Sygdom

Hvis du bliver syg og dermed uarbejdsdygtig, eller hvis du ikke kan arbejde som følge af barsel eller adoption, har du mulighed for at få sygedagpenge fra din kommune.

Som selvstændig erhvervsdrivende eller medarbejdende ægtefælle kan du få sygedagpenge fra kommunen, hvis du er ude af stand til at arbejde på grund af sygdom.

Det er betingelse, at du i mindst seks måneder inden for de seneste 12 måneder har drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang – heraf den seneste måned før fraværet virksomheden skal være udøvet i mindst halvdelen af en normal overenskomstmæssig ugentlig arbejdstid, altså 18,5 time.

Hvis du har drevet virksomheden i mindre end seks måneder, medregner man perioder med forudgående beskæftigelse som lønmodtager.

Du har ret til sygedagpenge fra kommunen efter to ugers sygdom.

Sygedagpengene udgør i 2023 højst 4.550 kroner pr. uge svarende til højst 910 kroner pr. dag.

Din ret til sygedagpenge beregnes ud fra det senest indberettede regnskabsår, hvis din virksomhed er personligt ejet. Er du ansat i egen virksomhed, beregnes satsen for sygedagpenge ud fra din månedsløn.

Vil du vide mere om beregning af satsen for sygedagpenge, kan du kontakte kommunen.

Læs mere om sygedagpenge for selvstændige på borger.dk

Lederne Virksom Indtægtssikring

Få op til 60.000 kroner skattefrit per måned, hvis du ikke kan arbejde på grund af sygdom eller ulykke.