpengesats

Hvor meget du kan få i dagpenge, afhænger som hovedregel af, hvad din virksomhed har tjent.

Der er forskellige satser, som er afgørende for dine dagpengeudbetalinger. Dem kan du læse mere om her, hvor du også kan se, hvornår dine dagpenge bliver udbetalt. 

Se satser og udbetalingskalender

Din dagpengesats

Beregningen af din dagpengesats sker ud fra din indkomst i de 12 bedste måneder inden for de seneste 24 måneder, umiddelbart forud for ledighedens indtræden. Hvis ikke du har haft indtægter i denne periode, kigger vi i stedet på de sidste 36 måneder. I særlige tilfælde kan beregningsperioden være op til fem år. Det kan vi vejlede dig nærmere om.

Indkomsten kan bestå af:

  • Overskud af selvstændig virksomhed både som hoved- og som bibeskæftigelse 
  • A-indkomst og B-indkomst, der er betalt arbejdsmarkedsbidrag af.

Vi kan kun bruge indtægter, der ligger i en periode, hvor du har været medlem af en a-kasse. Det gælder også overskud fra selvstændig virksomhed

Dine regnskaber skal være de endelige. Normalt er en virksomheds regnskabsår på 12 måneder. En virksomheds første regnskabsår kan dog være på helt ned til 26 uger og alligevel benyttes til beregningen. Modsat må det højst være på 18 måneder (eksempelvis hvis du har omlagt fra en virksomhedsform til en anden), når vi skal beregne dagpengesats ud fra det. Dagpengene bliver altid udbetalt med et beløb, der svarer til 90 pct. af din hidtidige løn. Der kan dog aldrig udbetales et højere beløb end den højeste dagpengesats. Satsen fastsættes én gang om året og er 120,52 kr. per time eller 19.322 kr. per måned (2021).

Har du Virksoms Indtægtssikring og bliver ledig, er det kun, hvis din ledighed som udgangspunkt skyldes konkurs, at forsikringen dækker.

Skriv til os, hvis du har spørgsmål om dagpenge og selvstændig virksomhed

Udbetalingskalender 2020/2021

Dagpengene følger kalendermånederne og bliver udbetalt månedsvis. Du får udbetaling for 160,33 timer, hvis du har ret til dagpenge hele måneden uden fradrag. I udbetalingskalenderen nedenfor kan du se, hvornår du kan indsende kortet i de forskellige måneder. Hvis du vil være sikker på, at pengene bliver sat ind på din NemKonto den sidste bankdag i måneden, skal vi have dit ydelseskort senest kl. 9 den tredjesidste bankdag i måneden. Du har en frist på en måned og 10 dage fra den sidste kalenderdag i den pågældende måned til at indsende kortet.

Udbetalingskalender 2020/2021

Periode (dato) Kan udfyldes fra Udbetales
01.11.2020 -
30.11.2020
24.11.2020 30.11.2020
01.12.2020 -
31.12.2020
18.12.2020 30.12.2020
01.01.2021 -
31.01.2021
24.01.2021 29.01.2021
01.02.2021 -
28.02.2021
22.02.2021 26.02.2021
01.03.2021 -
31.03.2021
24.03.2021 31.03.2021
01.04.2021 -
30.04.2021
24.04.2021 29.04.2021
01.05.2021 -
31.05.2021
24.05.2021 31.05.2021
01.06.2021 -
30.06.2021
24.06.2021 30.06.2021
01.07.2021-
31-07-2021
24.07.2021 30.07.2021
01.08.2021 -
31.08.2021
24.08.2021 31.08.2021
01.09.2021 -
30.09.2021
24.09.2021 30.09.2021
01.10.2021 -
31.10.2021
24.10.2021 29.10.2021
01.11.2021 -
30.11.2021
24.11.2021 30.11.2021
01.12.2021 -
31.12.2021
20.12.2021 30.12.2021

 

Med forbehold for ændringer.

Opdateret: 06.07.2020