Det skal du gøre, hvis du bliver syg som ejerleder

Hvis du bliver ramt af sygdom som ejerleder, har du ret til sygedagpenge. Læs om dine muligheder her.  

Kvinde slapper af
Hvis du bliver syg og bliver uarbejdsdygtig, har du mulighed for at få sygedagpenge fra din kommune.

Som ejerleder har du ret til sygedagpenge, hvis:

  • Du i mindst seks måneder – inden for de seneste 12 måneder – har drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang. Heraf den seneste måned op til sygemeldingen
  • Virksomheden har været udøvet i mindst halvdelen af en normal overenskomstmæssig ugentlig arbejdstid, altså 18,5 timer

Hvad skal du vide som konsulent? Læs mere her

Taksten beregnes ud fra virksomhedens indtjening efter særlige regler og kan maksimalt udgøre 4.465 kr. pr. uge (2022-niveau).

Retten til sygedagpenge indtræder først efter to ugers sygdom. Du har, som selvstændig erhvervsdrivende, mulighed for at få sygedagpenge allerede fra 1. fraværsdag ved at tegne en frivillig sygedagpengeforsikring. Sygedagpengeforsikringen administreres af Udbetaling Danmark.

Læs mere om sygedagpengeforsikringen her

Hvis du er ansat og arbejder i dit eget ApS eller A/S, betragtes du i sygedagpengelovens forstand som lønmodtager. Du kan derfor i stedet tegne sygedagpengeforsikringen for private arbejdsgivere, hvis du ønsker at være dækket fra 2. fraværsdag. 

Du kan læse mere om sygedagpengeforsikringen for private arbejdsgivere her 
Du skal være opmærksom på, at der gælder en række frister for anmeldelse af sygdom. Du kan kontakte din kommune med spørgsmål om sygedagpenge.

Læs mere om sygedagpenge for selvstændige på borger.dk

Læs mere om, hvad du ellers skal være opmærksom på som selvstændig

Sådan hjælper vi dig

Har du brug for rådgivning? | Lederne

Personlig sparring

Lederne Virksom er skabt til dig med egen virksomhed. Vores specialister hjælper dig der, hvor du er i din karriere.
Mand taler i telefon | Lederne

Juridisk rådgivning

Som medlem af Lederne Virksom kan du blandt andet få hjælp til at se en kontrakt igennem af vores advokater og jurister. 
Mennesker står og snakker

Lederne Virksom Springboard

Med Lederne Virksom Springboard får du personlig vejledning fra erhvervsledere med henblik på at nå dine mål.