Feriedagpenge

Feriedagpenge og feriepenge er to forskellige ting. Her kan du læse mere om feriedagpenge.

Feriepenge optjener du, når du har et arbejde. Feriedagpenge optjener du, hvis du får dagpenge eller arbejdsmarkedsydelse fra A-kassen, eller hvis du får barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark. Her kan du se, hvordan du får feriedagpenge udbetalt. Har du spørgsmål eller tvivl om dine feriedagpenge, er du altid velkommen til at kontakte os.

Spørg os om feriedagpenge

I den nye ferielov overgår vi i september 2020 til ”samtidighedsferie”, hvilket betyder, at du fremadrettet kan afholde ferie umiddelbart efter ferien er blevet optjent. Det gør sig også gældende for dine feriedagpenge: 

Du kan læse mere om de nye regler herunder.

Feriedagpenge imens du modtager dagpenge 

Vær opmærksom på, at du ikke kan ansøge om feriedagpenge for september før ultimo september 2020. Du kan sagtens søge om feriedagpenge bagud i tid, også selvom du holder ferien i løbet af september. Det er vigtigt at huske at melde ferie på jobnet.dk . Læs mere i afsnittet "Hvornår skal jeg ansøge om feriedagpenge?". Ansøg om dine feriedagpenge (samtidighedsferie) her.

Hvordan optjener jeg feriedagpenge?

Når du er ledig, optjener du løbende feriedagpenge i takt med udbetalingen af ydelser fra a-kassen. Du optjener også løbende feriedagpenge, når du modtager barselsdagpenge. Når du afholder ferie med feriedagpenge, vil du optjene feriedagpenge af disse også.

Du optjener 2,08 feriedagpenge for hver måned, du får udbetalt 160,33 timer med dagpenge. Får du udbetalt mindre, vil antallet af feriedage også være forholdsmæssigt mindre.

Det er vigtigt at vide, at du først har optjent ferien i det øjeblik, ydelsen for den pågældende måned udbetales. Det betyder f.eks., at selvom reglerne om samtidighedsferie træder i kraft fra september 2020, så har du først optjent dine feriedagpenge for september den sidste hverdag i september, når dine dagpenge går ind på din Nemkonto. Altså kan du først begynde at bruge feriedagpenge fra oktober 2020. 

Du optjener ferie fra 1. september til 31. august det følgende år. Det kaldes også optjeningsåret.

Med hvilken sats udbetales feriedagpenge?

Satsen vil som hovedregel være den sats, du får udbetalt dagpenge med.   

Hvem skal jeg melde ferie til?

Du skal melde ferie på jobnet.dk senest 14 dage før du starter ferien. Når ferien er registreret på jobnet.dk. får vi automatisk besked, og du behøver ikke gøre yderligere. 

Melder du ferie mindre end 14 dage før første feriedag til Jobcenteret, har du pligt til at deltage i møder og aktiviteter, som Jobcenter, A-kassen LH eller anden aktør indkalder til - også selv om du holder ferie. Deltager du ikke, mister du ret til dagpenge i en periode. Du skal give Jobcentret besked om ferie, uanset om du holder ferie for egen regning, med feriedagpenge, eller feriepenge optjent hos en arbejdsgiver.

Hvornår skal jeg ansøge om feriedagpenge?

Det er lettest at vente med at søge om feriedagpenge, til du har optjent feriedagpenge til alle de feriedage du vil holde.

Hvis du ikke har optjent feriedagpenge på det tidspunkt du holder ferien, kan du stadig søge. Du skal dog stadig huske at melde ferie på jobnet.dk senest 14 dage før du holder ferien.

Eksempel: Du er ledig og vil gerne holde efterårsferie i 5 dage i uge 42 i oktober 2020. Du melder derfor ferie til jobcenteret for perioden.

Du kan i oktober 2020 maksimalt have optjent 2,08 dage, på baggrund af september udbetalingen af dagpenge. Modtager du fulde dagpenge (minus uge 42) i oktober og november, vil du have optjent yderligere 3,69 dage. I starten af december vil du altså kunne søge om udbetaling af feriedagpenge for alle 5 dage i oktober med tilbagevirkende kraft.

Du kan dog også vælge at søge om feriedagpengene i takt med optjeningen.

Det kræver dog, at du udfylder én ansøgning for hver ”omgang” feriedagpenge. Du kan nemlig kun ansøge om det antal dage du allerede har optjent.

I hvilket tidsrum kan jeg afholde ferien?

Du optjener ferie i perioden 1. september til 31. august det følgende år, også kaldet optjeningsåret, og du kan afholde ferien i takt med, at du optjener den.Vær dog opmærksom på, at du ikke kan ansøge om feriedagpenge efter den nye ferielov før ultimo september 2020.

Derudover får du 4 ekstra måneder til at få holdt den ferie du har optjent.

Ferieafholdelsesperioden er altså fra 1. september til 31. december året efter. Se også den visuelle fremstilling herover.

Er der en endelig ansøgningsfrist?

Ja, den 31. januar er sidste dag, hvor vi kan modtage en ansøgning om feriedagpenge for optjeningsåret 1. september til 31. august året før.

Eksempelvis er den 31. januar 2022 sidste dag, hvor vi kan modtage ansøgninger for feriedagpengedage, der er optjent imellem 1. september 2020 og 31. august 2021.

Øvrige betingelser

 • Du skal have brugt de feriedage, du eventuelt har optjent hos en arbejdsgiver på ferietidspunktet. 
 • Du skal have ret til dagpenge for at kunne modtage feriedagpenge.
 • Du skal selvfølgelig ikke stå til rådighed imens du holder ferie. Men er du sygemeldt op til ferien har du ikke ret til feriedagpenge

Feriedagpenge imens du er i job

Hvordan optjener jeg feriedagpenge?

Når du er ledig, optjener du løbende feriedagpenge i takt med udbetalingen af ydelser fra a-kassen. Du optjener også løbende feriedagpenge, når du modtager barselsdagpenge. Når du afholder ferie med feriedagpenge, vil du optjene feriedagpenge af disse også.

Du optjener 2,08 feriedagpenge for hver måned, du får udbetalt 160,33 timer med dagpenge. Får du udbetalt mindre, vil antallet af feriedage også være forholdsmæssigt mindre.

Det er vigtigt at vide, at du først har optjent ferien i det øjeblik, ydelsen for den pågældende måned udbetales. Det betyder f.eks., at selvom reglerne om samtidighedsferie træder i kraft fra september 2020, så har du først optjent dine feriedagpenge for september den sidste hverdag i september, når dine dagpenge går ind på din Nemkonto. Altså kan du først begynde at bruge feriedagpenge fra oktober 2020. 

Du optjener ferie fra 1. september til 31. august det følgende år. Det kaldes også optjeningsåret.

Med hvilken sats udbetales feriedagpenge?

Satsen vil som hovedregel være den sats, du fik udbetalt dagpenge med.   

I hvilket tidsrum kan jeg afholde ferien?

Du optjener ferie i perioden 1. september til 31. august det følgende år (optjeningsår) og du kan afholde ferien i takt med, at du optjener den.

Derudover får du 4 ekstra måneder til at få holdt den ferie, du har optjent.

Ferieafholdelsesperioden er altså fra 1. september til 31. december året efter. Se også den visuelle fremstilling herover.

Er der en endelig ansøgningsfrist?

Ja, den 31. januar er sidste dag, hvor vi kan modtage en ansøgning om feriedagpenge for optjeningsåret 1. september til 31. august året før.

Eksempelvis er den 31. januar 2022 sidste dag, hvor vi kan modtage ansøgninger for feriedagpengedage, der er optjent i mellem 1. september 2020 og 31. august 2021.

Øvrige betingelser

 • Du skal have brugt de feriedage, du eventuelt har optjent hos en arbejdsgiver på ferietidspunktet. Det opgøres med udgangspunkt i den dato ferien starter.
 • Du skal afholde ferie. Det vil sige, at du ikke må modtage løn fra arbejdsgiver under din ferie.
 • Du skal have ret til dagpenge for at kunne modtage feriedagpenge.
 • Du skal have bopæl og ophold i Danmark inden feriens første dag.

Feriedagpenge for ferieåret 1. maj 2020 til 31. august 2020

Hvornår kan jeg få udbetalt feriedagpenge?
Hvis du har optjent feriedagpenge, modtog du i april 2020 et brev fra A-kassen LH, med antallet af feriedagpenge, du har optjent i ferieåret 2020, som går fra 1. maj 2020 til 31. august 2020.

Når du skal ansøge om at få udbetalt dine feriedagpenge, skal du huske at sende din ansøgning en måned inden du starter ferie. Det er ikke muligt at få overført feriedagpenge til næste ferieår, så husk at sende din ansøgning senest den 31. maj 2021.

Søg om feriedagpenge samtidighedsferieFeriedagpenge imens du modtager dagpenge

Når du holder ferie, bør du være opmærksom på følgende:

 • Du skal melde ferie på jobnet.dk senest 14 dage før du starter ferien eller give os besked om ferien senest på din første feriedag. 
 • Du skal have brugt de feriedage, du eventuelt har optjent hos en arbejdsgiver. 
 • Du skal ikke stå til rådighed imens du holder ferie. 
 • Du skal have ret til dagpenge for at kunne modtage feriedagpenge.Hvis du er sygemeldt lige op til ferien, kan du ikke få feriedagpenge.

Ansøg om dine feriedagpenge her

Feriedagpenge imens du er lønmodtager

Hvis du har optjent feriedagpenge og er i arbejde, skal du være opmærksom på følgende:

 • Du skal have brugt de feriedage, du eventuelt har optjent hos en arbejdsgiver. 
 • Du skal have ret til dagpenge for at kunne modtage feriedagpenge.
 • Du skal have bopæl og ophold i Danmark inden feriens første dag.  

Ansøg om dine feriedagpenge her

Feriedagpenge ved aktivering/uddannelse

Hvis du er i aktivering i en ansættelse med løntilskud, har du også mulighed for at holde ferie og få feriedagpenge på samme vilkår som beskrevet her. Hvis du er på uddannelse som en del af et aktiveringsforløb, kan du få feriedagpenge, når uddannelsesstedet holder ferielukket eller hvis det er en del af din jobplan.

Ansøg om dine feriedagpenge her

Sommerferien 2020 - det forkortede ferieår

Hvis du har optjent feriedagpenge, som kan bruges fra 1. maj 2020, skal du være opmærksom på, at ferien skal være afholdt inden den 31. august 2020.  Ferieåret er blevet afkortet i 2020, da vi per 1. september 2020 overgår til samtidighedsferie. 

 • Du skal også være opmærksom på, at feriedagpenge ikke kan overføres til et nyt ferieår. 
 • Du kan maksimalt optjene 17 dage med ret til feriedagpenge i ferieåret gældende fra 1. maj 2020 til 31. august 2020.
 • Du skal have brugt de feriedage, du eventuelt har optjent hos en arbejdsgiver.   

Har du for eksempel optjent 10 dage med feriepenge hos din tidligere arbejdsgiver, og 10 dage med feriedagpenge, så skal du afholde 17 dage i alt:

Det betyder, at du ikke behøver at afholde 20 dages ferie for at få dine feriedagpenge. Du kan bede om 17 dages ferie, og de sidste 3 dage får du både feriedagpenge og arbejdsgiverbetalt feriegodtgørelse.

Hvis du har mere end 17 dage i alt, når du lægger egen og arbejdsgivers feriedage sammen, så er det en god ide at kontakte os, når du udfylder ansøgningen.

Spørg os om feriedagpenge

Opdateret: 27.03.2023