Inkasso

Undgå at miste indtægt i din virksomhed, hvis dine kunder ikke betaler til tiden. Hvis du er medlem af Lederne Virksom, kan vores samarbejdspartner, advokatfirmaet Bech-Bruun, blandt andet sende et inkassobrev for dig – ganske gratis.

Hvad gør du, hvis dine tilgodehavender ikke bliver betalt til tiden?
Du kan få hjælp til inkassosager hos os. Som medlem af Lederne Virksom har du adgang til advokathjælp i forbindelse med blandt andet inkassosager. Du kan også få hjælp til at etablere afdragsordninger, indgive en konkursbegæring, og de kan træde til, hvis det bliver nødvendigt at føre sagen i retten. Vi hjælper dig med at sikre, at processen foregår så professionelt som muligt.

Nedenfor kan du læse meget mere om inkassosager trin for trin og downloade vores skabelon til et rykkerbrev, hvis en af dine kunder ikke har betalt.

 

Inkasso: iværksætter brøler

Skabelon til rykkerbrev

Hænder skriver på computer | Lederne

Gratis skabelon til rykkerbrev

Hvis en kunde ikke har betalt en faktura fra dig, skal du sende et rykkerbrev. Her kan du bruge vores skabelon. Og som medlem får du også hjælp fra advokatfirmaet Bech-Bruun - helt gratis.

Kvinde i mørket | Lederne

Se et udfyldt rykkerbrev

Er du i tvivl om, hvordan rykkerbrevet/inkassovarslet skal se ud, og hvad der præcist skal stå? Her kan du hente Lederne Virksoms eksempel på et udfyldt rykkerbrev, som du kan bruge til inspiration.

Første rykkerbrev

Hvis en kunde ikke har betalt en faktura fra dig, skal du sende et rykkerbrev.

Brug vores skabelon til et rykkerbrev (Word)

Se et eksempel på et udfyldt rykkerbrev (Word)


Hvis skyldneren ikke har indsigelser mod kravet
Hvis kunden stadig ikke betaler, og dette ikke skyldes at kunden er uenig i kravet, anbefaler vi, at du kontakter os med henblik på at sætte gang i en inkassoproces. Det første, du skal gøre, er at sende os en kopi af den relevante faktura og dit rykkerbrev.


Hvis skyldneren gør indsigelser mod kravet
Hvis kunden derimod er uenig i, at pengene skal betales til dig – eksempelvis hvis kunden mener, at der er fejl eller mangler ved det, du har leveret til dem – kan du ikke gøre brug af inkassoprocessen. I disse situationer kan du indlede en civil retssag – og her kan du også få adgang til advokathjælp, dog mod betaling.
 

Send kopi af faktura og rykkerbrevet til os

Efter din orientering til os med kopi af dit rykkerbrev og fakturaen, sender vi din sag videre til Bech-Bruun, som anerkender modtagelsen over for dig og fortæller dig om næste skridt i processen.

Når Bech-Bruun har modtaget sagen

Bech-Bruun udarbejder og fremsender inkassobrev med varsel om indgivelse af betalingspåkrav til fogedretten.

Hvis der stadig ikke bliver betalt

I sager med en hovedstol på højst 100.000 kr., vil advokaten sørge for at sende et betalingspåkrav til fogedretten. Fogedretten videresender betalingspåkravet til skyldneren med en frist på 14 dage til at protestere over kravet.

Hvis det skyldige beløb overstiger 100.000 kr., kan sagen ikke køres som inkassosag. I disse situationer kan du (ligesom hvis skyldneren har indsigelser) indlede en civil retssag, hvor du mod betaling kan få advokathjælp.  

Fogedretten

Hvis du ender med at skulle have din sag i fogedretten, og det ender med en dom, er det muligt at få foretaget et udlæg i kundens aktiver til sikkerhed for gælden.

Hvad koster det?

Inkassosagen indtil den ender i fogedretten

Selve inkassoprocessen er gratis for dig helt frem til og med et eventuelt betalingspåkrav til fogedretten.

Selve fogedretssagen
Ender din sag i fogedretten, skal du betale for Bech-Bruuns gennemførelse af fogedretssagen (1.000 kr. eksklusiv moms) og retsafgift til fogedretten (retsafgiften er på 400 til 2.135 kr.). Såvel advokatomkostninger som retsafgifter er udgifter, som helt eller delvist pålægges din kunde, men i tilfælde af manglende betaling skal udgiften i sidste ende betales af dig.

Hvis sagen ikke kan køres som inkassosag
Hvis kunden kommer med indsigelser eller på anden måde er uenig i kravet, eller hvis det skyldige beløb overstiger 100.000 kr., kan sagen ikke behandles som en inkassosag. Her skal du kontakte Bech-Bruun og aftale en pris for håndtering af retssagen.
 
Faste priser med Virksom-rabat: 

  • Møde i fogedretten: 1.000 kr. eksklusiv moms og gebyr.
  • Afdragsordninger - etablering og administration: 1.500 kr. eksklusiv moms
  • Indgivelse af konkursbegæring: 2.500 kr. eksklusiv moms og gebyr.    

Få ekspertrådgivning

Gode råd er ikke dyre i Lederne Virksom – få gratis rådgivning og hurtig respons fra vores juridiske eksperter, vi svarer inden for 24 timer på hverdage.

Opdateret: 13.07.2022