Bibeskæftigelse

Når du har selvstændig virksomhed som din bibeskæftigelse, er der nogle særlige regler for, hvornår du kan få dagpenge.

Her kan du blive klogere på, hvordan du skal forholde dig, hvis du modtager dagpenge og gerne vil have selvstændig bibeskæftigelse.

Fortæl mig mere

Dagpenge og selvstændig bibeskæftigelse

Hvis du, når du melder dig ledig, har en selvstændig virksomhed, der bliver betragtet som din bibeskæftigelse, og som du ønsker at videreføre med supplerende dagpenge, eller hvis du starter en selvstændig virksomhed op, imens du er ledig, gælder der følgende:

 • Du må arbejde i din virksomhed på alle tider af døgnet, det vil sige også i dagtimerne ml. kl. 8-17.
   
 • Du har mulighed for at arbejde på fuld tid i virksomheden i en periode uden at modtage dagpenge. I den periode sætter du så dine supplerende dagpenge på pause. 
   
 • Du har mulighed for at få supplerende dagpenge i op til 30 uger. Alle uger med udbetalte dagpenge tæller med, også selvom du ikke har haft arbejde i de pågældende uger.
 • Du har mulighed for at forlænge perioden med supplerende dagpenge med op til 12 uger.
   
 • Du skal være opmærksom på, at uger med supplerende dagpenge til lønmodtagerarbejde tæller med i de 30 uger. 
   
 • Du skal stadig stå til rådighed for arbejdsmarkedet ved at kunne overtage fuldtidsarbejde med dags varsel for at kunne få dagpenge.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål til dette
Spørg i A-kassen
Du skal søge om tilladelse hos A-kassen, hvis du ønsker at starte en selvstændig virksomhed, mens du er på dagpenge. Det samme gælder, hvis du allerede har en selvstændig virksomhed, som du ønsker at drive videre, efter du er blevet ledig.
 
Det er vigtigt, at du i god tid søger om tilladelse til at drive selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse samtidig med, at du modtager dagpenge – ellers kan det få konsekvenser for din ret til dagpenge.
  
Du søger om tilladelse ved at udfylde en særlig blanket, og du er altid velkommen til at kontakte os for nærmere vejledning.

Søg om tilladelse til at starte selvstændig virksomhed, mens du er på dagpenge

Fradrag i dine dagpenge
De timer, du bruger på din selvstændige bibeskæftigelse, medfører fradrag i dagpengene time for time. Indtægten er normalt uden betydning for fradraget. Det er kun dine egne arbejdstimer, der medfører fradrag.
 
Du skal løbende oplyse om alle dine arbejdstimer på dine dagpengekort og også hvis timerne er brugt på transport eller administration.

Hvis du, mens du får dagpenge, begynder at bruge flere eller færre timer på din virksomhed, end du oprindeligt har oplyst til os i A-kassen, er det en god idé at kontakte os og få rådgivning, idet du muligvis har ændret bibeskæftigelsen til fritidsbeskæftigelse eller formueforvaltning, og så vil der gælde nogle andre regler.
 
Har du selvstændig virksomhed og vil søge om dagpenge, skal du bruge denne blanket:

Søg om dagpenge, samtidig med du driver selvstændig virksomhed

Dagpenge efter ophør med selvstændig bibeskæftigelse

Hvis du stopper med din selvstændige bibeskæftigelse, skal du dokumentere, at virksomheden er ophørt for at kunne få dagpenge. Det kan du læse meget mere om på siden "Ret til dagpenge".
 

Læs mere om ophør med selvstændig virksomhed

Opdateret: 30.11.2022