Styr på økonomien

Når du er selvstændig, har du også selv den økonomiske risiko ved at drive din virksomhed - ligesom det er dig, der kan høste fortjenesten, når det går godt.

Under alle omstændigheder er det en god idé at sikre sig, at der er styr på økonomien i din virksomhed, og at du følger reglerne om bogføring, skat med mere. Alt det kan du læse om her.

Lederne Virksom Indtægtssikring

Vi hjælper dig med at sikre din indkomst