Arbejdsskade

Som selvstændig er det i nogle situationer frivilligt, om du vil sikre dig selv mod arbejdsulykker ved at tegne en arbejdsskadeforsikring og mod erhvervssygdomme ved at tilmelde dig Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES).

Som selvstændig erhvervsdrivende eller medarbejdende ægtefælle er det i visse situationer frivilligt, om du vil tegne en forsikring mod ulykker og/eller erhvervssygdomme. Ved at tegne forsikring eller indbetale bidrag, bliver du omfattet af arbejdsskadesikringsloven.

Du kan sikre dig mod følger af:

  • Ulykker: Ved at tegne en forsikring i et forsikringsselskab, der udbyder arbejdsskadeforsikringer
  • Erhvervssygdomme: Ved at tilmelde dig Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring.

Du kan også vælge at gøre begge dele.

Se mere om og tilmeld dig AES

Se Virksoms forsikringsprodukter

Er din virksomhed et A/S, ApS, IVS eller andelsselskab, har du pligt til at tegne begge forsikringer
Hvis din virksomhed er organiseret som et aktieselskab, anpartsselskab, iværksætterselskab eller andelsselskab, så har du pligt til at sikre dig selv mod arbejdsskader, da du i disse selvskabsformer tillige er ansat. Det gælder også, hvis du er den eneste ansatte i dit selskab.

Læs mere om reglerne hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Har du ansatte?
Som arbejdsgiver har du pligt til at sikre dine ansatte ved at tegne en arbejdsskadeforsikring hos et arbejdsskadeforsikringsselskab og melde dig ind i Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES).

Læs mere om sikring af ansatte

Opdateret: 12.10.2021