Forsikringsforhold

Når du har egen virksomhed, er det ekstra vigtigt at have styr på forsikringerne, så du har den rette dækning i forhold til din situation. Her får du en introduktion til de vigtigste forsikringer, du skal have tjek på. Og du kan købe forsikringerne via Virksom til gode priser.

Når du er selvstændig, er du ikke længere omfattet af en arbejdsulykkesforsikring, og har du tidligere været omfattet af udvidede forsikringsordninger som kritisk sygdom, erhvervsudygtighed og ulykke, dækker de ikke, når du er selvstændig. Muligheden for løn under sygdom vil også være begrænset, da din løn afhænger af din egen indsats i virksomheden. Du skal også være opmærksom på, at der gælder andre regler i forhold til dagpenge og efterløn, og det er derfor vigtigt, at du sætter dig ind i reglerne og sikrer dig, at du er dækket godt nok i forhold til eksempelvis ulykke og helbred.

Dagpenge og efterløn
Du er som selvstændig omfattet af særlige regler inden for dagpengesystemet, og din ret til dagpenge vil i nogle situationer være begrænset.

Du skal være opmærksom på, at du i forhold til Lov om arbejdsløshedsforsikring er at betragte som selvstændig, når du driver virksomhed for din egen eller ægtefælles regning og risiko, eller hvis du er ansat i et selskab, hvor du alene eller sammen med din ægtefælle og/eller nærmeste familie har afgørende indflydelse. Du vil ifølge reglerne have "afgørende indflydelse" i en lang række tilfælde. Reglerne indebærer også, at en medhjælpende ægtefælle i visse tilfælde betragtes som selvstændig i forhold til A-kassen.

Der gælder blandt andet særlige betingelser for at optjene ret til dagpenge som selvstændig, for at drive selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse og for at modtage dagpenge igen som ledig. Desuden kan din nye situation få indflydelse på din ret til efterløn. Du kan altid henvende dig til A-kassen LH og høre nærmere, ligesom du kan orientere dig her på hjemmesiden.

Læs mere om dagpenge, når du er selvstændigLæs mere om efterløn, når du er selvstændig

Helbredssikring
Hvis du tidligere har været omfattet af særlige helbredssikringer via en arbejdsgivers forsikringsselskab, gælder de ikke længere, når du er selvstændig. Det er derfor en god idé at overveje dit behov for selv at tegne lignende forsikringer. Hos Virksom er der mulighed for at tegne en helbredssikring via PFA.

Læs mere om Virksoms Helbredssikring

Virksoms Indtægtssikring
Som selvstændig er din indtægt afhængig af din egen arbejdskraft. Så hvad gør du, hvis du i en periode ikke kan arbejde? Med Virksoms Indtægtssikring får du som selvstændig penge for den tid, du ikke kan arbejde – så  du og din virksomhed er sikret økonomisk. Forsikringen dækker i fem risikosituationer og som den eneste forsikring på markedet, skal du ikke dokumentere indtægtstab for at få dækning for uarbejdsdygtighed.

Læs mere om Virksoms Indtægtssikring
Ulykkesforsikring
Med Virksoms heltidssulykkesforsikring er du sikret, hvis du kommer ud for en ulykke, ligegyldigt om ulykken sker i arbejdstiden eller i fritiden. Du har mulighed for at forsikre både dig selv og din familie, hvis du benytter dig af Virksoms forsikringstilbud.

Læs mere om Virksoms Ulykkesforsikring
Privatforsikringer
Som medlem af Virksom kan du få privatforsikringer skræddersyet til dig. Vi har vores egne rådgivere, som hjælper dig med at finde den rigtige kombination af dækning og pris på de forsikringer, du ønsker. Vores privatforsikringer leveres i et samarbejde med Gjensidige. Start med at få et uforpligtende forsikringstjek, så vi sammen kan finde ud af, hvad der er den bedste løsning for dig.

Læs mere om Virksoms Privatforsikringer og bestil et forsikringstjek

Pension for selvstændige
Hvis du tidligere har haft en pensionsordning via en arbejdsplads, er den nok ophørt – med mindre, du har aftalt noget specifikt med din tidligere arbejdsplads eller pensionsselskabet. Under alle omstændigheder anbefaler vi, at du har en pensionsordning, der er tilpasset netop dine og din families behov, og det er  derfor en god idé at rette henvendelse til ét eller flere pensionsselskaber for at drøfte mulighederne for at fortsætte med at spare op til pension. Som medlem af Virksom får du adgang til at tegne vores kollektive pensionsordning hos PFA.

Læs mere om VirksomPension

Lederne Virksom Indtægtssikring

Opdateret: 29.07.2021