Sygdom

Hvis du bliver syg og dermed uarbejdsdygtig, eller hvis du ikke kan arbejde som følge af barsel eller adoption, har du mulighed for at få sygedagpenge fra din kommune.

Du har som selvstændig ret til sygedagpenge, hvis du i de seneste 12 måneder før sygdommen har drevet erhvervsmæssig virksomhed i "væsentligt omfang" i sammenlagt seks måneder (det vil sige med mindst 18,5 timer per uge), herunder også den sidste måned op til sygemeldingen.

Taksten beregnes ud fra virksomhedens indtjening efter særlige regler og kan i 2019 maksimalt udgøre 4.355 kr. pr. uge. Retten til sygedagpenge indtræder først efter to ugers sygdom, men du har mulighed for at tegne en frivillig forsikring, der administreres af Beskæftigelsesministeriet. Du skal være opmærksom på, at der gælder en række frister for anmeldelse af sygdom. Du kan kontakte din kommune med spørgsmål om sygedagpenge.

Læs mere om sygedagpenge for selvstændige på Borger.dk

Lederne Virksom Indtægtssikring

Få op til 60.000 kroner skattefrit per måned, hvis du ikke kan arbejde på grund af sygdom eller ulykke.