Skatteforhold

De skattemæssige konsekvenser af at have egen virksomhed, og af hvilken type virksomhed, du har, kan være komplekse.

Som iværksætter kan du få hjælp og vejledning på Skats hjemmeside. Her har de blandt andet lavet en tjekliste med syv ting, det er vigtigt at have styr på helt fra starten, og du kan også få gode råd fra andre iværksættere.

Se mere hos Skat

Fortæl mig mere

Personligt ejet virksomhed

Hvis du driver personlig ejet virksomhed, vil al indkomst i virksomheden blive betragtet og beskattet som din personlige indkomst.

Du kan som udgangspunkt modregne eventuelt underskud i virksomheden i anden indkomst i følgende år eller i ægtefælles indkomst. Samtidig har du mulighed for at få skattemæssigt fradrag for udgifter i forbindelse med virksomheden.

Gratis info-møder hos Skat
Skat afholder løbende informationsmøder og webinarer for nye og etablerede virksomheder, hvor du kan blive meget klogere på det hele.

Se mere om Skats tilbud til virksomheder
 

Selskab

Hvis du etablerer et selskab, bliver selskabet selvstændigt beskattet og skal aflægge selvstændigt regnskab. Almindelig løn, som du får udbetalt af selskabet, beskattes som almindelig personlig indkomst.

Hvis du på forhånd har gjort dig tanker om virksomhedens fremtid, for eksempel om dit mål er at sælge den efter en årrække eller at optage partnere, skal de skattemæssige konsekvenser tænkes igennem, da dette også kan få betydning for dit valg af virksomhedsform.
 

Det er en god idé at få en revisor til at beregne skattekonsekvenserne i forhold til din aflønning fra virksomheden, da der kan være forskellige ordninger eller konstruktioner, der kan give dig skattemæssige fordele.

Uanset hvordan du starter virksomhed, skal du altid orientere SKAT om ændringen i dine indkomstforhold og om, at du er blevet selvstændig. Der er en række udvidede krav til din selvangivelse som selvstændig, og du skal kunne redegøre for fradrag m.v. Du kan finde mere information på SKAT's hjemmeside, som kan give dig svar på mange spørgsmål, blandt andet om moms, skattemæssig behandling af bil og kørsel samt fradragsmuligheder.

Gå til SKATs hjemmeside

Gratis info-møder hos Skat
Skat afholder løbende informationsmøder/webinarer for nye selskaber, hvor du kan blive meget klogere på reglerne.

Se mere om Skats tilbud til selskaber