Sådan beregner du dit honorar som freelancer

Læs vores vejledende retningslinjer til, hvordan du fastsætter din timepris.

Beregn dit honorar

Der gælder ikke nogen fast timepris for en freelancer. Men når du alligevel skal sætte en pris på dit arbejde, er et vejledende udgangspunkt for dit honorar 2,5 gange den gennemsnitlige timeløn, som gælder for en fastansat i en tilsvarende stilling. Der er tale om en tommelfingerregel, der så kan justeres op eller ned afhængigt af konkurrenceforhold og særlige kompetencer.

Hvad skal du vide som konsulent? Læs mere her

Hvis en IT-medarbejder for eksempel får en månedsløn på kr. 42.000, vil den omregnede timeløn udgøre cirka kr. 262. Timeprisen for freelance-konsulenten vil derfor som udgangspunkt beregnes til kr. 262 x 2,5 = kr. 655.

Umiddelbart kan en timepris på 2,5 gange den almindelige timeløn synes høj. Men som selvstændig skal du selv betale for en række ydelser, som en almindelig lønmodtager ellers får som en del af sin ansættelse. Det gælder for eksempel ferie og fridage, løn under sygdom, efteruddannelse, pension og forsikringer, rengøring og husleje, kontorhold og udgifter ved rejseaktivitet. 

Læs mere om, hvad du ellers skal være opmærksom på som freelancer

Sådan hjælper vi dig

Virksoms A-kasse

Når du er medlem af Virksoms A-kasse, følger der en lang række fordele. Læs om dem her. 

Sparring til dig

Få den sparring, der passer til dig. Vi sidder klar til at hjælpe på telefon, FaceTime og Skype.

Indtægtssikring Virksom Freelancer
Som den eneste forsikring på markedet, kan du med Virksoms indtægtssikring få op til 60.000 kr. skattefrit hver måned.