Dagpenge

Supplerende dagpenge

Hvis du arbejder på deltid, har du mulighed for at få supplerende dagpenge for de timer, du er ledig.

Du har mulighed for at få supplerende dagpenge, hvis du arbejder på nedsat tid som lønmodtager eller driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse. Læs mere om reglerne om supplerende dagpenge her på siden.

Fortæl mig mere

Ansøg om supplerende dagpenge

Du kan søge om at få supplerende dagpenge i 30 uger, hvis du har løn og indtægter for 145,53 timer eller mindre i måneden. De supplerende dagpenge kan dermed udgøre forskellen mellem de timer, du får løn for og normal fuldtid på dagpenge, som er 160,33 timer per måned. For at vi kan udbetale dagpenge til dig, skal der dog mindst være 14,8 timer at udbetale for.

Du skal stadig opfylde de generelle betingelser, der er for at få dagpenge og stå til rådighed for arbejdsmarkedet på samme måde, som hvis du ikke arbejdede. Det betyder blandt andet, at du skal kunne starte på et fuldtidsjob med dags varsel, hvis du får det tilbudt. Du skal også søge jobs aktivt, være registreret i jobcenteret og komme til møder hos os eller dem. Vi kan sagtens finde tider, der kan tilpasses dit arbejde.

Ansøg om supplerende dagpenge

Læs mere i pjecen "Om supplerende dagpenge"

Læs mere om ret til dagpenge

Husk din frigørelsesattest

Når du får supplerende dagpenge, skal din arbejdsgiver skrive under på den blanket, der hedder en frigørelsesattest. På den måde kan du dokumentere, at du er klar til at tage et job med flere timer. Er du ansat uden opsigelsesvarsel, er der dog ikke krav om en frigørelsesattest. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har et opsigelsesvarsel (det kan være bestemt i enten lov, overenskomst eller din kontrakt), så kontakt os endelig. 

Du kan få supplerende dagpenge fra første dag med deltidsarbejde, hvis vi modtager frigørelsesattesten fra dig senest fem uger efter din første arbejdsdag/ansættelsesdag. Får vi den senere end det, kan du først få supplerende dagpenge fra den dag, vi modtager attesten.

Udfyld frigørelsesattest

Hvor længe kan jeg få supplerende dagpenge?

Hvor længe kan jeg modtage supplerende dagpenge?
Du kan højst få supplerende dagpenge i sammenlagt 30 uger inden for en periode på to år (104 uger). Kun uger, hvor du både har haft arbejde og fået udbetalt dagpenge, tæller med. En uge tæller med i den måned, hvor den slutter. Arbejder du i turnus, eller har du en turnuslignende ansættelse (for eksempel en vagtplan) tæller alle uger dog med i de 30 uger.

Har du selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, tæller alle uger også med – også selv om du ikke er beskæftiget i virksomheden i alle ugerne.

Starter du selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse i løbet af en kalendermåned, tæller alle uger i den måned med ved opgørelsen af de 30 uger, du har ret til supplerende dagpenge.

Har du selvstændig virksomhed, eller starter du selvstændig virksomhed, er det vigtigt, at du kontakter os, så vi kan vurdere, hvad det betyder for din ret til at få dagpenge.

Når du har fået supplerende dagpenge i 30 uger inden for de sidste 104 uger, kan du ikke længere få dagpenge i uger, hvor du

  • arbejder på nedsat tid (mindre end 37 timer om ugen).
  • arbejder i turnus eller efter vagtplan.
  • driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse.

Uger uden arbejde kan derimod stadig give ret til udbetaling af dagpenge.

I den måned, hvor retten til supplerende dagpenge udløber, kan du få udbetalt supplerende dagpenge for hele måneden.

Vi giver dig besked
Vi giver dig skriftlig besked i god tid, inden du har opbrugt dine 30 uger med ret til supplerende dagpenge, og vi fortæller dig om dine muligheder for eventuel genoptjening af retten til supplerende dagpenge. Det gælder også din mulighed for eventuel forlængelse af retten til supplerende dagpenge med op til 12 uger.

Genoptjening
Du kan løbende genoptjene retten til supplerende dagpenge på flere måder.

I.
Som lønmodtager får du indberettet dine arbejdstimer til SKAT af din arbejdsgiver. Det kan enten være som måneds-, to ugers- eller ugeindberetninger. For at genoptjene din ret til supplerende dagpenge, skal du inden for en 12-månders periode have fået indberettet:

  • mere end 146 løntimer i hver månedsindberetning i mindst 6 månedsindberetninger.
  • mere end 68 løntimer i hver fjorten-dages indberetning i mindst 13 fjorten-dages indberetninger.
  • mere end 34 løntimer i hver ugeindberetning i mindst 26 ugeindberetninger.

 

Arbejdet kan godt være udført for flere forskellige arbejdsgivere.

Løntimer, der har dannet grundlag for forlængelse af retten til supplerende dagpenge (i op til 12 uger), kan ikke indgå i opgørelsen.

II.
Du kan også genoptjene retten til supplerende dagpenge ved at have en samlet indtægt (opgjort som A- og B-indkomst samt overskud ved selvstændig virksomhed) på mindst 243.996 kroner (2021) inden for et indkomstår. I det pågældende år må du ikke have modtaget dagpenge.

Indtægten kan tidligst medregnes til opgørelsen af genoptjeningskravet på det tidspunkt, hvor indtægten fremgår af årsopgørelsen.

Genoptjening af retten til supplerende dagpenge sker løbende.

Forlængelse
Er din ret til supplerende dagpenge udløbet – og har du endnu ikke optjent retten til en ny 30-ugers-periode – kan du forlænge den periode, hvor du arbejder på nedsat tid og samtidig får udbetalt supplerende dagpenge, med op til 12 uger. Det betyder, at du i alt kan få op til 42 uger i træk med supplerende dagpenge. Du kan forlænge 30-ugers-perioden, hvis du har arbejdet og fået løn/haft en indtægt (uden løntilskud) i en vis periode.

Du kan selv vælge, om du vil forlænge 30-ugers-perioden, eller om du vil ”gemme” timerne til brug for optjening af en helt ny 30-ugers-periode med ret til supplerende dagpenge.

Du skal være opmærksom på, at de timer, du eventuelt bruger til at forlænge perioden med supplerende dagpenge, ikke også kan bruges til at genoptjene en ny 30-ugers-periode og vice versa.

Du kan læse mere

Du kan læse mere om din ret til supplerende dagpenge i pjecen Supplerende dagpenge

Kontakt A-kassen

Det er vigtigt, at du kontakter os, hvis du får et deltidsarbejde og ønsker at få supplerende dagpenge. Herudover anbefaler vi, at du læser mere om reglerne for supplerende dagpenge i A-kassens pjece.

Download pjecen "Supplerende dagpenge" (pdf)

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål

Opdateret: 02.01.2020