Forsikringsforhold

Din virksomheds behov for at tegne forsikringer afhænger af, hvilke risici virksomheden påtager sig i den daglige drift, men også af dit behov for økonomisk tryghed. Bliv klogere på forsikringerne her.

Enkelte forsikringer skal altid tegnes, da de er lovpligtige:

  • Hvis din virksomhed ejer fast ejendom, skal der tegnes en forsikring, der dækker skader som følge af brand, vand, storm, tyveri og hærværk. 
  • Hvis din virksomhed ejer biler eller andre køretøjer skal der tegnes en ansvarsforsikring , som dækker skader forvoldt af køretøjet.
  • Hvis din virksomhed har medhjælpere – uanset om de er fastansatte eller ej, og uanset om de er lønnede eller ej – skal der ifølge Arbejdsskadesikringsloven tegnes en erhvervssygdomsforsikring og en arbejdsskadeforsikring. Virksomheden bliver automatisk tilmeldt erhvervssygdomssikringen, når den registreres som arbejdsgiver hos Erhvervsstyrelsen, men arbejdsskadeforsikringen skal du selv tegne - den udbydes af de fleste forsikringsselskaber. Arbejdsskadeforsikringen dækker erstatningskrav vedrørende varigt mén, tab af erhvervsevne og forsørgertabserstatning i tilfælde af ulykker på arbejdspladsen.


Heltidsulykkesforsikring
Hvis du som selvstændig er ejer af en personligt drevet virksomhed, og derved ikke har en formel ansættelsesaftale, vil du ofte ikke være omfattet af den sædvanlige arbejdsskadeforsikring. Det samme vil gælde for en evt. medhjælpende ægtefælle. Det er derfor vigtigt, at du undersøger dette hos dit forsikringsselskab, så du i stedet kan tegne en frivillig heltidsulykkesforsikring, der dækker dine behov. Du skal i den forbindelse være opmærksom på, at de forsikringsordninger, du tidligere måtte have været omfattet af under et ansættelsesforhold, ikke længere dækker.

I mange tilfælde vil der være en god idé at kombinere ulykkesforsikringen med en erhvervsudygtighedsforsikring.

Læs mere om Virksoms Ulykkesforsikring


Erhvervsansvarsforsikring
Vi anbefaler også, at du tegner en ansvarsforsikring i virksomheden. Din virksomhed kan komme til at hæfte for skader, både i relation til kunder og i relation til tredjepart, som i givet fald er blevet pådraget en skade. Er uheldet ude, kan dette ansvar være en tung byrde for din virksomhed, og du risikerer selv at skulle betale erstatningen.

Det er derfor vigtigt, at du overvejer, hvilke risici du har for at lave skader i forbindelse med virksomhedens drift, og om der er sandsynlighed for, at skaderne kan medføre store erstatningskrav. Det er også altid en god idé at tale med dit forsikringsselskab løbende, i forhold til at kunne dække din virksomhed bedst muligt. De fleste forsikringsselskaber arbejder med en række kategorier for hver enkelt branche.

Hvis du har ansatte eller medhjælpere, vil virksomhedens risici ved drift typisk være forøgede. Det skyldes, at du som arbejdsgiver hæfter for skader, som medhjælpere eller ansatte forvolder under arbejdet. Derudover kan du komme til at hæfte i tilfælde af en ansats arbejdsulykke, hvis det vurderes, at virksomheden har været skyld i ulykken. Den lovpligtige arbejdsulykkesforsikring dækker således ikke krav på svie og smerte eller tabt arbejdsfortjeneste. Disse krav vil medarbejderen kunne rejse mod virksomheden, hvis ansvarsbetingelserne er opfyldt.

Erhvervsløsøreforsikring
Hvis du i virksomheden har inventar eller eksempelvis it-udstyr af værdi, skal du overveje at forsikre dig mod skader efter brand, tyveri m.v. Hvis du driver virksomhed fra din egen bolig, vil din indbo- og husforsikring normalt ikke dække skader på inventar m.v. i boligen, der anvendes erhvervsmæssigt.

Driftstabsforsikring
Hvis din virksomhed mister indtjening som følge af brand- eller vandskader, tyveri eller hærværk, kan du også forsikre dig mod dette.

Produktansvarsforsikring
Hvis din virksomhed primært beskæftiger sig med at producere eller forhandle produkter, skal du altid sætte dig grundigt ind i reglerne om produktansvar. Ifølge produktansvarsloven hæfter du som producent eller mellemhandler for skader, der er forvoldt af et defekt produkt. Særligt hvis du importerer produkter fra udlandet, skal du overveje din situation i forhold til producenten, hvis en vare skulle forvolde skade.

 

Få gratis rådgivning om erhvervsforsikring
Som medlem af Virksom får du adgang til et team af rådgivere, som hjælper dig med at finde frem til, hvilke forsikringer der er de rigtige for dig.

Læs om Virksoms Erhvervsforsikringer og få råd og vejledning

 

Lederne Virksom Indtægtssikring